Nařízení CLP 1272/2008/EC

  • 12.7.2023

Tým Akademických ekotoxikologiků, pod vedením PharmDr. Schwarze, se specializuje na práci s nařízením CLP 1272/2008/EC. Toto nařízení je součástí legislativy Evropské unie a zabývá se klasifikací, označováním a balením chemických látek a směsí. Tým poskytuje své služby českým klientům a operuje v rámci jazyků slovenského, anglického, českého a německého. Hlavnou činností týmu je zpracování bezpečnostních […]

Zařazeno do témat: ,

Legislativní povinnosti CLP

  • 13.6.2023

Legislativní povinnosti je soubor činností, které dovozce či výrobce chemícké látky, musí splnit. Tam kde se tedy jedná vyloženě o látku nebezpečnou, jsou povinnosti ještě rozšířeny a to konkrétně o registraci takoveho výrobku do registru nebezpečných látek. Dalšími dílčími povnnostmi je tvorba etikety, tedy její existence a samozřejmě v první řadě, samotný bezpečnostní list, který […]

Zařazeno do témat: , ,

Aktualizace SDS – bezpečnostních listů

  • 6.6.2023

Aktualizace SDS čítá proces ve kterém aktualizujeme bezpečnostní list dle aktuálních zákonných změn a opatření. Tj. nějakým předepsaným způsobem jej opravujeme tak, aby splňoval nová aktuální nařízení a zákonné změny. Většinou se jedná o nepatrné úpravy, avšak důležité – které laik nemusí zcela snadno zachytit ale které si vyžadují adekvátní legislativní přípravu. Například v červnu […]

Zařazeno do témat: ,

Lokalizace bezpečnostních listů pro brzdové kapaliny

  • 18.3.2023

Specializujeme se na překlad bezpečnostních listů, protože 8 z našich překladatelů se jejich překladem zabývají již více, než 20 let: překlad bezpečnostních listů z/do angličtiny + legislativní lokalizace dalších jazyků (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), jako: překlad bezpečnostních listů z/do ruštiny (nevztahuje se nařízení ES), překlad bezpečnostních listů z/do portugalštiny překlad bezpečnostních listů z/do slovenštiny překlad bezpečnostních […]

Zařazeno do témat: , ,

ECHA, PCN, CHLAP, UFI

  • 7.4.2022

KLIENTI:  ECHA – zde se zadávají všechny prostředky s UFI kódy, které my musíme zaregistrovat podle zákona jako výhradní dovozci? Mám i přihlášení do portálu pro podávání žádostí o zařazení, jen těch výrobků tam máme nějak málo, prosím o objasnění. CHLAP – zde se eviduji pouze biocidní přípravky? ODBORNÁ ODPOVĚĎ: ECHA = PCN – evropský […]

Zařazeno do témat: , ,

Ekotoxikologické centrum

  • 20.11.2021

Formát I6z, portál ECHA, účet ECHA, toxikologická centra echa, EuPCS, kódy Eupcs, systém PCN, pokyny k oznamování toxikologického centra, přihlášení echa, portál ECHA, PCN: praktický průvodce, účet ECHA, přihlášení echa reach-it, echa jedové centrum , jedovaté centrum uk, co je pcn v sítích, co je to řídicí síť v geodézii, vrstvy sítě řízení procesů, formát […]

Zařazeno do témat: , , ,

UFI kód (jednoznačný identifikátor)

  • 7.11.2021

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí komplexní služby zahrnující vypracování a/nebo revize KBU a etikety, příprava dokumentace pro nahlášení informací v harmonizovaném formátu agentury ECHA, vygenerování UFI kódu a vytvoření systému pro správu UFI kódů ve Vašem podniku, ve vazbě na nové požadavky CLP nařízení a tím zajistit ochranu zdraví zaměstnanců a široké veřejnosti ve Vašem dodavatelském […]

Zařazeno do témat: , , ,

Všeobecná pravidla pro označování a balení produktů

  • 7.11.2021

Pravidla pro označování a balení, která se týkají obsahu a používání etikety podle nařízení CLP, jsou uvedena v článku 31 nařízení CLP. Nařízení CLP stanoví, že etikety musí být pevně připojeny k jednomu nebo více povrchům přímého obalu látky nebo směsi, a když je obal položen obvyklým způsobem, musí být čitelné vodorovně. Samotné prvky označování, […]

Zařazeno do témat: ,