Překlady z/do slovenštiny

  • 19.5.2014
Překlady z/do slovenského jazyka - i s ověřením. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady právní, překlad smluv. Překlady listin s razítkem. Tel: 608 666 582.

Překlady z/do slovenského jazyka – i s ověřením. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady právní, překlad smluv. Překlady listin s razítkem. Tel: 608 666 582.

Při překladech z/do slovenského jazyka se snažíme obsáhnout a nabídnout všechny námi běžně překládané obory a soustředit se především na firemní klientelu, která je pro nás hodně důležitá z hlediska profesnosti zakázek a již zaběhnutosti při spolupráci s velkými firmami. Poskytujeme překladatelské služby té nejvyšší kvality z/do slovenského jazyka pro firmy i jednotlivce. Tým akademických překladatelů.

Překlady z/do slovenštiny + soudní

Naši dva kolegové, soudní tlumočníci slovenského jazyka jsou k dispozici pro ověřený překlad, ale současně oba z nich orientovaní na obory chemie a techniku (bezpečnostní listy, průvodní listy, etikety k výrobkům (včetně názvosloví)/manuály, technické a technologické popisy apod. – to ke statistice z posledního kvartálu). Překlady do slovenštiny vypracováváme i se zvýšenou normou pro technický překlad. Ten akceptujeme v oborech: chemie, strojařina, technologie, elektro-techika, medicína, biologické vědy, lékařské překlady. Norma pro technické překlady z/do slovenského jazyka činí v týdenní intervalech až: 100 – 150 normovaných stran, dle aktuálního příjmového rozvrhu pro zakázky.

Překlady do slovenštiny: kolegové

Překlady do slovenštiny vypracovávají naši kolegové (rodilí mluvčí a soudní tlumočníci) s profesním základem ve vědách: technologických, technologicko-průmyslových. Nadále z oblasti: bezpečnostních norem práce, životního prostředí, chemické výroby, farmaceutické výroby a dalších přírodních věd. Titulatura profesionálů v týmu: (Ing., Mgr., MUDr.). Překlad v rámci biologických věd patří mezi překlady nejnáročnější, ale o současně nejzajímavější a jsou to kategorie naší prestyže. Rádi přijímáme k překladu: studie a vědecké práce, zpracujeme velice svižně překlad technického manuálu, tzv. kratší manuály do cca 50 normovaných stran v řádu dní.

PŘEKLADY MANUÁLŮ DO SLOVENŠTINY A DALŠÍ JYZYKY PRO PŘEKLAD

Překlady manuálů a překlady z chemie provádí naše kolegyně chemický technolog. Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku technických překladů (medicínských překladů a překladů s ověřením) u ostatních jazyků mimo polštinu nebo jako kombinaci překladu s polštinou, jako: technické překlady němčiny, překlady z a do slovenštiny, překlady do ruštiny, překlady do portugalštiny, překlady maďarštiny, překlady bulharštiny, překlady slovinštiny, překlady švédštiny, překlady turečtiny, překlady do španělštiny, překlady do francouzštiny, překlady do holandštiny.

Rychlé překlady vět do slovenštiny

Překládáme manuály + k nim dopřeklady vět. Překladádáme do slovenštiny obchodní podmínky. Pro našeho klienta již 2 kalendářní roky překládáme dokumenty a propagační materiály od momentu jeho vzniku. Tj. překlad smluvních podmínek do slovenského jazyka + další manuály a katalogy. Klient se na nás obrací téměř denně s požadavkem překladů dalších vět v obměnách do manuálů s malými změnami. Překlady pro klienta do slovenštiny, polštiny, angličtiny. Slovenština: 60 %, polština 20 % a angličtina 20 % pro tohoto klienta z oblasti distribuce drogistických výrobků a zboží.

Žádáte-li překlad z/do slovenštiny v oborech technických a odborných, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,