Technické překlad z němčiny

 • překlad návodů od 250 Kč za stranu
 • překlad do EN, DE, SK, ŠV, PL, IT, ŠP a dalších jazyků
 • vždy 1-2 specialisté pro daný jazyk
 • slevy 21 % pro neplátce DPH na překlad návodu
 • expresní kontakt 608 666 582

Technické překlad z němčiny/Němčina: tým akademických překladatelů – technické překlad. Jsou písemné převody textů z jednoho do druhého jazyka, takže z  překládaného jazyka do jazyka cílového (cílový jazyk v případě překladu z jazyka – němčina). Technické překlad z němčiny, realizujeme termínově, po dohodě s klientem.

Technické překlad do němčiny: Rozmanité Formáty a Rozsahy

Naše služby technických překladů do němčiny jsou flexibilní a přizpůsobujeme je vašim konkrétním potřebám. Zahrnujeme různé formáty dokumentů a rozsahy prací: 🖥️ Formáty Prezentací: Naši překladatelé zpracovávají technické manuály a prezentace v různých formátech, včetně Power Point, Corel Draw, Auto Cad a dalších. Zachováváme nejen obsah, ale i grafické nastavení, aby byla zachována konzistence. 📄 Technické Překlady Z/Do Němčiny: Naši zkušení překladatelé jsou schopni pracovat s texty různé složitosti. Zajišťujeme kvalitní překlad do němčiny, abyste mohli efektivně komunikovat se svými partnery a zákazníky. 📘 Technické Příručky: Překládáme technické příručky ve formátech PDF, .pptx, .DWG a dalších. To zahrnuje nejen textovou část, ale i grafické a technické prvky. 🌐 Překlady Do Severských Jazyků: Pokud máte zájem o expanzi na trhy severských zemí, můžeme vám poskytnout překlad do švédštiny, dánštiny nebo norštiny. Rozumíme specifickým jazykovým nuancím a technickým termínům. Náš tým je připraven rychle a spolehlivě reagovat na vaše potřeby. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na +420 608 666 582. Jsme tady pro vás! 🌐👷‍♂️🔧

„Rodilé“ TECHNICKÉ PŘEKADY

Tyto jsou stále tvořeny překladateli: němčiny, nebo jiných jazyků (v případě němčiny– ideálně rodilým mluvčím. Je-li překlad vytvářen jiným překladatelem – překladatelem jiného jazyka, jedná se o překlad NE-rodilým mluvčím a takový překlad dostane v některých případech i odbornou korekturu, není však podmínkou). Technické překlad do němčiny probíhají v rámci činnosti německých rodilých mluvčí. Podobně, jako u norštiny, maďarštiny a dalších jazyků.

Při technických překladech do němčiny se často setkáváme s různými formáty dokumentů a rozsahy prací. Naše služby pokrývají celou škálu potřeb zákazníků a zahrnují:🔍 Rozsahy Prací a Formáty Prezentací
Zaměřujeme se na překlad technických manuálů a prezentací v různých formátech, včetně Power Point, Corel Draw, Auto Cad a mnoha dalších. To zahrnuje nejen textovou část, ale i grafický setting, který respektujeme a zachováváme.

