Úřední překlad do angličtiny

 • 22.11.2018
Úřední překlad angličtiny.

Úřední překlad do angličtiny. Pro informace ohledně úředního překladu, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

 • předání úředních překladů v centru Prahy
 • možnost expresního vyhotovení do 1 dne
 • možnost super expresního vyhotovení v řádu dnů
 • individuální donáška do místa klienta
 • sleva 21 % pro neplátce DPH na překlad
 • rychlý kontakt: 608 666 582

Soudní doložka překladu

Autentický text soudní doložky: appointed by the decree of the Chairman of The Regional Court in Praha, the Czech Republic, on 5th June, 1995, file reference No. 2xxx/ xx, I certify that the English translation is accurate, verbatim identical with and corresponding to the relevant… // doložka soudního tlumočníka je nedílnou součástí každého překladu a tvoří jeho intergrální část. Doložka je uvedena nově dle zákona o soudních tlumočnících dvojjazyčně. Dle starých předpisů se zpravidla uváděla jen v cílovém jazyce, tj. to do kterého jazyka byl dokument překládán. Např. překlad rodného listu do angličtiny, tak listina obsahovala: 1. originální listinu nebo její ověřenou kopii, 2. samotný překlad v anglickém jazyce, 3. doložku v anglickém jazyce.

Kdo realizuje soudní-úřední a kdo soudní překlad

Úřední překlad je vyhotovován překladatel s příslušnou kvalifikací a znalostmi. Takové překlad se většinou týkají oborů jako je právo, technika atd. Naproti tomu úřední a zároveň soudní (ověřené) překlad vypracovává pouze překladatel mající výše zmíněné kvality + razítko soudního tlumočníka angličtiny. Úřední překlad do angličtiny, zpracováváme jako nejrychlejší úřední překlad, v řádu hodin. Ceny některých úředně ověřených překladů, naleznete ZDE. Překlad s úředním razítkem můžeme také zařídit s donáškou do místa klienta. Např. zapracované změny ve smlouvě a nebo samotný překlad smlouvy, může klient převzít ve své právní kanceláři. Toto platí pro ruštinu, němčinu, angličtinu, italštinu a další jazyky v nabídce.

DALŠÍ OVĚŘENÉ PŘEKLADY ANGLIČTINY

 • překlad dodatků ke smlouvám
 • překlad korespondencí
 • překlad rozhodnutí polských soudů
 • překlad lékařských zpráv polských posudkových lékařů
 • překlad zápočtových listů
 • překlad z výpisů trestů
 • překlad výpisů z rejstříků
 • překlad řidičských průkazů

Rychlý kontakt na úřední překlad do angličtiny s ověřením ZDE.

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Úřední překlad do angličtiny