Technické překlady – angličtina

Technické překlady - angličtina: Veškeré technické překlady v rámci aktuálních i méně běžných oborů. Překlady technických manuálů a dalších prospektů v rámci jazyků: angličtina, němčina, ruština, italština, polština. Vše i s vytvořením překladové paměti pro další využití ve firemních překladech se shodnou terminologií. Expresní kontakt pro více informací na tel: 608 666 582

Technické překlady – angličtina: Veškeré technické překlady v rámci aktuálních i méně běžných oborů. Překlady technických manuálů a dalších prospektů v rámci jazyků: angličtina, němčina, ruština, italština, polština. Vše i s vytvořením překladové paměti pro další využití ve firemních překladech se shodnou terminologií. Excel, Corell. Expresní kontakt pro více informací na tel: +420 608 666…

  • ceny cca od 220 Kč za stranu
  • možnost expresního překladu do 1 dne
  • sleva 21 % pro neplátce na překlad
  • formátování, náročné konverze souborů
  • rychlý kontakt: 608 666 582

 

„Technika jako průvodce lidským jednáním moderní doby/Technické překlady jako neoddělitelná součást lidského pokroku“. Technická angličtina a znalost idiomatické technické angličtiny patří současně mezi tu nejobtížnější. Na druhou stranu jsou anglické texty nesoucí technickou informaci (manuály, výrobní listy, certifikáty) těmi nejvíce rozšířenými a z části i celkem běžně populací přijímány.

Angličtina v technických překladech

Technická angličtina pro odborné použití je však angličtinou, která si vyžaduje nejenom pochopení smyslu textu čtenářem, ale také vystižení technických detailů a dat. Tak dobře, jak to zvládne jen překladatel. Grafická stránka věci, tj. grafika manuálu u nás vzniká ruku v ruce s textovou prací. Realizujeme grafickou práci na manuálech i v případě, že výchozí dodávaný formát nesplňuje předpoklad pro práci „napřímo“.  Tento nám však dá prostor pro úpravu a nápravu chyb v grafice manuálu – vzniklých, jak konverzí neoriginálních PDF, tak např. i vylepšení grafiky jako takové ve věci uspořádání ikon, obrázků či úplné náhrady jazykové verze v MULTIJAZYKOVÉ MUTACI manuálu.

600 příruček: technika

Během let 2012 a 2013, náš technický tým zpracoval více, než 600 manuálových příruček z nejrůznějších technických odvětví a jejich hlavních nadřazených oborů, jakými byly: elektrotechnika, energetika, strojařina, „chemie„, stavebnictví. Technické překlady zpravidla vykazují následnou typologii. Tu definujeme jako: manualistika, screens, položkové technické překlady, bezpečnostní listy, technické listy, etikety. Grafické zpracování je samozřejmou součástí překladu. Převody hodnot, taktéž.

JAZYKOVÁ NABÍDKA TECHNICKÝCH OBORŮ V PŘEKLADECH A NÁSTROJE PRO ZPRACOVÁNÍ

Jázyková nabídka je dána již řadu let poptávkou trhu. Bez dalších zásahů do takového portfólia generujeme „technické překlady“ v následné shodě a četnosti: angličtina, němčtina, slovenština (překlady do slovenštiny s využitím CAT NÁSTROJŮ, překlady do slovenštiny expresně, překlady do slovenštiny v Corel). Nadále technická ruština, polština, italština (technické překlady do italštiny = Corel, 3D, překlady do italštiny expresně), švédština, maďarština, balkánské jazyky. V rámci technických překladů z/do angličtiny nebo dalších jazyků (zmíněné), definujeme technický překlad jako: a) překlad, jehož obsahem je vysoká technická úroveň formálního sdělení, b) zpracovatelsky náročný soubor – po stránce technické, c) nebo případně kombinace obojího.

Technický překlad manuálu do italštiny k zemědělským strojům – zjednodušená grafika

Na začátku druhého kvartálu, jsme předávali klientům obchodujících české zemědělské stroje směrem do Itálie (nákupčí Bologna) dlouho očekávaný manuál se zjednodušenou grafikou – která proběhla společně s překladem z češtiny do italštiny u textu, který byl konvertovaný z dokonale špatné scanové kopie, jíž se stal předlohou písemný a tištěný materiál v ještě horší podobě. Nicméně, na závěr, klient obdržel podklad v PDF, který byl cca o 300 % kvalitnější než zmíněný grafický a vizuální podklad.

 

Více jazyků EU pro technické překlady: Automotive

Vzrůstající poptávka a opakovaný zájem našich klientů s požadavkem na další jazyky, dal během let vzniknout velmi stabilnímu týmu pro překlady z automotive (výroba, obchod, náhradní díly) (pro automotive často realizujeme překlad včetně doplňkové grafiky / automotive technické firmy se často vyznačují poměrně solidní dodávanou verzí manuálů pro překlad, co do grafické podoby / technické překlady z angličtiny do švédštiny, nebo z češtiny do slovenštiny a maďarštiny – pak můžeme kvalitně realizovat i co do grafiky bez našeho hlubokého zásahu). Jsme silní především v kombinacích: němčina, angličtina, italština (expresní překlady do italštiny /  zpracování grafiky italských manuálů ´kontrola po překladu), španělština, polština, ruština, švédština, finština, překlady lotyštiny, norština, maďarština, slovenština, překlady z/do slovinštiny, rumunština, bulharština, chorvatština, řečtina, italština.

Expresní technický a administrativní překlad do angličtiny „na zavolání“

Expresní překlady provádíme ve věci technických příruček a manuálů do 4 hodin od přijetí zakázky – v rozsahu do 5 normovaných stran. Při ideálních podmínkách, např. přijetí překladu v 10:00, můžeme provést překlad do anglického jazyka ve věci krátké technické příručky do 14:00. Ve věci krátkých zpráv a překladů případné obchodně-technické korespondence, můžeme zrealizovaným překladem reagovat do 60 minut od zadání textu. Překlady krátkých textů expresně – do angličtiny – patří mezi nejčastější poptávku ve věci technických, ověřených a lékařských překladů na trhu s překlady v ČR.

NEJEXPRESNĚJŠÍ TECHNICKÉ PŘEKLADY DO ANGLIČTINY, NĚMČINY A RUŠTINY

Technické překlady realizujeme zpravidla jako překlady příruček a to zejména pro jazyky: anglický, německý, ruský. Min. v těchto jazycích a ještě několika dalších, provádíme velmi expresní překlad – včetně inter-jazykové směny mezi nimi. Pro rychlý administrativní nebo technický překlad, překládáme angličtinu v kombinaci s ruštinou (nebo slovenštinou), italštinou, němčinou, francouzštinou. Italštinu pak v kombinaci s němčinou, španělštinou. Rychlý technicko-administrativní překlad (překlad obchodní nabídky, apod.) zrealizujeme u 2 normovaných stran za 120 minut od zadání překladu.

PŘÍKLADY RYCHLÉ REALIZACE TECHNICKÝCH PŘEKLADŮ V PRAZE A ČR

Překlad uživatelského manuálu brožury 10 NS – 1 pracovní den.
Překlad Excelových souborů 2000 slov, 1,5 pracovního dne.
Překlad PowerPointové prezentace = 4O slidů + 4 NS wordovského textu, 2 pracovní dny.
Překlad 40 stránkového technického manuálu (26 normovaných stran) – za 3 pracovní dny.

Žádáte-li technický překlad v jakémkoliv oboru v jazycích – kontaktujte nás ZDE.

Robotické rehabilitační zařízení: překlad manuálů z anglického jazyka

 

 

 

 

Share Button