Bezpečnostní list – nemčina

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

České a slovenské bezpečnostní listy a etikety. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

  • cena za lokalizovaný německý list (Rakousko, Německo), od 2200 Kč
  • možnost registrace do německého národního systému
  • možnost expresních lokalizačních služeb
  • rychlý kontakt: 608 666 582

 

Vysoká kapacita při překladech bezpečnostních listů je dána dlouholetou praxí jednotlivých překladatelů (Bezpečnostní list – nemčina) a možností pracovat v týmu, což poskytuje právě tým akademických překladatelů. Pro dovozce produktů obsahujících nebezpečné látky na trh dané země, v tomto případě na německý, je nezbytné, aby byly provázeny bezpečnostním listem v úředním jazyce, tedy v němčině. Bezpečnostní list – a němčina. Jak bezpečnostní list vypadá i jaké bude jeho znění v překladu, je ukotveno ve směrnicích EU a samozřejmě i v příslušných ustanoveních české legislativy.

Překlad bezpečnostního listu z němčiny

Výrobce přípravků této klasifikace musí poskytnout data k zacházení s nimi svým odběratelům, aby je tito mohli uvést na trh. Právě tyto případy žádostí o překlad bezpečnostního listu z němčiny patří mezi nejčastější. Datenblatt zum Sicheren Umgang je častým označením pro bezpečnostní list v němčině. Je nezbytností dodržovat stanovené náležitosti při oboustranných překladech, jak ze tak do cizího jazyka, tedy němčiny, které, s přihlédnutím k povaze látek, jsou mimořádně důležité a nelze v nich chybovat.

 

KDO BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘEKLÁDÁ – OSOBA ZPŮSOBILÁ

Přeložit bezpečnostní list je v kompetenci natolik znalého překladatele, jenž má minimálně dobré technické povědomí o dané problematice, nebo ideálně překladatel s osobní zkušeností či praxí v oborech, jakými jsou například chemie, farmacie, výroba biologických produktů, baterií, výroba benzínu a jiné. Atributy správného překladu bezpečnostního listu: Účelem bezpečnostního listu (BL) je především informovat odběratele a konečného spotřebitele o povaze produktu. Držení se správného schématu i v jeho překladu z nebo do němčiny napomůže k lepšímu pochopení jeho uživateli. Ten musí dostat přesné informace jak v originále tak překladu od technických parametrů, přes složení výrobku, varovné symboly až po recyklační pokyny.

Kolik bezpečnostních listů se u nás z němčiny/do němčiny přeloží

Vzhledem k nepřebernému množství produktů této povahy uváděných našimi výrobci na německý trh a naopak je překladů bezpečnostních listů z nebo do němčiny nemalý počet. Dáno geografickými parametry i přetrvávající úzkou spoluprací s německými partnery.

Slovníček pojmů z němčiny:

  • složení das Gefüge
  • manipulace a skladování die Manipulation und die Lagerung
  • chemické složení die chemische Beschaffenheit
  • přepravní předpisy die Transportvorschriften

Žádáte-li překlady bezpečnostního listu do jazyka, nebo z jazyka: kontaktujte nás ZDE. 

 

Share Button