Špecializácia

 • 18.4.2023

Našou špecializáciou sú výhradne a predovšetkým preklady z odvetví našich kolegov expertných prekladateľov – teda odvetvia, v ktorých majú prekladatelia niekoľkoročnú prax. Tým akademických prekladateľov pozostáva z 86 prekladateľov rodených hovoriacich. Konečný výpočet všetkých odvetví nie je možný a preto aspoň predkladáme všeobecný výpočet toho, čo sa u nás najviac prekladá.

Špecializácia v prekladoch – odvetvia

 • bezpečnostné listy a teda preklady z odvetvia chémie (podľa platnej legislatívy:
  nariadenie ES č. 1272/2008, platné od 1.6.2015
 • preklad pre SZPI podľa §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb
 • etikety k bezpečnostným listom: dodanie zákonných fráz a symbolov + kontrola
  grafického návrhu
 • registrácia látok do CHLAP
 • preklady technické (preklad manuálu k obsluhe stroja, preklady popisov výrobkov apod.) v rôznych formátoch (.odt, .xlsx, .pdf, .dwg, .ppt) + tabuľkový preklad tvz. Screens, všetko v technických odvetviach metalurgia, strojarina, elektro, stavebníctvo, potravinárstvo, SW, manuals – screens, Excelové položky
 • preklad podporovaný CAT tools, spracovanie v Adobeln
 • preklady právne: zmluvy, notárske listiny a v neposlednej rade tiež preklad osobných dokladov s overením
 • preklady v odvetviach marketing, ekonómia, www preklad webových stránok
 • preklad od lekárov v odvetviach vo vysokej kvalite
 • lekárske preklady: medicína, farmácia, lekárstvo (angličtina, nemčina, ruština, polština)
 • preklady vedecké: abstrakty, vedecké štúdie (angličtina, nemčina)
 • technologické preklady/legislatívny technický preklad
 • preklady webových stránok do všetkých jazykov, viz ponuka

Potřebujete-li specializovaný překlad z nebo do jazyka – kontaktujte nás ZDE.

Specializace

Share Button
Zařazeno do témat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,