Anglická technická idiomatika

  • 24.9.2021

Technické překlad a výpis překladů screens v pracovním poli – framework.

Jsou v našem interním systému ustálené základní technické výrazy vyskytující se napříč obory, jakými je elektro, energetika, strojařina apod. Mezi termíny této ustálené terminologie, může patřit například:

  • screens – obrazovky ovládacích displayů
  • display – displej
Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Anglická technická idiomatika