Překlady lékařských zpráv

Veškerý medicínský a lékařský záběr v překladech z/do němčiny, angličtiny, polštiny, ruštiny, švédštiny, italštiny, arabštiny. Rychlý kontakt pro více informací: 608 666 582.

Překlady lékařských zpráv: Zpracování lékaři – vysok odborná úroveň překladu. Zejména jazyky: angličtina, němčina. Další jazyky: ruština, španělština, polština, italština. Dodání překladů krátkých lékařských zpráv do 2-3 pracovních dnů nebo expres. Rychlý kontakt na lékaře pro více informací: +420 608…

To co děláme dobře je: Lékařská zpráva i chorobopis. Zvládneme obojí. Nejčastějším tématem v oblasti medicínských překladů jsou však lékařské zprávy, výsledky biochemických laboratoří vyšetření pacienta (ty se většinou nepřekládají, nebo jen rámcově, ale ke zprávě se určitě přikládají – ke zprávě v cizím jazyce), popřípadě překlad medicínských vědeckých materiálů z cizojazyčných publikací.

Překlady pro IKEM: 

 Klientů z Polska, Německa, nebo Itálie s lékařskými zprávami posudkových lékařů přibývá. Medicínsko-farmakologický komplex je bludištním systémem, kde dobrý (tedy efektní a rychlý překlad) může sehrát velikou roli – tedy usnadnit veškerá jednání s pojišťovnami, klinikami, lékaři, úřady. Překlady lékařských zpráv realizujeme nejčastěji (sestupně), jako:  překlady z/do italštiny z onkologie pro IKEM, překlady lékařských zpráv z a do slovenštiny – onkologie, kardio-chirurgie IKEM a další, překlady s ověřením z/do ruštiny pro české posudkové lékaře a soukromá zdravotnická zařízení, překlady do portugalštiny, překlady medicínské angličtiny, překlady maďarštiny, překlady bulharštiny, překlady slovinštiny, překlady švédštiny, překlady turečtiny, překlady do španělštiny, překlady do francouzštiny, překlady do holandštiny. Nejčastější lékařské překlady onkologických diagnos, překlad lékařské zprávy pro pacienty po ablaci síní, překlad lékařských zpráv z chirurgie, překlady z neurologie. Překlady onkologie, neurochirurgie, kardiochirurgie nejvíce do jazyků: slovenský, anglický, český a německý. Team MUDr. Schwarz.

Překlady lékařských zpráv: klienti

Nejčastějším typem klientů pro překlad zpráv, jsou klienti léčeni, nebo klienti s potřebou býti léčeni za území Německa, Velké Británie apod. Nadále klienti žádající překlad zprávy pro nějaký jiný účel, než ten medicínský (pojišťovna, provozovatel, smluvní partner, škola, IKEM, Bulovka, Homolka, LF ÚK, apod.). Nejčastější překlady lékařských zpráv probíhají v rámci kombinací: čeština – angličtina, čeština – němčina. Další vypracovávané jazyky: španělština, polština, ruština, italština.

 

Žádáte-li překlad lékařské zprávy/zpráv lékařem – kontaktujte lékařský tým pro překlad zpráv ZDE.

 

 

 

ShareŠtítky: ,