Úřední překlad do angličtiny

 • 22.11.2018
Úřední překlad angličtiny.

Úřední překlad do angličtiny. Pro informace ohledně úředního překladu, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

 • předání úředních překladů v centru Prahy
 • možnost expresního vyhotovení do 1 dne
 • možnost super expresního vyhotovení v řádu dnů
 • individuální donáška do místa klienta
 • sleva 21 % pro neplátce DPH na překlad
 • rychlý kontakt: 608 666 582

Soudní doložka překladu

Autentický text soudní doložky: appointed by the decree of the Chairman of The Regional Court in Praha, the Czech Republic, on 5th June, 1995, file reference No. 2xxx/ xx, I certify that the English translation is accurate, verbatim identical with and corresponding to the relevant… // doložka soudního tlumočníka je nedílnou součástí každého překladu a tvoří jeho intergrální část. Doložka je uvedena nově dle zákona o soudních tlumočnících dvojjazyčně. Dle starých předpisů se zpravidla uváděla jen v cílovém jazyce, tj. to do kterého jazyka byl dokument překládán. Např. překlad rodného listu do angličtiny, tak listina obsahovala: 1. originální listinu nebo její ověřenou kopii, 2. samotný překlad v anglickém jazyce, 3. doložku v anglickém jazyce.

Kdo realizuje soudní-úřední a kdo soudní překlad

Úřední překlad je vyhotovován překladatel s příslušnou kvalifikací a znalostmi. Takové překlad se většinou týkají oborů jako je právo, technika atd. Naproti tomu úřední a zároveň soudní (ověřené) překlad vypracovává pouze překladatel mající výše zmíněné kvality + razítko soudního tlumočníka angličtiny. Úřední překlad do angličtiny, zpracováváme jako nejrychlejší úřední překlad, v řádu hodin. Ceny některých úředně ověřených překladů, naleznete ZDE. Překlad s úředním razítkem můžeme také zařídit s donáškou do místa klienta. Např. zapracované změny ve smlouvě a nebo samotný překlad smlouvy, může klient převzít ve své právní kanceláři. Toto platí pro ruštinu, němčinu, angličtinu, italštinu a další jazyky v nabídce.

DALŠÍ OVĚŘENÉ PŘEKLADY ANGLIČTINY

 • překlad dodatků ke smlouvám
 • překlad korespondencí
 • překlad rozhodnutí polských soudů
 • překlad lékařských zpráv polských posudkových lékařů
 • překlad zápočtových listů
 • překlad z výpisů trestů
 • překlad výpisů z rejstříků
 • překlad řidičských průkazů

Rychlý kontakt na úřední překlad do angličtiny s ověřením ZDE.

Share Button