Technické překlady – angličtina

Technické překlady - angličtina: Veškeré technické překlady v rámci aktuálních i méně běžných oborů. Překlady technických manuálů a dalších prospektů v rámci jazyků: angličtina, němčina, ruština, italština, polština. Vše i s vytvořením překladové paměti pro další využití ve firemních překladech se shodnou terminologií. Expresní kontakt pro více informací na tel: 608 666 582

Technické překlady – angličtina: Veškeré technické překlady v rámci aktuálních i méně běžných oborů. Překlady technických manuálů a dalších prospektů v rámci jazyků: angličtina, němčina, ruština, italština, polština. Vše i s vytvořením překladové paměti pro další využití ve firemních překladech se shodnou terminologií. Excel, Corell. Expresní kontakt pro více informací na tel: +420 608 666…

“Technika jako průvodce lidským jednáním moderní doby/Technické překlady jako neoddělitelná součást lidského pokroku”. Technická angličtina a znalost idiomatické technické angličtiny patří současně mezi tu nejobtížnější, ale na druhou stranu jsou anglické texty nesoucí technickou informaci (manuály, výrobní listy, certifikáty) těmi nejvíce rozšířenými a z části i celkem běžně populací přijímány.

Angličtina v technických překladech

Technická angličtina pro odborné použití je však angličtinou, která si vyžaduje nejenom pochopení smyslu textu čtenářem, ale také vystižení technických detailů a dat, tak dobře, jak to zvládne jen překladatel. Grafická stránka věci, tj. grafika manuálu u nás vzniká ruku v ruce s textovou prací. Realizujeme grafickou práci na manuálech i v případě, že výchozí dodávaný formát nesplňuje předpoklad pro práci “napřímo”, ale dá nám prostor pro úpravu a nápravu chyb v grafice manuálu – vzniklých, jak konverzí neoriginálních PDF, tak např. i vylepšení grafiky jako takové ve věci uspořádání ikon, obrázků či úplné náhrady jazykové verze v MULTIJAZYKOVÉ MUTACI manuálu.

600 příruček: technika

Během let 2012 a 2013, náš technický tým zpracoval více, než 600 manuálových příruček z nejrůznějších technických odvětví a jejich hlavních nadřazených oborů, jakými byly: elektrotechnika, energetika, strojařina, “chemie“, stavebnictví. Technické překlady zpravidla vykazují následnou typologii: manualistika, screens, položkové technické překlady, bezpečnostní listy, technické listy, etikety. Grafické zpracování je samozřejmou součástí překladu. Převody hodnot, taktéž.

Překlady: angličtina + další jazyky

Jázyková nabídka je dána již řadu let poptávkou trhu. Bez dalších zásahů do takového portfólia generujeme “technické překlady” v následné shodě a četnosti: angličtina, němčtina, slovenština (překlady do slovenštiny s využitím CAT NÁSTROJŮ, překlady do slovenštiny expresně, překlady do slovenštiny v Corel), ruština, polština, italština (technické překlady do italštiny = Corel, 3D, překlady do italštiny expresně), švédština, maďarština, balkánské jazyky. V rámci technických překladů z/do angličtiny nebo dalších jazyků (zmíněné), definujeme technický překlad jako: a) překlad, jehož obsahem je vysoká technická úroveň formálního sdělení, b) zpracovatelsky náročný soubor – po stránce technické, c) nebo případně kombinace obojího.

 

Robotické rehabilitační zařízení: překlad manuálů z anglického jazyka

 

Více jazyků EU pro technické překlady: Automotive

Vzrůstající poptávka a opakovaný zájem našich klientů s požadavkem na další jazyky, dal během let vzniknout velmi stabilnímu týmu pro překlady z automotive (výroba, obchod, náhradní díly) (pro automotive často realizujeme překlad včetně doplňkové grafiky / automotive technické firmy se často vyznačují poměrně solidní dodávanou verzí manuálů pro překlad, co do grafické podoby / technické překlady z angličtiny do švédštiny, nebo z češtiny do slovenštiny a maďarštiny – pak můžeme kvalitně realizovat i co do grafiky bez našeho hlubokého zásahu). Jsme silní především v kombinacích: němčina, angličtina, italština (expresní překlady do italštiny /  zpracování grafiky italských manuálů ´kontrola po překladu), španělština, polština, ruština, švédština, finština, překlady lotyštiny, norština, maďarština, slovenština, překlady z/do lovinštiny, rumunština, bulharština, chorvatština, řečtina, italština.

Žádáte-li technický překlad v jakémkoliv oboru v jazycích – kontaktujte nás ZDE.

 

 

 

 

Share