Překlady slovenštiny

  • 28.1.2021
Překlady slovenského jazyka - i s ověřením. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady právní, překlad smluv. Překlady listin s razítkem. Tel: 608 666 582.

Překlady slovenského jazyka – i s ověřením. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady do slovenštiny ověřené. Překlady z chemie dle CLP: slovenské bezpečnostní listy. Grafika etiket k výrobkům bezpečnostních listů. Symboly na slovenské etikety. Kontrola obsahu slovenských etiket. Kontrola slovenských verzí bezpečnostních listů. Legislativní shoda slovenských bezpečnostních listů. Registrace CHLaP. Registrace REACH. Překlady právní, překlad smluv. Překlady listin s razítkem. Tel: 608 666 582.

Široká oborová nabídka překladů slovenského jazyka, od: právních překladů (tedy překladů nesoucí právní informaci) až po překlad ze strojírenského či dřevozpracujícího průmyslu. U překladů ze slovenštiny, nebo do slovenského jazyka z jazyků: angličtina, němčina, polština, ruština, italština, je u nás v týmu vyčleněno celkem 6 slovenských překladatelů – specialistů v oboru filologie, nebo překladatelství. V rámci slovenského jazyka nabízíme tedy, jak klasické překlad, tak korektury textů, přičemž expresnost obou variant dosahuje maxima, kterou můžeme poskytnou i u jiných jazyků.

Překlady slovenštiny: obory

Oborová základna při překladech by se dala vystihnout stručným seznamem níže: Překlady slovenštiny v oboru právo, Překlady slovenštiny v oboru společenské vědy, Překlady slovenštiny v oborech technických (manuály, foto-dokumentace), Překlady slovenštiny v oborech chemického průmyslu – bezpečnostní listy, Překlady slovenštiny v oboru medicíny, farmacie a rehabilitace.

Technické překlad chemie: kapacita slovenština

Kapacity pro tyto obory se malinko, vlivem náročnosti, liší. Kolegové zpracují v rámci medicíny nebo farmacie méně normovaných stran, než u tzv. „strohého překladu technického“, kde například dochází k opakování okolností ve slovenském nebo českém textu. Tyto obory, jak ve vztahu aktivním k dalším jazyků v kombinaci se slovenštinou nebo ve vztahu pasivním, činí z dané příležitosti překladu hlubší zkušenost – podpořeno hlubšími znalostmi oboru, kteréž to se projeví v nižší normě pro překlad: vyšší oborová náročnost.

 

Překlady slovenštiny: obory podrobněji

V rámci našich prestižních oborů pro slovenský jazyk, se často věnujeme překladům: 1) chemie – překlad listů MSDS, expozičních scénářů, překlad etiket, překlad katalogů a manuálů, 2) průmysl a průmyslové překlad manuálů, pro nejenom distributorské, ale také výrobní firmy: 1) překlad manuálů, 2) překlad tabulkové a excelové,  3) překlad z medicíny: překlad lékařských zpráv (i s ověřením) + překlad klinických studií: jazykové kombinace – slovenština↔angličtina, slovenština↔němčina, slovenština↔polština, slovenština↔maďarština, slovenština↔švédština, slovenština↔portugalština, slovenština↔španělština. Nicméně pro všechny tyto obory platí zmíněné kombinace. U nestandardních požadavků se může jazyková nabídka lišit.

Technická slovenština: software

U technické slovenštiny vycházíme při všech kalkulacích z principu: software podporovaný překlad. Překlad do slovenštiny nabízený v kapacitě cca: 1000 normovaných stran měsíčně. Z toho 500 stran s vysoce technicky organizovaných personálem pro pokročilou práci s PC. Výhody práce s Cat Tolls: moderovaná cena – dle náročnosti, typu překlad a zpracování. Běžné hodnoty shody ve slovech: 10 – 20% = 10 – 20 % úspor.

Překlady z češtiny do slovenštiny: termíny

  • Bezpečnostní listy, do 10 ks – 1 týden.
  • Písemné překlad čeština-slovenština: 3 pracovní dny.
  • Písemné expresní překlad čeština-slovenština: lékař 1 den.
  • Písemné překlad větší objemy: 60  – 100 stran týdně.

Žádáte-li překlad slovenštiny v oborech technických a odborných, kontaktujte nás ZDE.

 

 

 

 

 

Kontakty tým překladatelů: 608 666 582

Share Button
Zařazeno do témat: , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Překlady slovenštiny