Nové ceníky překladů Týmu akademických překladatelů

  • 17.7.2023

Vyhrazujeme si absolutní právo mít poslední slovo ve věci ceny překladu v den naší komunikace se zákazníkem. Informace na stránce vznikají formou blogu a mohou být, i přes automatické aktuální datum daného článku, letité. Odvolávat se tedy na cenu v tomto blogu se nemusí potkat s úspěchem. V dnešní digitální době, kdy je internet hlavním […]

Zařazeno do témat: ,

Špecializácia

  • 18.4.2023

Našou špecializáciou sú výhradne a predovšetkým preklady z odvetví našich kolegov expertných prekladateľov – teda odvetvia, v ktorých majú prekladatelia niekoľkoročnú prax. Tým akademických prekladateľov pozostáva z 86 prekladateľov rodených hovoriacich. Konečný výpočet všetkých odvetví nie je možný a preto aspoň predkladáme všeobecný výpočet toho, čo sa u nás najviac prekladá. Špecializácia v prekladoch – odvetvia bezpečnostné listy a […]

Zařazeno do témat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Naše překlad

  • 18.4.2023
Zařazeno do témat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Překlad výúčtování lékařských výkonů do angličtiny – IKEM

  • 22.9.2021

Do oblasti překladů pro pacienty „na přímo“, nespadají jen valnou většinou překlad lékařských zpráv, ale také překlad fakturací za lékařské výkony, které pacient prezentuje pojišťovně či třetí straně, která úkony proplácí. Malý výčet z překladu výkonů z IKEMU překládáme z posledního překladu fakturací pro pojištěného zahraničního klienta: Drát Kirschnerův – Kirschner wire SKIASKOPIE NA OPERAČNÍM […]

Zařazeno do témat: ,

Slovenština a angličtina: jako ověřené překlad

  • 21.2.2021

Slovenština, angličtina, arabština, němčina: Celkově se jednalo překlad 6 plných mocí do německého a anglického jazyka (4 plné moci do angličtina a dvě plné moci do německého jazyka). Nadále doklady k uzavření sňatku do německého jazyka a následná fixace termínu tlumočníka pro tlumočení obřadu do německého jazyka v Brandýse nad Labem. Překlady lékařských zpráv se […]

Zařazeno do témat: , ,

Jak je to se vzděláním u překladatelů, aneb kvalifikovaný překlad

  • 28.1.2021

Vycházejme s příkladu vzdělání u překladatele ruského jazyka, přičemž podobná pravidla  platí i u překladů jiných jazyků. Např. ruské technické překlad jsou přesnou disciplínou s množství možných chyb v případě, že není překlad vypracován patřičným překladatelem, nebo nebylo dostatečně odborně pojato dané téma, může vzniknout i zcela jednoduše paskvil. Technické překlad Ruské technické překlad jsou důležitou součástí veškeré rusko-české komponentistiky a souvisejích obchodních a industriálních okruhů. Pro technický překlad […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady jazyků/technické

  • 28.1.2021

/aneb obecná definice překladatele a několik statistických údajů o překladech. Expertní překlad: technické Statistika překladatelské činnosti: Jsou písemné převody textů z jednoho do dalšího jazyka, tedy z řeči původní do řeči finální. Překlady zhotovují překladatelé, to znamená experti na překlad textů, jejichž základním předpokladem pro výborný a bezchybný překlad je dokonalé zvládnutí i jazyků cizích, tedy […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady maturitních vysvědčení do angličtiny – celý Liberecký kraj

  • 27.1.2021

Náš tým vyhotovuje také překlad s ověřením v kraji – Liberec. Vyhotovujeme překlad maturitních vysvědčení do angličtiny v celém Libereckém kraji. Jsme připraveni přtekládat maturitní vysvědčení z ověřené kopie dokladu, ale také vypracovat případně několik dalších kopií překladu z různých ověřených kopií. Tedy, dodá-li nám zákazník více ověřených kopií, připravíme několik kusů překladů pro další […]

Zařazeno do témat: , ,