Překlady polštiny: technické

Výřez okénka části překladatelské práce v souboru .odt ke zpracování v dalších formátech. K podobným překladům se hojně využívá překladové software s pamětí. Takový překlad, u kterého, tedy dochází ke značným úsporám finančních prostředků klienta, provádíme nejenom v rámci jazyka polského, ale také dalších jazyků, např. maďarský, anglický, německý, italský, švédský. Expresní kontakt pro více informací zde: 608 666 582.

Výřez okénka části překladatelské práce v souboru .odt ke zpracování v dalších formátech. K podobným překladům se hojně využívá překladové software s pamětí. Takový překlad, u kterého, tedy dochází ke značným úsporám finančních prostředků klienta, provádíme nejenom v rámci jazyka polského, ale také dalších jazyků, např. maďarský, anglický, německý, italský, švédský. Expresní kontakt pro více informací zde: 608 666 582.

Ročně realizujeme cca 3000 stran technických překladů z / do polštiny v rámci našeho polského oddělení: 3 překladatelé pro polský jazyk s kapacitou pro výchozí jazykové verze: čeština, angličtina. Překlady polštiny: Technika, Právo, Lékařské překlady, Překlady s ověřením, Překlady v technicko-medicínských oborech (dokumentace, správy, revize, protokoly, certifikáty).

Překlady do polštiny

Překlady z/do polského jazyka podrobněji v nástinu příkladů: katalogy, manuály, výrobní postupy, licence, smlouvy, dohody, notářské úkony, zápisy zasedání, medicínské překlady: biochemie, farmacie, klinické studie, lékařské zprávy a posudky. Překlady rozsudků a odborných posudků / certifikací z polštiny. Překlady z polštiny Express.

PŘEKLADY POLŠTINY: 24 HODIN

Do 24 hodin jsme v rámci překladů do polštiny realizovat 20 normovaných stran expresních překladů smluv, 30 stran expresních technických překladů, anebo 15 stran expresních polských překladů v rámci lékařských zpráv.

V rámci polského práva, překládáme také: 

  • direktivy EU – v souladu s platnou legislativou polského i českého úzu
  • směrnice – soudně v Praze a v ČR
  • vyhlášky – se soudním razítkem
  • obchodní a občanské smlouvy – s ověřením
  • notářské úkony, listiny
  • zákony – též s ověřením soudního znalce

Překlady polštiny

Termíny pro vypracování překladu z/do polštiny

Termíny pro technický překlad z/do polštiny: 1800 úhozů (znaků + mezer, nebo také 50 úhozů x 30 řádků v polštině nebo češtině) = 1 NS x denní norma, cca 5 – 7 (někdy více, dáno ale vláštními technickými podmínkami, jako nasazení CAT nástroje) normovaných stran překladu. Měsíční technická kapacita pro překlady do polštiny: 250 NS. Pro překlady z polštiny – asi 350 normovaných stran. zpracováváme mimo Corel (verze 18, 19) i v dalších formátových modifikacích, jako .pptx, excel, .dwg apod. Jedná se vždy o práci v rozhraní klienta nebo přizpůsobení naší práce rozhraní klienta, poptávajícího technický překlad z/do polštiny, nebo dalších jazyků v nichž v týmu disponujeme daným jazykovým odborníkem.

Žádáte-li profesionála pro tlumočení z/do polštiny, kontaktujte nás ZDE.

Rodný list: překlad z/do polštiny

ShareŠtítky: ,