Překlady lékařských zpráv

  • 3.9.2013
Veškerý medicínský a lékařský záběr v překladech z/do němčiny, angličtiny, polštiny, ruštiny, švédštiny, italštiny, arabštiny. Rychlý kontakt pro více informací: 608 666 582.

Překlady lékařských zpráv: Zpracování lékaři – vysok odborná úroveň překladu. Zejména jazyky: angličtina, němčina. Další jazyky: ruština, španělština, polština, italština. Dodání překladů krátkých lékařských zpráv do 2-3 pracovních dnů nebo expres. Rychlý kontakt na lékaře pro více informací: +420 608…

  • pro překlad lékařské zprávy, volejte 608 666 582 – MUDr. Schwarz
  • překlad 1 strany chorobopisu od 370 Kč za stranu
  • překlad lékařské zprávy expresně do druhého dne

 

To co děláme dobře je: Lékařská zpráva i chorobopis. Zvládneme obojí. Nejčastějším tématem v oblasti medicínských překladů jsou však lékařské zprávy, výsledky biochemických laboratoří vyšetření pacienta (ty se většinou nepřekládají, nebo jen rámcově, ale ke zprávě se určitě přikládají – ke zprávě v cizím jazyce), popřípadě překlad medicínských vědeckých materiálů z cizojazyčných publikací.

Překlady pro IKEM: 

Klientů z Polska, Německa, nebo Itálie s lékařskými zprávami posudkových lékařů přibývá. Medicínsko-farmakologický komplex je bludištním systémem, kde dobrý (tedy efektní a rychlý překlad) může sehrát velikou roli – tedy usnadnit veškerá jednání s pojišťovnami, klinikami, lékaři, úřady. Překlady lékařských zpráv realizujeme nejčastěji (sestupně), jako:  překlad z/do italštiny z onkologie pro IKEM, překlad lékařských zpráv z a do slovenštiny – onkologie, kardio-chirurgie IKEM a další, překlad s ověřením z/do ruštiny pro české posudkové lékaře a soukromá zdravotnická zařízení.

PŘEKLADY LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV DO DALŠÍCH JAZYKŮ

Překlady do portugalštiny, překlad medicínské angličtiny, překlad maďarštiny, překlad lékařských zpráv do bulharštiny, překlad z medicíny slovinštiny, překlad švédštiny, překlad do španělštiny a překlad propouštěcích zpráv, překlad do francouzštiny, překlad lékařských posudků a zpráv do holandštiny. Nejčastější lékařské překlad onkologických diagnos, překlad lékařské zprávy pro pacienty po ablaci síní, překlad lékařských zpráv z chirurgie, překlad z neurologie. Překlady onkologie, neurochirurgie, kardiochirurgie nejvíce do jazyků: slovenský, anglický, český a německý. Team MUDr. Schwarz.

Překlady lékařských zpráv: klienti

Nejčastějším typem klientů pro překlad zpráv, jsou klienti léčeni, nebo klienti s potřebou býti léčeni za území Německa, Velké Británie apod. Nadále klienti žádající překlad zprávy pro nějaký jiný účel, než ten medicínský (pojišťovna, provozovatel, smluvní partner, škola, IKEM, Bulovka, Homolka, LF ÚK, apod.). Nejčastější překlad lékařských zpráv probíhají v rámci kombinací: čeština – angličtina, čeština – němčina. Další vypracovávané jazyky: španělština, polština, ruština, italština.
EXPRESNÍ PŘEKLAD LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV

Noční překlad lékařské zprávy z českého do německého jazyka pro kliniku v Berlíně. Onkologický pacient a jeho rodinný příslušník žádají expresní lékařský překlad do němčiny dne 1. 5. 2018 ve 20:38. Objednávka uzavřena ve 21:00. Dodání překladu proběhne v 10:00 ráno. Pacient deklaruje dodání histologické zprávy pro další překlad následující den. Tato zpráva obsahuje IKEM – Onkologie, 3 zprávy z vyšetření + jednu biochemickou laboratoř.

PŘEKLADY PSYCHOLOGICKÝCH POSUDKŮ DO ITALŠTINY

Poptávka překladu lékařské zprávy – psychologické vyšetření do italštiny. Poptávka přijata, jako víkendová práce a čítala 5 fyzických stran překladu pro našeho klinického psychologa. Požadavek na překlad lékařské zprávy do italštiny do pondělního rána. Klinický psycholog a překladatel, vyhodnotil požadavek jako reálný a klient obdržel výzvu k objednávce. Překlad do anglického jazyka. Klinická vyšetření a lékařské zprávy klinických psychologů dodáváme zpravidla do anglického a německého jazyka. Další možné překlad z psychologie: logopedie, překlad pro školy a překlad školních psychologů.

Histologie – překlad do němčiny

Překlad z onkologie pro kliniku v Berlíně má za 1,5 dne pokračování. Je poptáván překlad – Výsledek histologického vyšetření z bioptické laboratoře (cytologie / biopsie / molekulární genetika). Daný překlad do lékařské němčiny by se tedy dal také definovat, jako překlad biopsie, nebo jako překlad z cytologie do německého jazyka. Překlad dodáváme do 12:00, tj. za 2,5 HODINY času a danou cca 1 normovanou stranu definujeme, jako téměř expresní překlad. Vzhledem k možnosti rekordních časů ve věci lékařských překladů (při ideálních podmínkách). Nález: vyšetření bylo zpracováno akreditovanou metodou dle SOP-01. Bioptická laboratoř Plzeň, MUDr. Alena Skálová.

EXPRESNÍ SOBOTNÍ PŘEKLAD LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV NEUROCHIRURGIE

Expresní požadavek na překlad lékařských zpráv do němčiny od ruské klientky, citace: „V pondělí ráno 7.5.2018 musím poslat ji panu professoru v Nemecko“. Zprávu překládá MUDr. Schwarzová a zpráva musí být vypracována od sobotního podvečera do pondělního rána. Klientka zasílá k překladu 5 fyzických scanů českých lékařských zpráv z Motolské nemocnice – a žádá německý překlad. Ve finále, se podle všeho, bude jednat o cca 10 normovaných stran německého lékařského textu určeného pro německé lékaře.

Žádáte-li překlad lékařské zprávy/zpráv lékařem – kontaktujte lékařský tým pro překlad zpráv ZDE.

 

 

 

Share Button