Medicínské překlady

Velmi kvalitní vypracování nebo překlad zpráv lékařem do německého či anglického jazyka . Překlad lékařem odborníkem na lékařskou němčinu a angličtinu. Expresní kontakt na lékaře a tým: 608 666 582

Velmi kvalitní vypracování nebo překlad zpráv lékařem do německého či anglického jazyka. Medicínské překlady a překlady lékařských zpráv do dalších jazyků: Medicínské překlady němčina, Medicínské překlady italština, Medicínské překlady francouzština, Medicínské překlady slovenština. Medicínské překlady ruština. Překlad lékařem odborníkem na lékařskou němčinu a angličtinu. Expresní kontakt na lékaře a tým a expresní vypracování medicínského překladu týmem lékařů. : 608 666 582

  • medicínské překlady MUDr. Schwarz od 370 Kč / stranu
  • expresní telefon: 608 666 582
  • překlady expresně / včetně noční práce lékaře
  • angličtina, němčina, ruština, francouzština, italština a další
  • registrace léčiv

 

Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína – farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 …

Pacientské medicínské překlady

Medicínské překlady patří mezi ty nejvíce požadované právě ze strany soukromých pacientů jdoucí po přímce následné léčby ve směru: český lékař + zahraniční lékař, anebo zpět, tj. proběhlá zahraniční léčba, mající další plán léčby u českého lékaře nebo v českém státním či nestátním medicínském zařízení.

PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV PRO PACIENTY

Už při vyřčení samotného pojmu je dost možné, že většina pacientů zpozorní, a to při jakékoliv souvislosti: při čtení (jako právě teď), nebo v situaci, kdy se s ním člověk setká face to face, tedy samotný překlad se daného člověka nějak týká. Překlad z oboru – medicína. Medicínské překlady patří k překladatelskému „Top“ s velkým T, protože se jedná o obor, kde by mohlo dojít z důvodu chyby v překladu k fatálním škodám na zdraví.

SYNTÉZY A PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV

  • překlad lékařské zprávy pro potřebné pacienty
  • možnost zkrácení zprávy lékařem po uvážení obsahu
  • expresní překlad nebo syntéza lékařské zprávy

NEJČASTĚJŠÍ ÚKONY Z MEDICÍNSKÝCH PŘEKLADŮ

Mezi nejčastější úkony z medicínských překladů patří, mimo samotný překlad medicínských textů, např. syntézy lékařských zpráv. Žádá-li pacient syntézu lékařské zprávy, je to z důvodu zkrácení informace pro ošetřujícího (praktického nebo specializovaného) lékaře. Ten žádá syntézu, aby se mohl lépe zorientovat v pacientových obtížích nebo v efektech léčby. U syntézy medicínského textu dochází k zjednodušení rozvětvených lékařských zpráv na jednu zprávu v rozsahu např. 1 – 4 normované strany. Pacient např. obdrží 30 listů svých lékařských zpráv z různých pracovišť v zahraničí nebo v ČR a žádá jejich překlad, avšak takový překlad, který se rovná krátkému nebo středně dlouhému medicínskému textu bez vynechání podstatných informací a napsaného potřebnou lékařskou logikou. Syntézu cca 20 lékařských zpráv / MEDICÍNSKÝCH TEXTŮ, zredukujeme na 1-3 normované strany a dodáme cca do 1-3 pracovních dnů.

MEDICÍNSKÝ PŘEKLAD DO ANGLIČTINY – „AUTENTIKA“

Autentická ukázka medicínského anglického textu překladem z českého jazyka (MUDr. Helena Schwarzová – životopis):

The epicrisis:
The patient was admitted due to the chronic lumbal pains especially in the left coxal region, the X-ray finding of the suspect tumorous foci in the acetabulum and os sacrum. The oncological patient underwent the partial resection of the carcinoma of the left breast and the subsequent chemotherapeutic treatment, the next pains in the region of the 6th and 6th rib on the right side, she does not feel the pains in the right axillar region.

Kontakt na tým medicínských překladatelů pro medicínské překlady – naleznete ZDE.

 

 

 

Share Button