Překlady slovenštiny

Překlady slovenského jazyka - i s ověřením. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady právní, překlad smluv. Překlady listin s razítkem. Tel: 608 666 582.

Překlady slovenského jazyka – i s ověřením. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady právní, překlad smluv. Překlady listin s razítkem. Tel: 608 666 582.

Široká oborová nabídka překladů slovenského jazyka, od: právních překladů (tedy překladů nesoucí právní informaci) až po překlady ze strojírenského či dřevozpracujícího průmyslu. U překladů ze slovenštiny, nebo do slovenského jazyka z jazyků: angličtina, němčina, polština, ruština, italština, je u nás v týmu vyčleněno celkem 6 slovenských překladatelů – specialistů v oboru filologie, nebo překladatelství. V rámci slovenského jazyka nabízíme tedy, jak klasické překlady, tak korektury textů, přičemž expresnost obou variant dosahuje maxima, kterou můžeme poskytnou i u jiných jazyků.

Překlady slovenštiny: obory

Oborová základna při překladech by se dala vystihnout stručným seznamem níže: Překlady slovenštiny v oboru právo, Překlady slovenštiny v oboru společenské vědy, Překlady slovenštiny v oborech technických (manuály, foto-dokumentace), Překlady slovenštiny v oborech chemického průmyslu – bezpečnostní listy, Překlady slovenštiny v oboru medicíny, farmacie a rehabilitace.

Technické překlady chemie: kapacita slovenština

Kapacity pro tyto obory se malinko, vlivem náročnosti, liší. Kolegové zpracují v rámci medicíny nebo farmacie méně normovaných stran, než u tzv. „strohého překladu technického“, kde například dochází k opakování okolností ve slovenském nebo českém textu. Tyto obory, jak ve vztahu aktivním k dalším jazyků v kombinaci se slovenštinou nebo ve vztahu pasivním, činí z dané příležitosti překladu hlubší zkušenost – podpořeno hlubšími znalostmi oboru, kteréž to se projeví v nižší normě pro překlad: vyšší oborová náročnost.

Překlady slovenštiny: obory podrobněji

V rámci našich prestižních oborů pro slovenský jazyk, se často věnujeme překladům: 1) chemie – překlady listů MSDS, expozičních scénářů, překlady etiket, překlady katalogů a manuálů, 2) průmysl a průmyslové překlady manuálů, pro nejenom distributorské, ale také výrobní firmy: 1) překlady manuálů, 2) překlady tabulkové a excelové,  3) překlady z medicíny: překlady lékařských zpráv (i s ověřením) + překlady klinických studií: jazykové kombinace – slovenština↔angličtina, slovenština↔němčina, slovenština↔polština, slovenština↔maďarština, slovenština↔švédština, slovenština↔portugalština, slovenština↔španělština. Nicméně pro všechny tyto obory platí zmíněné kombinace. U nestandardních požadavků se může jazyková nabídka lišit.

Technická slovenština: software

U technické slovenštiny vycházíme při všech kalkulacích z principu: software podporovaný překlad. Překlad do slovenštiny nabízený v kapacitě cca: 1000 normovaných stran měsíčně. Z toho 500 stran s vysoce technicky organizovaných personálem pro pokročilou práci s PC. Výhody práce s Cat Tolls: moderovaná cena – dle náročnosti, typu překlad a zpracování. Běžné hodnoty shody ve slovech: 10 – 20% = 10 – 20 % úspor.

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

Překlady do slovenštiny: chemie

Metody vypracování Data Sheets ve slovenském jazyce jsou řízeny metodou pro vypracování dalších bezpečnostních listů v národně-jazykových prostředí jako pro angličtinu a němčinu: tedy s danou legislativou/vypracování kompletní normografie pro slovenské listy/+ vypracování etiket k identickým výrobkům (dodání zákonných frází ve slovenském jazyce + dodání výstražné symboliky + kontrola grafického návrhu klienta). Termín pro vypracování 10 bezpečnostních listů ve slovenském jazyce: 7-8 dní/chemik v počtu 1. Normy pro vypracování listů již legislativně shodných bezpečnostních 50 listů ve slovenském jazyce: cca 20 dní. Nabízené služby ve slovenském jazyce v rámci legislativních překladů v chemii: 1) příprava slovenských bezpečnostních, 2) příprava etiket, 3) registrace do systémů, jako CHLaP apod.

Shrnutí překladů do slovenštiny

V rámci překladů do slovenštiny poskytujeme jak kvalitní jazykové vypracování překladu, tak jazykovou korekturu, která je prováděna se stejnou dynamikou jako samotný překlad. Kvalitu korektury garantuje překladatele, který slovenský/český text sám přeložil, anebo slovenský text přijal z externího zdroje – v případech, kdy byl přeložen text do slovenského jazyka jiným, třetím, subjektem.

Překlady z češtiny do slovenštiny: termíny

  • Bezpečnostní listy, do 10 ks – 1 týden.
  • Písemné překlady čeština-slovenština: 3 pracovní dny.
  • Písemné expresní překlady čeština-slovenština: lékař 1 den.
  • Písemné překlady větší objemy: 60  – 100 stran týdně.

Žádáte-li překlad slovenštiny v oborech technických a odborných, kontaktujte nás ZDE.

ShareŠtítky: , ,