Technické překlad do němčiny: Rozmanité Formáty a Rozsahy: Naše služby technických překladů do němčiny jsou flexibilní a přizpůsobujeme je vašim konkrétním potřebám. Zahrnujeme různé formáty dokumentů a rozsahy prací: 🖥️ Formáty Prezentací: Naši překladatelé zpracovávají technické manuály a prezentace v různých formátech, včetně Power Point, Corel Draw, Auto Cad a dalších. Zachováváme nejen obsah, ale i grafické nastavení, aby byla zachována konzistence. 📄 Technické Překlady Z/Do Němčiny: Naši zkušení překladatelé jsou schopni pracovat s texty různé složitosti. Zajišťujeme kvalitní překlad do němčiny, abyste mohli efektivně komunikovat se svými partnery a zákazníky. 📘 Technické Příručky: Překládáme technické příručky ve formátech PDF, .pptx, .DWG a dalších. To zahrnuje nejen textovou část, ale i grafické a technické prvky. 🌐 Překlady Do Severských Jazyků: Pokud máte zájem o expanzi na trhy severských zemí, můžeme vám poskytnout překlad do švédštiny, dánštiny nebo norštiny. Rozumíme specifickým jazykovým nuancím a technickým termínům. Náš tým je připraven rychle a spolehlivě reagovat na vaše potřeby. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na +420 608 666 582. Jsme tady pro vás! 🌐👷‍♂️🔧

PŘEKLADY MANUÁLŮ COREL

Vypracovaná TECHNICKÝCH PŘEKLADŮ manuálů v Corel 18 a Corel 19 – nebo v dalších verzích po dohodě. Koncovka Corel formátu (překlad v Corel do němčiny a angličtiny): .cdr. Převod Corel, grafické zpracování, oprava manuálu a vrácení zpět, jako PDF. Ideální varianta pro obchodní firmy s požadavky na překlad manuálů. Výstup, jako perfektní PDF, které projde prací grafika a klient dostává dokonalou práci přímo na stůl. Překlady v Corel pro turečtinu, norštinu. Překlady v Corel pro švédštinu, lotyštinu. Překlady v Corel pro angličtinu a němčinu. Překlady v Corel pro polštinu a maďarštinu.

Technické překlad s ověřením – důvody

U němčiny lze provést i překlad technické dokumentace s ověřením, jak řečeno – tedy překlad/překlad opatřené razítkem a doložkou soudního tlumočníka německého jazyka. Německé technické překlad jsou překládaná soudním tlumočníkem zpravidla v případech, kde si překlad žádá archivaci dle zákona. Takový překlad navíc nese razítko a doložku soudního tlumočníka pro německý jazyk.

Technický překlad z němčiny a ovládnutí jazyka
 • Technický překlad je dokonalé zvládnutí cizí řeči, tedy jazyka, ze kterého má překladatel (němčiny, nebo jiných jazyků) překládat.
 • Technická mluva a němčina obsažená v němčině je artificiálním jazykem ve své podstatě, ale s daným úzusem pro daný obor techniky či vědy.
 • Je to mluva obsahující hantýrku, slang, žargot německých techniků a vynálezců.
 • Zákazník na začátku poptá u překladatele (týmu překladatelů) tzv. technický překlad, nebo překlad jehož parametry odpovídají obsahu technických překladů, které se v praxi více či méně vyskytují.

JAK VZNIKAJÍ TECHNICKÉ PŘEKLADY Z NĚMČINY

 • Takovými překlad běžně jsou: technické listy přeložené z němčiny, překlad manuálů z němčiny, návody, technické plány, výkresy, dokumentace stavebních prací a stavebního dozoru – stavební deník: vše v německém jazyce tvořeno německy jazykově dotovanou protistranou. Ta nutně nemusí při tvorbě například manuálu vycházet z předpokladu, že daný text bude kdy překládán do jakéhokoliv jazyka.
 • Německá protistrana pouze činí obsah své práce a pozdější text je prací pro překladatele, specializovaného na technický jazyk a parametry v něm, tedy jak řečeno: ty formální i méně formální.
 • Zákazník poptá německý technický překlad telefonicky či E-mailem, event. rovnou překlad objedná – tedy učiní objednávku předepsaným způsobem – a z té překladatel + ze vzájemné dohody speciálních požadavků vychází.
 • Konečný překlad manuálu z němčiny musí být překladem, tedy vlastně textem, z jehož obsahu i formy nesmí být ideálně jakýkoliv překlad „cítit“. Jedná se v podstatě o originální dílo, které si nezadá s manuálem vytvořeným českým technikem, anebo německým technikem, který by však perfektně ovládal českou technickou mluvu.

