Překlady z/do slovenštiny

  • 19.5.2014
Překlady z/do slovenského jazyka - i s ověřením. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady právní, překlad smluv. Překlady listin s razítkem. Tel: 608 666 582.

Překlady z/do slovenského jazyka – i s ověřením. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady právní, překlad smluv. Překlady listin s razítkem. Tel: 608 666 582.

Při překladech z/do slovenského jazyka se snažíme obsáhnout a nabídnout všechny námi běžně překládané obory a soustředit se především na firemní klientelu, která je pro nás hodně důležitá z hlediska profesnosti zakázek a již zaběhlosti při spolupráci s velkými firmami. Poskytujeme překladatelské služby té nejvyšší kvality z/do slovenského jazyka pro firmy i jednotlivce. Tým akademických překladatelů.

Překlady z/do slovenštiny + soudní

Naši dva kolegové, soudní tlumočníci slovenského jazyka jsou k dispozici pro ověřený překlad, ale současně oba z nich orientovaní na obory chemie a techniku (bezpečnostní listy, průvodní listy, etikety k výrobkům (včetně názvosloví)/manuály, technické a technologické popisy apod. – to ke statistice z posledního kvartálu). Překlady do slovenštiny vypracováváme i se zvýšenou normou pro technický překlad. Ten akceptujeme v oborech: chemie, strojařina, technologie, elektro-technika, medicína, biologické vědy, lékařské překlad. Norma pro technické překlad z/do slovenského jazyka činí v týdenní intervalech až: 100 – 150 normovaných stran, dle aktuálního příjmového rozvrhu pro zakázky.

Překlady do slovenštiny: kolegové

Překlady do slovenštiny vypracovávají naši kolegové (rodilí mluvčí a soudní tlumočníci) s profesním základem ve vědách: technologických, technologicko-průmyslových. Nadále z oblasti: bezpečnostních norem práce, životního prostředí, chemické výroby, farmaceutické výroby a dalších přírodních věd. Titulatura profesionálů v týmu: (Ing., Mgr., MUDr.). Překlad v rámci biologických věd patří mezi překlad nejnáročnější, ale o současně nejzajímavější a jsou to kategorie naší prestyže. Rádi přijímáme k překladu: studie a vědecké práce, zpracujeme velice svižně překlad technického manuálu, tzv. kratší manuály do cca 50 normovaných stran v řádu dní.

Překlady manuálů ze slovenštiny do dalších jazyků:

Překlady manuálů a překlad z chemie provádí naše kolegyně chemický technolog. Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku technických překladů ze slovenštiny, jako:

Rychlé překlad vět do slovenštiny

Překládáme manuály + k nim do-překlad vět. Překládáme do slovenštiny obchodní podmínky. Pro našeho klienta již 2 kalendářní roky překládáme dokumenty a propagační materiály od momentu jeho vzniku. Tj. překlad smluvních podmínek do slovenského jazyka + další manuály a katalogy. Klient se na nás obrací téměř denně s požadavkem překladů dalších vět v obměnách do manuálů s malými změnami. Překlady pro klienta do slovenštiny, polštiny, angličtiny. Slovenština: 60 %, polština 20 % a angličtina 20 % pro tohoto klienta z oblasti distribuce drogistických výrobků a zboží.

Žádáte-li překlad z/do slovenštiny v oborech technických a odborných, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,