Úřední překlad do španělštiny

 • 19.11.2018
Úřední španělština.

Úřední překlady do španělštiny. Pro informace ohledně úředního překladu, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

 • předání úředních překladů do španělštiny v centru Prahy
 • možnost expresního vyhotovení do 1 dne
 • možnost super expresního vyhotovení v řádu hodin
 • sleva 21 % pro neplátce DPH na překlad
 • rychlý kontakt: 608 666 582

SOUDNÍ PŘEKLADY S DOLOŽKOU DO ŠPANĚLŠTINY

Autentický text soudní doložky:

Como un interprete ere la lengua espanola, nomorado por el Qecreto de ttl Corte Regional-efr. Praga (facilitado el ler Di-ciembre 2006, No. de licencia 111111111), verifico aqui que esta traducci6n corresponde con el texto del documento adjunto. La traducci6n esta matriculadaen mi libro de traducciones bajo el numero 999a. / soudní doložkou opatřujeme všechny soudně ověřené překlady a to i v mimopražských lokalitách. Soudní doložku španělskou anebo českou při překladu z románského jazyka, vám dodám na překlad svázaný v Ústí nad Labem, Děčíně, Praze, Liberci, České Lípě, Novém Boru, Doksech. Soudní překlad z/do španělštiny v těchto lokalitách, objednávejte E-mailem, základní informace telefonicky ZDE. 

Kdo realizuje soudní-úřední a kdo soudní překlady

Úřední překlad je vyhotovován překladatel s příslušnou kvalifikací a znalostmi. Takové překlady se většinou týkají oborů jako je právo, technika atd. Naproti tomu úřední a zároveň soudní (ověřené) překlady vypracovává pouze překladatel mající výše zmíněné kvality + razítko soudního tlumočníka španělštiny. Úřední překlad do španělštiny v Praze a v Brně, zpracováváme jako nejrychlejší úřední překlad, v řádu hodin. Ceny některých úředně ověřených překladů, naleznete ZDE. 

NEJPŘEKLÁDANĚJŠÍ ÚŘEDNÍ LISTINY DO ŠPANĚLŠTINY:

 • rodné listy
 • smlouvy
 • lékařské zprávy
 • výpisy z účtu
 • E-mailové zprávy
 • úřední korespondence španělských úřadů
Nejčastější překlady do španělského jazyka v minulém týdnu:

překlad vysvědčení
překlad rozhodnutí soudu
překlad plné moci
překlad smlouvy
překlad výpisu z rejstříku trestů
překlad výpisu z účtu
překlad velkého technického průkazu
překlad a tlumočení zakladatelské listiny
překlad lékařské zprávy

 

Rychlý kontakt na úřední překlady do španělštiny ověřením ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,