TECHNICKÉ MANUÁLY: překládaný materiál CAT

I technické manuály a jejich překlad se řídí stejnými pravidly jako všeobecný překlad do němčiny z českého jazyka. Překlady manuálů (a komponentů/ komponentistiky=termínových souborů) z němčiny do češtiny jsou vyhotovovány jedním, nebo více překladateli (závisí od objemu překládaného materiálu a při větších objemových celcích se tedy přistupuje k řešení prostřednictvím spolupracujícího týmu překladatelů). Překlady z němčiny do češtiny v rámci technických manuálů/norem mohou být vypracovávány se zapojením tzv. „CAT“ nástroje, tedy synchronizačního softwarového nástroje určeného pro překlad.

Svrchované téma: Věda a technika

Vysoce odborně zaměřený překlad z oblasti vědy probíhající ve směru němčina – čeština je překlad, kterého se ujímá odborník zaměřený na vědecké texty a teorie, odborník jehož obsahem zájmu jsou nejnovější poznatky z vědeckého světa a oblasti technického rozvoje a pokroku. V rámci překladů z/do němčiny v oblasti vědy, překládáme: abstrakty, články přeložené pro impaktové časopisy, vědecké studie – překlad němčina, technické analýzy, diplomové práce, lékařské práce (překlad technických lékařských manuálů z němčiny) a lékařské technické práce.

Lokalizace TECHNICKÉHO PŘEKLADU

U lokalizace software dochází také k jevu zvanému: „překlad z češtiny do němčiny“. Lokalizace software a překlad z němčiny do češtiny je oblastní striktně technickou-informační, tedy kombinace IT a technických znalostí. Překlad a lokalizace („re-lokalizace“) software z němčiny do češtiny probíhá velmi často za vyžití CAT ((Computer Aided Translation), kterými jsou např. Wordfast, Trados SDL a další méně známé aplikace.

Speciální znaky TECHNICKÉHO PŘEKLADU:

Některé speciální znaky v technických překladech které jsou převáděny beze změn (tzv. pokročilá typografie): √, ƒ, Σ (nadále další písmena řecké abecedy u veličin), œ, ↔, ©, ® – značky na MARKETINGOVÝCH názvech Technických manuálů výrobků (např. elektrospotřebiče: kávovary, lednice, televizory), ‰

Překlad z němčiny do češtiny, globální modalita: webové stránky

Webové sránky (www, W3 – i překlad v html modalitě), prezentace jsou do češtiny z němčiny překládány překladatelem specializujícím se na „www marketing“ (překl. terminus technicus, jinak internetový marketing) a překlad částí webu (internetových stránek), překlad internetových E-shopu a W3 stránek apod. Jedná se o překlad tvůrčí, kreativní, improvizovaný s nutnou pokročilou znalostí internetu a vyhledávacích mechanismu jak v v češtině i němčině.

MARKETINGOVÉ PŘEKLADY: tisková reklama ®

Němčina – prostý překlad z marketingu (reklama, tisková reklama) a ekonomie. Obory, jako např.: tzv. marketingová studia (univerzitní teorie i praxe), mikro a makro ekonomie (praxe, ale i jako výuková disciplína), technologie reklamy apod. probíhají při překladech z němčiny jak v úrovni teoretické, tedy ekonomické vědy, nebo na úrovni praktické. Zde jsou řešeny marketingové otázky a tedy překládána témata z oboru jako je marketing, nebo marketing (sociologický).
Odborníci a specialisté překládající texty z němčiny v oboru marketing-ekonomie, je odborník specializovaný na několik příbuzných oblastí, jakými jsou: sociologie, ekonomie, právo atd.

Žádáte-li vyspělý překlad 1. technické – prosím kontaktujte nás ZDE.

Překlady z/do polského jazyka

Share Button