Medicínské překlady

Velmi kvalitní vypracování nebo překlad zpráv lékařem do německého či anglického jazyka . Překlad lékařem odborníkem na lékařskou němčinu a angličtinu. Expresní kontakt na lékaře a tým: 608 666 582

Velmi kvalitní vypracování nebo překlad zpráv lékařem do německého či anglického jazyka. Medicínské překlady a překlady lékařských zpráv do dalších jazyků. Medicínské překlady němčina. Medicínské překlady italština. Medicínské překlady francouzština. Medicínské překlady slovenština. Medicínské překlady ruština. Překlad lékařem odborníkem na lékařskou němčinu a angličtinu. Expresní kontakt na lékaře a tým a expresní vypracování medicínského překladu týmem lékařů. : 608 666 582

Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 …

Překlady z medicíny pro pacienty Praha, Brno

Medicínské překlady patří mezi ty nejvíce požadované právě ze strany soukromých pacientů jdoucí po přímce následné léčby ve směru: český lékař + zahraniční lékař, anebo zpět, tj. proběhlá zahraniční léčba, mající další plán léčby u českého lékaře nebo v českém státním či nestátním medicínském zařízení. Už při vyřčení samotného pojmu je dost možné, že většina lidí zpozorní, a to při jakékoliv souvislosti: při čtení (jako právě teď), nebo v situaci, kdy se s ním člověk setká face to face, tedy samotný překlad se daného člověka nějak týká. Překlad z oboru – medicína. Medicínské překlady patří k překladatelskému „Top“ s velkým T, protože se jedná o obor, kde by mohlo dojít z důvodu chyby v překladu k fatálním škodám na zdraví.

 

Medicínské překlady: metodika

Výzva k napsané lékařské zprávě: medicínský překlad. Zprávu vytvořil: MUDr. Schwarz.Medicínské překlady a překlady lékařských zpráv do dalších jazyků. Medicínské překlady němčina. Medicínské překlady italština. Medicínské překlady francouzština. Medicínské překlady slovenština. Medicínské překlady polština. Další požadavky na lékaře / tlumočnici ve věci dané zprávy: Téma zítřejší tlumočnické schůzky:
1) medicínský překlad
2) řízení procesu spolupráce s medicínskou překladatelkou
3) anglický jazyk
4) další perspektivy v oboru
5) medicínské překlady a překlady lékařských zpráv do dalších jazyků

NEJČASTĚJŠÍ ÚKONY Z MEDICÍNSKÝCH PŘEKLADŮ

Mezi nejčastější úkony z medicínských překladů patří, mimo samotný překlad medicínských textů, např. syntézy lékařských zpráv. Žádá-li pacient syntézu lékařské zprávy, je to z důvodu zkrácení informace pro ošetřujícího (praktického nebo specializovaného) lékaře. Ten žádá syntézu, aby se mohl lépe zorientovat v pacientových obtížích nebo v efektech léčby. U syntézy medicínského textu dochází k zjednodušení rozvětvených lékařských zpráv na jednu zprávu v rozsahu např. 1 – 4 normované strany. Pacient např. obdrží 30 listů svých lékařských zpráv z různých pracovišť v zahraničí nebo v ČR a žádá jejich překlad, avšak takový překlad, který se rovná krátkému nebo středně dlouhému medicínskému textu bez vynechání podstatných informací a napsaného potřebnou lékařskou logikou. Syntézu cca 20 lékařských zpráv / MEDICÍNSKÝCH TEXTŮ, zredukujeme na 1-3 normované strany a dodáme cca do 1-3 pracovních dnů.

Kontakt na tým medicínských překladatelů pro medicínské překlady – naleznete ZDE.

 

 

 

Share Button