Lokalizace bezpečnostních listů pro brzdové kapaliny

  • 18.3.2023

Specializujeme se na překlad bezpečnostních listů, protože 8 z našich překladatelů se jejich překladem zabývají již více, než 20 let: překlad bezpečnostních listů z/do angličtiny + legislativní lokalizace dalších jazyků (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), jako: překlad bezpečnostních listů z/do ruštiny (nevztahuje se nařízení ES), překlad bezpečnostních listů z/do portugalštiny překlad bezpečnostních listů z/do slovenštiny překlad bezpečnostních […]

Zařazeno do témat: , ,

UFI kód (jednoznačný identifikátor)

  • 7.11.2021

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí komplexní služby zahrnující vypracování a/nebo revize KBU a etikety, příprava dokumentace pro nahlášení informací v harmonizovaném formátu agentury ECHA, vygenerování UFI kódu a vytvoření systému pro správu UFI kódů ve Vašem podniku, ve vazbě na nové požadavky CLP nařízení a tím zajistit ochranu zdraví zaměstnanců a široké veřejnosti ve Vašem dodavatelském […]

Zařazeno do témat: , , ,

Všeobecná pravidla pro označování a balení produktů

  • 7.11.2021

Pravidla pro označování a balení, která se týkají obsahu a používání etikety podle nařízení CLP, jsou uvedena v článku 31 nařízení CLP. Nařízení CLP stanoví, že etikety musí být pevně připojeny k jednomu nebo více povrchům přímého obalu látky nebo směsi, a když je obal položen obvyklým způsobem, musí být čitelné vodorovně. Samotné prvky označování, […]

Zařazeno do témat: ,

Termíny pro oznámení UFI kódů do NTIC

  • 7.11.2021

do 1.1.2021 produkty určené ke spotřebitelskému použití do 1.1.2021 produkty určené pro profesionální použití do 1.1.2024 produkty určené pro průmyslové použití Podle nové přílohy VIII nařízení CLP jsou dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí na trh nebezpečné produkty, povinni poskytovat národním toxikologickým centrům (NTC) specifické informace o svých produktech v harmonizovaném formátu. Tyto informace budou […]

Zařazeno do témat: , ,

Příklad alfanumerického kódu UFI

  • 3.11.2021

Příkladem jednoznačného identifikátoru vzorce ve správném formátu může být: YV9K-3J9A-G209-C2T7.  Jednoznačný identifikátor (kód UFI) je určen k vytvoření jednoznačného spojení mezi výrobkem uvedeným na trh a dostupnými informacemi pro léčbu zaměstnanců a široké veřejnosti pracující s látkou pracují a při nesprávné manipulaci může dojít k intoxikaci resp. jinému poškození jejich zdraví. UFI kód ​​je 16znakový […]

Zařazeno do témat: ,

Co je identifikátor UFI?

  • 3.11.2021

Jednoznačný identifikátor (kód UFI) je určen k vytvoření jednoznačného spojení mezi výrobkem uvedeným na trh a dostupnými informacemi pro léčbu zaměstnanců a široké veřejnosti pracující s látkou pracují a při nesprávné manipulaci může dojít k intoxikaci resp. jinému poškození jejich zdraví. UFI kód ​​je 16znakový alfanumerický kód, který je uveden na etiketě produktů a v […]

Zařazeno do témat: , , ,

Povinnost oznámení PCN

  • 1.11.2021

Bezpečnostní listy (BL – pro Česko / KBÚ – pro Slovensko) poskytnuté příjemci před 1. lednem 2021 mohou být nadále používány a nemusí být v souladu s přílohou II tohoto nařízení do 31. prosince 2024 pokud se týká povinnosti oznámení PCN. V případě informací v BL a formátu BL je nutné zajistit plnění nejpozději do […]

Zařazeno do témat: , ,

Klasifikace směsi v bezpečnostním listu

  • 8.10.2021

Je dílčí proces odborníka (osoby způsobilé pro vytváření bezpečnostních listů), který vám dodá zcela správně vydaný, tj. list shodný s případnými legislativními nároky i kontroly ze strany úřadů, jako jsou ČOI, ČIŽP apod. Každý bezpečnostní list se skládá ze stanoveného obsahu a struktury, a výsledný produkt je dokument zcela ověřitelného obsahu a kvalit. Co je […]

Zařazeno do témat: , ,