Překlady z/do slovenštiny

  • 19.5.2014
Překlady z/do slovenského jazyka - i s ověřením. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady právní, překlad smluv. Překlady listin s razítkem. Tel: 608 666 582.

Překlady z/do slovenského jazyka – i s ověřením. Překlady z chemie, nebo v rámci právních úkonů. Překlady právní, překlad smluv. Překlady listin s razítkem. Tel: 608 666 582.

Při překladech z/do slovenského jazyka se snažíme obsáhnout a nabídnout všechny námi běžně překládané obory a soustředit se především na firemní klientelu, která je pro nás hodně důležitá z hlediska profesnosti zakázek a již zaběhlosti při spolupráci s velkými firmami. Poskytujeme překladatelské služby té nejvyšší kvality z/do slovenského jazyka pro firmy i jednotlivce. Tým akademických překladatelů.

Překlady z/do slovenštiny + soudní

Naši dva kolegové, soudní tlumočníci slovenského jazyka jsou k dispozici pro ověřený překlad, ale současně oba z nich orientovaní na obory chemie a techniku (bezpečnostní listy, průvodní listy, etikety k výrobkům (včetně názvosloví)/manuály, technické a technologické popisy apod. – to ke statistice z posledního kvartálu). Překlady do slovenštiny vypracováváme i se zvýšenou normou pro technický překlad. Ten akceptujeme v oborech: chemie, strojařina, technologie, elektro-technika, medicína, biologické vědy, lékařské překlad. Norma pro technické překlad z/do slovenského jazyka činí v týdenní intervalech až: 100 – 150 normovaných stran, dle aktuálního příjmového rozvrhu pro zakázky.

Překlady do slovenštiny: kolegové

Překlady do slovenštiny vypracovávají naši kolegové (rodilí mluvčí a soudní tlumočníci) s profesním základem ve vědách: technologických, technologicko-průmyslových. Nadále z oblasti: bezpečnostních norem práce, životního prostředí, chemické výroby, farmaceutické výroby a dalších přírodních věd. Titulatura profesionálů v týmu: (Ing., Mgr., MUDr.). Překlad v rámci biologických věd patří mezi překlad nejnáročnější, ale o současně nejzajímavější a jsou to kategorie naší prestyže. Rádi přijímáme k překladu: studie a vědecké práce, zpracujeme velice svižně překlad technického manuálu, tzv. kratší manuály do cca 50 normovaných stran v řádu dní.

Překlady manuálů ze slovenštiny do dalších jazyků:

Překlady manuálů a překlad z chemie provádí naše kolegyně chemický technolog. Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku technických překladů ze slovenštiny, jako:

Rychlé překlad vět do slovenštiny

Překládáme manuály + k nim do-překlad vět. Překládáme do slovenštiny obchodní podmínky. Pro našeho klienta již 2 kalendářní roky překládáme dokumenty a propagační materiály od momentu jeho vzniku. Tj. překlad smluvních podmínek do slovenského jazyka + další manuály a katalogy. Klient se na nás obrací téměř denně s požadavkem překladů dalších vět v obměnách do manuálů s malými změnami. Překlady pro klienta do slovenštiny, polštiny, angličtiny. Slovenština: 60 %, polština 20 % a angličtina 20 % pro tohoto klienta z oblasti distribuce drogistických výrobků a zboží.

Žádáte-li překlad z/do slovenštiny v oborech technických a odborných, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Překlady z/do slovenštiny