Překlady lékařských zpráv

Veškerý medicínský a lékařský záběr v překladech z/do němčiny, angličtiny, polštiny, ruštiny, švédštiny, italštiny, arabštiny. Rychlý kontakt pro více informací: 608 666 582.

Překlady lékařských zpráv: Zpracování lékaři – vysok odborná úroveň překladu. Zejména jazyky: angličtina, němčina. Další jazyky: ruština, španělština, polština, italština. Dodání překladů krátkých lékařských zpráv do 2-3 pracovních dnů nebo expres. Rychlý kontakt na lékaře pro více informací: +420 608…

To co děláme dobře je: Lékařská zpráva i chorobopis. Zvládneme obojí. Nejčastějším tématem v oblasti medicínských překladů jsou však lékařské zprávy, výsledky biochemických laboratoří vyšetření pacienta (ty se většinou nepřekládají, nebo jen rámcově, ale ke zprávě se určitě přikládají – ke zprávě v cizím jazyce), popřípadě překlad medicínských vědeckých materiálů z cizojazyčných publikací.

Překlady pro IKEM: 

 Klientů z Polska, Německa, nebo Itálie s lékařskými zprávami posudkových lékařů přibývá. Medicínsko-farmakologický komplex je bludištním systémem, kde dobrý (tedy efektní a rychlý překlad) může sehrát velikou roli – tedy usnadnit veškerá jednání s pojišťovnami, klinikami, lékaři, úřady.

Překlady lékařských zpráv: klienti

Nejčastějším typem klientů pro překlad zpráv, jsou klienti léčeni, nebo klienti s potřebou býti léčeni za území Německa, Velké Británie apod. Nadále klienti žádající překlad zprávy pro nějaký jiný účel, než ten medicínský (pojišťovna, provozovatel, smluvní partner, škola, IKEM, Bulovka, Homolka, LF ÚK, apod.). Nejčastější překlady lékařských zpráv probíhají v rámci kombinací: čeština – angličtina, čeština – němčina. Další vypracovávané jazyky: španělština, polština, ruština, italština.

Překlady lékařských zpráv: lékař

Medicínské překlady lékařských zpráv jsou vyhotovovány samotnými lékaři (u sporných případů nejednoznačných diagnóz), nebo soudními tlumočníky v oboru, přičemž roli číslo jedna u takovéhoto překladu hraje věcnost, shodnost odborných termínů a sdělitelnost (tedy tzv. oborová sdělitelnost). Překlad vypracovaný lékařem je z toho důvodu garantovaný co do lékařského sdělení, které je odborně správné, včetně samozřejmě lékařských termínů, které ale, jak řečeno, nejsou jediným kvalitativním kritériem v překládané zprávě.

Typologie překladů lékařských zpráv IKEM

• pacienti od českých lékařů směřující za další léčbou do zahraničí
• překlady do nejběžnější lékařské: angličtiny a němčiny
• překlady do méně časté lékařské: ruštiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny apod.
• pacienti přicházející od zahraničních lékařů – k českým lékařům/další léčba v ČR
• čeští lékaři vydávající lékařské zprávy českým a zahraničním pacientům
• špičkové české lékařské instituty (na požádání pacientu): IKEM, Vojenská nemocnice, Masarykův onkologický ústav apod.

Žádáte-li překlad lékařské zprávy/zpráv lékařem – kontaktujte lékařský tým pro překlad zpráv ZDE.

Překlad dvou zpráv z ruštiny: CT L páteře, Magnetická rezonanace – 2 NS

 

 

 

ShareŠtítky: ,