Překlady slovenštiny

Překlady slovenského jazyka - i s ověřením. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady právní, překlad smluv. Překlady listin s razítkem. Tel: 608 666 582.

Překlady slovenského jazyka – i s ověřením. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady do slovenštiny ověřené. Překlady z chemie dle CLP: slovenské bezpečnostní listy. Grafika etiket k výrobkům bezpečnostních listů. Symboly na slovenské etikety. Kontrola obsahu slovenských etiket. Kontrola slovenských verzí bezpečnostních listů. Legislativní shoda slovenských bezpečnostních listů. Registrace CHLaP. Registrace REACH. Překlady právní, překlad smluv. Překlady listin s razítkem. Tel: 608 666 582.

Široká oborová nabídka překladů slovenského jazyka, od: právních překladů (tedy překladů nesoucí právní informaci) až po překlady ze strojírenského či dřevozpracujícího průmyslu. U překladů ze slovenštiny, nebo do slovenského jazyka z jazyků: angličtina, němčina, polština, ruština, italština, je u nás v týmu vyčleněno celkem 6 slovenských překladatelů – specialistů v oboru filologie, nebo překladatelství. V rámci slovenského jazyka nabízíme tedy, jak klasické překlady, tak korektury textů, přičemž expresnost obou variant dosahuje maxima, kterou můžeme poskytnou i u jiných jazyků.

Překlady slovenštiny: obory

Oborová základna při překladech by se dala vystihnout stručným seznamem níže: Překlady slovenštiny v oboru právo, Překlady slovenštiny v oboru společenské vědy, Překlady slovenštiny v oborech technických (manuály, foto-dokumentace), Překlady slovenštiny v oborech chemického průmyslu – bezpečnostní listy, Překlady slovenštiny v oboru medicíny, farmacie a rehabilitace.

Technické překlady chemie: kapacita slovenština

Kapacity pro tyto obory se malinko, vlivem náročnosti, liší. Kolegové zpracují v rámci medicíny nebo farmacie méně normovaných stran, než u tzv. „strohého překladu technického“, kde například dochází k opakování okolností ve slovenském nebo českém textu. Tyto obory, jak ve vztahu aktivním k dalším jazyků v kombinaci se slovenštinou nebo ve vztahu pasivním, činí z dané příležitosti překladu hlubší zkušenost – podpořeno hlubšími znalostmi oboru, kteréž to se projeví v nižší normě pro překlad: vyšší oborová náročnost.

SHRNUTÍ PŘEKLADŮ DO SLOVENŠTINY

(překlady do slovenštiny v rámci technických listů a manuálů / překlad MSDS dle CLP do slovenštiny, slovenské jazykové verze pro etikety, překlady z medicíny / slovenské lékařské zprávy a překlad z/do angličtiny a němčiny)

Překlady slovenštiny: obory podrobněji

V rámci našich prestižních oborů pro slovenský jazyk, se často věnujeme překladům: 1) chemie – překlady listů MSDS, expozičních scénářů, překlady etiket, překlady katalogů a manuálů, 2) průmysl a průmyslové překlady manuálů, pro nejenom distributorské, ale také výrobní firmy: 1) překlady manuálů, 2) překlady tabulkové a excelové,  3) překlady z medicíny: překlady lékařských zpráv (i s ověřením) + překlady klinických studií: jazykové kombinace – slovenština↔angličtina, slovenština↔němčina, slovenština↔polština, slovenština↔maďarština, slovenština↔švédština, slovenština↔portugalština, slovenština↔španělština. Nicméně pro všechny tyto obory platí zmíněné kombinace. U nestandardních požadavků se může jazyková nabídka lišit.

Technická slovenština: software

U technické slovenštiny vycházíme při všech kalkulacích z principu: software podporovaný překlad. Překlad do slovenštiny nabízený v kapacitě cca: 1000 normovaných stran měsíčně. Z toho 500 stran s vysoce technicky organizovaných personálem pro pokročilou práci s PC. Výhody práce s Cat Tolls: moderovaná cena – dle náročnosti, typu překlad a zpracování. Běžné hodnoty shody ve slovech: 10 – 20% = 10 – 20 % úspor.

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

Překlady do slovenštiny: chemie

Metody vypracování Data Sheets ve slovenském jazyce jsou řízeny metodou pro vypracování dalších bezpečnostních listů v národně-jazykových prostředí jako pro angličtinu a němčinu: tedy s danou legislativou/vypracování kompletní normografie pro slovenské listy/+ vypracování etiket k identickým výrobkům (dodání zákonných frází ve slovenském jazyce + dodání výstražné symboliky + kontrola grafického návrhu klienta).

SLOVENSKÉ PŘEKLADY CLP: termíny

Termín pro vypracování 10 bezpečnostních listů ve slovenském jazyce: 7-8 dní/chemik v počtu 1. Normy pro vypracování listů již legislativně shodných bezpečnostních 50 listů ve slovenském jazyce: cca 20 dní. Nabízené služby ve slovenském jazyce v rámci legislativních překladů v chemii: 1) příprava slovenských bezpečnostních, 2) příprava etiket, 3) registrace do systémů, jako CHLaP apod.

Shrnutí překladů do slovenštiny

V rámci překladů do slovenštiny poskytujeme jak kvalitní jazykové vypracování překladu, tak jazykovou korekturu, která je prováděna se stejnou dynamikou jako samotný překlad. Kvalitu korektury garantuje překladatele, který slovenský/český text sám přeložil, anebo slovenský text přijal z externího zdroje – v případech, kdy byl přeložen text do slovenského jazyka jiným, třetím, subjektem.

Překlady z češtiny do slovenštiny: termíny

  • Bezpečnostní listy, do 10 ks – 1 týden.
  • Písemné překlady čeština-slovenština: 3 pracovní dny.
  • Písemné expresní překlady čeština-slovenština: lékař 1 den.
  • Písemné překlady větší objemy: 60  – 100 stran týdně.

Žádáte-li překlad slovenštiny v oborech technických a odborných, kontaktujte nás ZDE.

Kontakty tým překladatelů

ShareŠtítky: , ,