Překlady polštiny: technické

  • 19.12.2014

 

Výřez okénka části překladatelské práce v souboru .odt ke zpracování v dalších formátech. K podobným překladům se hojně využívá překladové software s pamětí. Takový překlad, u kterého, tedy dochází ke značným úsporám finančních prostředků klienta, provádíme nejenom v rámci jazyka polského, ale také dalších jazyků, např. maďarský, anglický, německý, italský, švédský. Expresní kontakt pro více informací zde: 608 666 582.

Výřez okénka části překladatelské práce v souboru .odt ke zpracování v dalších formátech. K podobným překladům se hojně využívá překladové software s pamětí. Takový překlad, u kterého, tedy dochází ke značným úsporám finančních prostředků klienta, provádíme nejenom v rámci jazyka polského, ale také dalších jazyků, např. maďarský, anglický, německý, italský, švédský. Expresní kontakt pro více informací zde: 608 666 582.

Ročně realizujeme cca 3000 stran technických překladů z / do polštiny v rámci našeho polského oddělení: 3 překladatelé pro polský jazyk s kapacitou pro výchozí jazykové verze: čeština, angličtina. Překlady polštiny: Technika, Právo, Lékařské překlady, Překlady s ověřením, Překlady v technicko-medicínských oborech (dokumentace, zprávy, revize, protokoly, certifikáty).

Překlady do polštiny

Překlady z/do polského jazyka podrobněji v nástinu příkladů: katalogy, manuály, výrobní postupy, licence, smlouvy, dohody, notářské úkony, zápisy zasedání, medicínské překlady: biochemie, farmacie, klinické studie, lékařské zprávy a posudky. Překlady rozsudků a odborných posudků / certifikací z polštiny. Překlady z polštiny Express.

PŘEKLADY POLŠTINY: 24 HODIN

Do 24 hodin jsme v rámci překladů do polštiny realizovat 20 normovaných stran expresních překladů smluv, 30 stran expresních technických překladů, anebo 15 stran expresních polských překladů v rámci lékařských zpráv.

V rámci polského práva, překládáme také: 

  • direktivy EU – v souladu s platnou legislativou polského i českého úzu
  • směrnice – soudně v Praze a v ČR
  • vyhlášky – se soudním razítkem
  • obchodní a občanské smlouvy – s ověřením
  • notářské úkony, listiny
  • zákony – též s ověřením soudního znalce
TERMÍNY VYPRACOVÁNÍ PŘEKLADU TEXTŮ Z/DO POLŠTINY

Termíny pro technický překlad z/do polštiny: 1800 úhozů (znaků + mezer, nebo také 50 úhozů x 30 řádků v polštině nebo češtině) = 1 NS x denní norma, cca 5 – 7 (někdy více, dáno ale vláštními technickými podmínkami, jako nasazení CAT nástroje) normovaných stran překladu. Měsíční technická kapacita pro překlady do polštiny: 250 NS. Pro překlady z polštiny – asi 350 normovaných stran. zpracováváme mimo Corel (verze 18, 19) i v dalších formátových modifikacích, jako .pptx, excel, .dwg apod. Jedná se vždy o práci v rozhraní klienta nebo přizpůsobení naší práce rozhraní klienta, poptávajícího technický překlad z/do polštiny, nebo dalších jazyků v nichž v týmu disponujeme daným jazykovým odborníkem.

VYSOKÁ ODBORNOST VŠECH TECHNICKÝCH A NETECHNICÝCH PŘEKLADŮ

Odborné překlady polštiny definujeme v našem VIP portfóliu nejčastěji, jako překlady, které spadají do naší kategorie TOP dovedností. Mezi nejvíce odborné překlady do polštiny, které zajišťujeme patří: překlady lékařských zpráv do polštiny – MUDr. Schwarz a jeho tým lékařů. Nadále technické překlady do polštiny ve věci manuálů a příruček. Zde provádíme překlad do polského jazyka, včetně grafického zpracování manuálů, tj. konverze rekonverze. Zpracování náročnějších formátů a jazykový přepis do nich + jejich vizuální a datová úprava. Ve věci technických překladů do polštiny provádíme tedy, jak překlad jazyka, tak kompletní zpracování grafiky manuálů, kam patří např. úkon nahrazení 1 jazykové verze za 2. v multi-jazykových mutacích manuálů – jazyková lokalizace.

LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ PŘEKLADY DO POLSKÉHO JAZYKA

Další významnou kategorií, jsou překlady tj. vydání legislativně shodných bezpečnostních listů v polském jazyce – dle platné legislativy (viz chemický zákon) + veškeré překlady z chemie a farmacie. Ve věci překladů z/do polštiny poskytneme špičkový jazykový servis, i co se týká korektur polských textů a překladů z práva. 3 nejlepší lingvisté pro polský jazyk v ČR – jsou našim zákazníkům k dispozici. Opět se řídíme heslem, že není problém mít 1000 překladatelů, je problém najít 2 dobré překladatele. Náš úzký pracovní tým, v čele s MUDr. Schwarzem pro lékařské překlady – je k dispozici všem našim zákazníkům poptávajícím překlad z/do polštiny.

PŘEKLADY DO POLŠTINY 1 STRANA ASAP

V pátek nás klient žádala o rychlý překlad 1,2 normované strany do polského jazyka. Překladem bylo klientům vyhověno a překlad by dodán v 15:00 (objednáno ve 13:50). Překladem jsme splnili expresní požadavek klienta na překlad z češtiny do polštiny.

PŘEKLAD 30 STRAN DO POLŠTINY ZA 1 TÝDEN

Další klient žádal překlad 30 NS do polštiny za zvýhodněnou cenu. Tj. za cenu klientskou – taková, která platí pro stálé klienty a při opakujících se zakázek (260 Kč za 1 normovanou stranu). Překlad do polského jazyka v oblasti marketingu. Překlady polštiny z oblasti marketingu, reklamy a překlady katalogů. Překlad do polštiny v rámci návodů, technických příruček a v neposlední řadě překlady bezpečnostních listů. To jsou oddíly ve kterých excelujeme. Další významnou součástí překladů do polštiny anebo z polštiny – jsou překlady lékařských zpráv.

Překlady MSDS a jiné technické překlady

V rámci technického jazyka do polštiny, řešíme překlady technického charakteru v plném rozsahu. Překlad do polského jazyka – pro polštinu, v rámci manuálů, příruček, katalogů a technických popisů, včetně náročného zpracování pokročilých formátů, export-reimport dat.

PŘEKLADY STANOV A VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK DO POLŠTINY

Zadání další části překladu od zákazníka pravidelně objednávajícího slovenštinu a polštinu. Tj. dalších částí z oblasti marketingu a překladu propagace a webových stránek do polského jazyka. Do polského jazyka překládáme také stanovy firmy a všeobecné podmínky. Jedná se tedy o velmi komplexní překlad do polského jazyka pro tohoto zákazníka.

EXPRESNÍ POŽADAVEK NA PŘEKLAD Z POLŠTINY

2 dokumenty státního zastupitelství s požadavkem na čtvrteční expresní překlad za 2,5 hodiny – zasláno elektronicky. + obdržení originálních listin a jejich svázání a zaslání v pondělí na adresu klienta, advokátní kanceláře. Expresní překlad do polštiny: PDF překlad za 3 hodiny. Soudně ověřený překlad, svázání do pondělního rána a odeslání na pražskou adresu klienta.

 

Žádáte-li profesionála pro tlumočení z/do polštiny, kontaktujte nás ZDE.

Rodný list: překlad z/do polštiny

Share Button
Zařazeno do témat: ,