Překlad bezpečnostního listu – polština

Překlady bezpečnosních listů v rámci jazyků:

Tvorba nových bezpečnostních listů v jazykových mutacích: slovenština, němčina, polština, angličtina (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyků: italština, ruština, angličtina, němčina, polština, španělština, maďarština, švédština. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582

  • sleva 21 % na překlad BL pro neplátce DPH
  • další množstevní slevy při objednání více, jak 10 lokalizací BL
  • překlady / lokalizace listu expresně
  • další služby plynoucí z chemického zákona
  • expresní telefon: 608 666 582

Anotace k tématu: Překlady bezpečnostních listů z polštiny. Rozsah překladů bezpečnostních listů. Kapacita pro překlad a termíny vyhotovení samotného překladu. Certifikovaný překlad od odborníků se zaměřením na chemii a průmysl. Jsme specialisté na překlady bezpečnostních listů z polštiny. Za 40 let praxe některých překladatelů a jejich 20ti letá praxe v otevřeném trhu (překlady z polštiny) nechala vzniknout prostor pro zakázky překladů bezpečnostních listů ve velikém množství.

Překlady polštiny: 20 LET

Počet přeložených bezpečnostních listů z polštiny za 20 let – k 400 druhům produktů. U bezpečnostních listů (v polském jazyce) se držíme striktně normativy vypracovávání bezpečnostních listů dle pravidel dle zákona a zvyklostem v daném národním prostředí – země a jazyky EU. Precizní názvosloví chemických sloučenin (polština/čeština) a komponent obsažených v bezpečnostním listu a jeho překladu.

„LOKALIZACE LISTU DO POLŠTINY“

Překlad bezpečnostních listů je tedy lokalizací, která probíhá výhradně dle národních legislativních parametrů. Nedochází doslova k překladu bezpečnostního listu do polštiny, ale k sestavení nového litu dle požadovaného. Lokalizované polské listy jsou shodné s polskou a evropskou legislativou.

AUTENTIKA Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU: 

Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Mieszanina nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy SVHC ≥ 0,1%, obecnych na liście opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów ECHA zgodnie z art. 57 rozporządzenia REACH.

PŘEKLADY DO POLŠTINY

Bezpečnostní listy v rámci chemické produkce pro jazyky (mimo polštinu): angličtina, ruština a němčina, italština. Vypracování překladu bezpečnostních listů ve velmi krátkém časovém horizontu. Překlad bezpečnostního listu z polštiny do 120 minut od zadání překladu. Překlad bezpečnostního listu bez zprostředkovacích poplatků. Překlad z polštiny bez agenturních poplatků – překlad vyhotovuje tým specialistů uvádění nových výrobků na trh. Výrazné množstevní slevy pro překlad většího množství bezpečnostních listů.

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu z/do polštiny, kontaktujte nás ZDE. 

Share Button