Novela zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách: Posilování bezpečnosti a ochrany životního prostředí

  • 12.7.2023

Zákon č. 350/2011 Sb., který se zabývá chemickými látkami, prošel nedávno důležitou novelou, která přináší posílení opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Tato novela reaguje na neustále se vyvíjející technologie a poznatky v oblasti chemie, a jejím cílem je zabezpečit větší bezpečnost při manipulaci s chemickými látkami a minimalizovat jejich negativní dopady na […]

Zařazeno do témat: , ,

Expoziční limity v bezpečnostních listech

  • 11.7.2023

Expoziční limity jsou důležitými parametry v oblasti ochrany zdraví a bezpečnostní list při práci s nebezpečnými látkami. Určují maximální povolenou expozici pracovníků nebezpečným látkám v pracovním prostředí. Zde je seznam několika významných expozičních limitů a souvisejících pojmů: PEL – Přípustný expoziční limit NPK-P – Nejvyšší přípustné koncentrace AGW – Hraniční hodnota na pracovišti PBT – […]

Zařazeno do témat: ,