Překlady z/do slovinštiny

Překlady slovinštiny. Překlady smluv. Překlady rodilou mluvčí. Překlad z angličtiny. Překlad z češtiny do slovinštiny.

Překlady slovinštiny. Překlady smluv. Překlady rodilou mluvčí. Překlad z angličtiny. Překlad z češtiny do slovinštiny. Překlady technické, vypracování nových slovinských legislativně shodných bezpečnostních listů. Překlady etiket do slovinštiny, překlady manuálů do slovinštiny, překlady štítků do slovinštiny. Grafika slovinských manuálů. Expresní kontakt: +42…

Překlad do slovinského jazyka realizujeme v kategoriích: překlady faktur, překlady pracovních smluv, překlady zápočtových listů, překlady technických manuálů, překlady z chemie a medicíny, překlady pro potřeby obchodu a překlady soukromého charakteru. ).

PŘEKLADY PROTOKOLŮ a BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ DO SLOVINŠTINY

Také protokoly pro překlad (technický překlad angličtina / slovinština// angličtina – slovinština, čeština // angličtina – technická slovinština, čeština a slovenština) o přesné zkoušce jsou ve pptx formátech. Protokol o plánované zkoušce obsahuje klientem doporučené technické termíny (slovníček technických pojmů) jako: Název výrobce a distributora, Název technologického produktu určeného pro distribuci na slovinský (slovinská jazyková verze technického překladu) a český trh, Výrobní číslo / série (číslo šarže). zcela určitě obsahuje (a pokud neobsahuje / je vyžadováno, aby obsahovalo) jako: Testy / zkoušky jsou uváděny dle zkušebního předpisu výrobce, Testování shody s technickou úplnou doprovodu dokumentací, Zkoušky bezpečnosti, atd.

Technické překlady do slovinštiny

Překlady technické – technické manuály, bulletiny. Vypracování nových slovinských legislativně shodných bezpečnostních listů a zákonné fráze pro etikety do českého jazyka – převodem ze slovinštiny. Překlady etiket do slovinštiny, překlady manuálů do slovinštiny (vypracování multi-jazykových verzí manuálů, příklad: slovinština, slovenština, čeština, angličtina), překlady štítků do slovinštiny. Grafika realizována grafikem slovinských manuálů.

 

Share Button