Překlad bezpečnostního listu z německého jazyka

Překlady bezpečnostních listů (v souladu s novým nařízením ES č. 1272/2008) z oboru chemie v rámci jazyků italština, ruština, ale hlavně angličtina a němčina. Překlady a tvorba bezpečnostních listů do slovenského jazyka (karta bezpečnostných údajov). Naše kapacita pro překlad BL činí několik set listů za měsíc. 16 kolegů pro překlady bezpečnostních listů.

České a slovenské bezpečnostní listy a etikety. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

  • překlad bezpečnostního listu se slevou 21 % pro neplátce
  • překlad listu z němčiny do češtiny a angličtiny
  • vypracování dle CLP
  • další služby dle chemického zákona, registrace, etikety
  • expresní telefon: 608 666 582

 

Překlad bezpečnostního listu z němčiny. Bezpečnost v chemii (BL – bezp. list) – němčina: překlady. Bezpečnostní list – a němčina Pro dovozce produktů obsahujících nebezpečné látky na trh dané země, v tomto případě na německý, je nezbytné, aby byly provázeny bezpečnostním listem v úředním jazyce, tedy v němčině.

VZHLED BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ V KOMPETENCI OSOBY ZPŮSOBILÉ

Jak bezpečnostní list vypadá i jaké bude jeho znění v překladu, je ukotveno ve směrnicích EU a samozřejmě i v příslušných ustanoveních české legislativy. Překlad bezpečnostního listu z němčiny Výrobce přípravků této klasifikace musí poskytnout data k zacházení s nimi svým odběratelům, aby je tito mohli uvést na trh. Právě tyto případy žádostí o překlad bezpečnostního listu z němčiny patří mezi nejčastější. Kdo bezpečnostní list překládá. Atributy správného překladu bezpečnostního listu. Přeložit bezpečnostní list je v kompetenci osoby způsobilé, jenž je také současně specialistou uvádění nových výrobků na trh. Ta je o dané problematice je informován na nejvyšší úrovni – legislativní ale především aktualizovaná znalost vyhlášek.

V JAKÝCH PŘÍPADECH SE BEZPEČNOSTNÍ LIST POUZE PŘEKLÁDÁ

Jedná se o jazyky zasahující nebo obsahující geografii mimo unijních států: tam může dobře posloužit ideálně překladatel s osobní zkušeností či praxí v oborech, jakými jsou například chemie, farmacie, výroba biologických produktů, baterií, výroba benzínu a jiné. Účelem bezpečnostního listu ve státech s jazyky Evropského společenství (BL – chemický zákon) je především informovat odběratele a konečného spotřebitele o povaze produktu. Držení se správného schématu i v jeho překladu z nebo z němčiny napomůže k lepšímu pochopení jeho uživateli. Ten musí dostat přesné informace jak v originále tak překladu od technických parametrů, přes složení výrobku, varovné symboly až po recyklační pokyny (cizojazyčné podklady NEMUSÍ ODPOVÍDAT).

ZÁSADNÍ MNOŽSTVÍ A KAPACITY PRO VZNIK BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Kolik bezpečnostních listů se u nás z němčiny „přeloží!: Vzhledem k nepřebernému množství produktů této povahy uváděných našimi výrobci na německý trh a naopak je překladů bezpečnostních listů z nebo z němčiny asi o 200 listů měsíčně (rok 2012). Dáno geografickými parametry i přetrvávající úzkou spoluprací s německými partnery. Slovníček pojmů z němčiny:

  • složení das Gefüge
  • manipulace a skladování die Manipulation und die Lagerung
  • chemické složení die chemische Beschaffenheit
  • přepravní předpisy die Transportvorschriften

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu z/do němčiny, kontaktujte nás ZDE. 

Share Button