Překlady z/do polštiny

Překlady z/do polského jazyka pro obchodní a obchodující subjekty z Polska a s Polskem. Překlady pro soukromé osoby, živnostníky a firmy s nejvýhodnější cenovou dotací na trhu, totiž s překlady bez zprostředkovacích poplatků. To vše v oborech:

Komplexní servis v rámci překladů z/do polštiny, a to včetně ověřených překladů. Překlady polského jazyka s ověřením po celé ČR. Pro překlady odborné - komerční disponujeme kvalitní základnou kolegů pro polský jazyk: právníci, lékaři, inženýři v technických oborech.

Komplexní servis v rámci překladů z/do polštiny, a to včetně ověřených překladů. Překlady polského jazyka s ověřením po celé ČR. Pro překlady odborné – komerční disponujeme kvalitní základnou kolegů pro polský jazyk: právníci, lékaři, inženýři v technických oborech.

  • Překlady z/do polštiny v oblasti chemie a překladů bezpečnostních listů (BL)
  • Překlady z/do polštiny v oblasti cestovního ruchu
  • Překlady z/do polštiny v oblasti překladů webových stránek, prezentací a obchodních nabídek
  • Překlady z/do polštiny v oblasti práva a právních překladů
  • Překlady z/do polštiny v oblasti notářských listin a úkonů
  • Překlady z/do polštiny v oblasti stavebnictví, výroby
  • Překlady z/do polštiny v oblasti strojního průmyslu
  • Překlady z/do polštiny v oblasti architektury atd.
  • Kapacita překladů pro polštinu: 1000 NS/týden.
  • Pro poptávku překladu, nebo ceny nás kontaktujte ZDE.

U překladů z/do polštiny Vám vytvoříme cenovou nabídku na míru, dle množství a oborového zaměření překladu.

Tradice pokračuje/Řeč velké země s velkým srdcem

V rámci evropských jazyků nepatří sice polština mezi nejrozšířenější, v česko-polském měřítku i v rámci překladů z nebo do polštiny však hraje důležitou roli. Ať už jde o obchod, techniku či překlad například lékařských zpráv z pacientovi dokumentace u polského lékaře.Překlady polštiny v českých zemích

Polsky odborně

Překlady odborných textů jsou různých zaměření a úrovní obtížnosti. Z nebo do polštiny jsou to třeba překlady technické dokumentace např. ze zemědělství, certifikáty, osvědčení, překlady vědeckovýzkumné, překlady knih a jiné.

Ověřený překlad z nebo do polštiny

Překladatel I-translators vyhotoví v případě potřeby ověřený soudní překlad z/do polštiny , neboli překlad s razítkem za cenu nezvýšenou o agenturní poplatky. Doba vyhotovení takto zaměřeného překladu se odvíjí dle náročnosti výchozího textu.

 

Přeložení 1 strany textu z polštiny zabere českému překladateli 30 – 70 minut práce.

 

Share