Obchodní klauzule z občanského ZÁKONÍKU

  • 16.12.2017

Potvrďte nám souhlas se zpracováním svých citlivých osobních údajů (zejména údajů o zdravotním stavu) za účelem poskytnutí objednávané služby. Současně potvrzujete, že jste si přečetl obchodní podmínky poskytovatele a berete na vědomí skutečnosti týkající se ochrany vašich osobních údajů, které obchodní podmínky poskytovatele obsahují.

DLE NOVÝCH PRAVIDEL GDPR – OSOBNÍ ÚDAJE NEUCHOVÁVÁME A NEZPRACOVÁVÁME !!

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jelikož Vás chrání občanský zákoník, nemůžeme Vám službu poskytnout dříve, než po vypršení lhůty 14 dnů, kdy máte možnost odstoupit od smlouvy. Máme pro Vás ale řešení. Pokud si výslovně přejete dřívější poskytnutí služby, potřebujeme s tímto Váš souhlas. Zároveň se tímto vzdáváte práva na odstoupení od služby.

Share Button