Nejčastější otázky a odpovědi v oboru překladatelství

 • 15.7.2019

Co nejvíce u nás hledáte: 

 • anglicky překlad – nejčastěji poptávaná varianta překladu
 • angličtina text – anglické texty od rodilých mluvčích, i specialistů na nejrůznější obory
 • apostila a překlad rodného listu Uherské Hradiště – vyřízení apostille v Praze
 • bankovní pojmy v angličtině – překlady z bankovního sektoru, smlouvy, registry, výpisy z účtu
 • bezpečnostní listy – lokalizace bezpečnostního listu legislativním specialistou pro chemické produkty
 • bezpečnostní listy a piktogramy – zpracování bezpečnostních listů dle EU, České, Slovenské a další legislativy dle cílové legislativní destinace daného státu. – obsahem správně lokalizovaného bezpečnostního listu, jsou i správně uvedené piktogramy. Totéž platí pro tvorbu etiket, ty tvoříme se správnými zákonnými texty a doporučujeme velikost a rozložení symbolů.
 • cena anglické korektury – se odvíjí od množství nedostatků a chyb v daném konkrétním textu
 • cena grafických prací – cena grafických prací se odvíjí od jejich náročnosti, tj. vstupních a výstupních formátů / ve věci grafických prací, pracujeme ve 2 cenových režimech = práce nad rámec překladu / práce obsaženy v ceně překladu
 • cena ověřené kopie – pořízení ověřené / vidimované kopie je předmětem individuálních dohod se zákazníkem nad rámec běžné překladatelské agendy
 • cena překlad cena za překlad je stanovena s ohledem na nějakou standardnější typologii překladu (např. překlad rodného listu) anebo po analýze daného textu k překladu
 • cena překladu pasu – cena překladu pasu závisí na rychlosti překladu / době a místě předání / doručení
 • cena za překlad stránky – od 330 Kč za stranu odborného překladu (např. lékařského)
 • ceny tlumoceni z rustiny za hodinu – tlumočení ruštiny pro české a ruské klienty (svatby, matriky, zkoušky, obchodní jednání, jednání v bance)
 • CLP bezpečnostní list – lokalizace bezpečnostních listů dle CLP
 • co je doložka – větný dodatek, jako nedílná součást „okolkovaného“ překladu
 • rozsudek / usnesení – překlady usnesení a rozsudků i expresní cestou

DALŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Share Button