Špecializácia

 • 18.4.2020

Našou špecializáciou sú výhradne a predovšetkým preklady z odvetví našich kolegov expertných prekladateľov – teda odvetvia, v ktorých majú prekladatelia niekoľkoročnú prax. Tým akademických prekladateľov pozostáva z 86 prekladateľov rodených hovoriacich. Konečný výpočet všetkých odvetví nie je možný a preto aspoň predkladáme všeobecný výpočet toho, čo sa u nás najviac prekladá.

Špecializácia v prekladoch – odvetvia

 • bezpečnostné listy a teda preklady z odvetvia chémie (podľa platnej legislatívy:
  nariadenie ES č. 1272/2008, platné od 1.6.2015
 • preklad pre SZPI podľa §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb
 • etikety k bezpečnostným listom: dodanie zákonných fráz a symbolov + kontrola
  grafického návrhu
 • registrácia látok do CHLAP
 • preklady technické (preklad manuálu k obsluhe stroja, preklady popisov výrobkov apod.) v rôznych formátoch (.odt, .xlsx, .pdf, .dwg, .ppt) + tabuľkový preklad tvz. Screens, všetko v technických odvetviach metalurgia, strojarina, elektro, stavebníctvo, potravinárstvo, SW, manuals – screens, Excelové položky
 • preklad podporovaný CAT tools, spracovanie v Adobeln
 • preklady právne: zmluvy, notárske listiny a v neposlednej rade tiež preklad osobných dokladov s overením
 • preklady v odvetviach marketing, ekonómia, www preklad webových stránok
 • preklad od lekárov v odvetviach vo vysokej kvalite
 • lekárske preklady: medicína, farmácia, lekárstvo (angličtina, nemčina, ruština, polština)
 • preklady vedecké: abstrakty, vedecké štúdie (angličtina, nemčina)
 • technologické preklady/legislatívny technický preklad
 • preklady webových stránok do všetkých jazykov, viz ponuka

Potřebujete-li specializovaný překlad z nebo do jazyka – kontaktujte nás ZDE.

Specializace

Share Button
Zařazeno do témat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Špecializácia