Ceny překladů

  • překlad lékařských zpráv od 370 Kč / stranu
  • překlad kratších manuálů od 220 Kč / stranu
  • překlad vysvědčení od 550 Kč / kompletní vysvědčení
  • překlad smluv od 370 Kč / stranu – i s ověřením
  • překlad prohlášení o shodě se soudním razítkem – od 700 Kč / stranu
  • další množstevní slevy
  • sleva 21 % pro neplátce DPH
  • expresní telefon: 608 666 582

Více normovaných stran

Ceny překladů – neúčtujeme zprostředkovací poplatek. Nejrychlejší stanovení ceny za překlad. ZDE můžete volat vedoucího týmu překladatelů pro určení ceny překladu. Obecně platí ceny viz. níže: U počtu normovaných stran nad 10, 20, 50, 100, 200, poskytujeme množstevní slevu. Cenu, kterou vám sdělíme před započetím překladu, garantujeme. Poskytujeme nejenom ceny bez zprostředkovacích poplatků, ale také ceny slevové a věrnostní v případě dlouhodobě nastoleného procesu spolupráce mezi překladateli a firmou. Věrnostní cena je tvořena, častou / opakovanou poptávkou či poptávkou. Expresní kontakt -pokud s námi skutečně potřebujete mluvit: 608 666 582.

Ceny překladů

Individuálně: Velmi rádi provedeme se zákazníkem dohodu na míru o způsobu cenění v návaznosti na charakter, množství překládaného materiálu. Při stanovení ceny vycházíme z předpokladu, že na překladu pracuje pouze překladatel a tudíž je cena za překlad férovější, než-li cena za překlad skrze různé zprostředkovací agentury (ceny překladů).

Ceny p řekladů pro neplátce DPH – kontocový zákazník

Překlad školení pracovníků do italštiny, expresně, během státního svátku: jednotek překladu – 3,3. Cena za jednotku: 750 Kč. Cena 2475 Kč za celek. Další ceny za překlad školních dokladů – vysvědčení od 350 Kč za celek nebo stranu / PDF hybrid s razítkem a doložkou, překlad do němčiny nebo angličtiny. Obchodní podmínky.

Stanovení ceny? – raději nás kontaktujte

Pro stanovení spolehlivě přesné ceny, je téměř vždy (vyjma některých ustálených typologií) provést tuto na podkladě zaslaných podkladů k překladu, tj. konkrétních textů, nikoliv jen podat informaci, že se jedná o 2-3 strany textu. Na bázi fyzických stran, může totiž při odhadu ceny dojít k největší kolizi: fyzické strany oproti normovaným stranám mohou při srovnání obsahovat největší nepřesnosti.

Vy nás musíte kontaktovat !

Pak samozřejmě hrají roli další ne méně důležité faktory, jako náročnost textu, styl psaní, formátování, druh jazyka (některé jazyky stoj více, některé méně – tak to je), expresnost vyhotovení. Posledně zmíněná skutečnost, tj. rychlost překladu, zahýbe s cenou opravdu markantně, ale také nemusí. Skutečně zde závisí na skutečném množství textu, které klient zašle a o kterém my rozhodneme, zda-li je v rámci denní normy či již nad její možné limity. Přesné ceníky v překladatelství samozřejmě nemohou nikdy existovat.

Žádáte-li informace o cenách překladů přesně dle vašeho textu, volejte nás ZDE.  

 

 

 
Share Button