Překlady lékařských zpráv: lékař IKEM

  • 22.2.2021

Medicínské překlad lékařských zpráv jsou prováděny výhradně samotnými lékaři – to je naše zásada a přes to, tzv. nejede vlak. Soudní tlumočník pak může na překlad, po kontrole doplnit své razítko. Při takovýchto překladech má primární význam věcnost, shodnost odborných termínů a srozumitelnost, což zahrnuje tzv. oborovou srozumitelnost. Překlad vyhotovený lékařem garantuje lékařské sdělení, které je odborně korektní, a samozřejmě také správné použití lékařských termínů. Nicméně je třeba zdůraznit, že lékařské termíny nejsou jediným kvalitativním kritériem při překladu lékařských zpráv.

  • překlad lékařských zpráv pacientů IKEM
  • možnost expresního překladu
  • nejlepší ceny za překlad na jednotku při množstevní slevě – MUDr. Schwarz
  • 21 % DPH pro neplátce neúčtujeme / fakturace pro koncového zákazníka neplátcovskou firmou
  • expresní telefon: 608 666 582

Ilustrovaný obrázek ukazuje MUDr. Helenu Schwarzovou, působící sebevědomě a s odhodláním. Její světlé vlasy a zaujatý výraz vypovídají o hlubokém zájmu o její práci a závazku k výjimečnosti. Jako klíčová členka týmu MUDr. Schwarze se specializuje na překlad lékařských zpráv a její expertíza je v oboru vysoce ceněna. Pokud chcete získat více informací o její práci a službách týmu, ve kterém působí, navštivte https://www.i-translators.eu/kontakty/ 🌍

DALŠÍ JAZYKY PRO PŘEKLADY IKEM

Překlady lékařských zpráv realizujeme nejčastěji (sestupně), jako:  překlad z medicínské techniky z/do italštiny, překlad odborných lékařských zpráv do ruštiny, překlad švédštiny – IKEM, překlad do francouzštiny – Masarykův onkologický ústav, (zde po konzultaci s lékařem). Překlady pro IKEM a další ústavy, jako Masarykům onkologický ústav realizujeme zpravidla v režimu 3 fyzických stran onkologa, jako 2 překladatelské dny lékaře. U delších souborů a chorobopisů, jako 2 – 4 pracovní dny lékaře. Dohoda s lékařem na případném termínu pro IKEM, jako expresní zakázce – možná individuálně. V roce 2023 jsme realizovali řadu překladů, kdy jsme zvládli zpracovat texty lékařských zpráv v rozsahu 20 fyzických stran (= ano, někdy i 45 normovaných stran)

Překlady pro AOK

Zejména německá AOK 😊. Překlady lékařské 📚 – angličtina 🇬🇧, němčina 🇩🇪, ruština 🇷🇺, švédština 🇸🇪: překlad z medicíny pro vědecké účely 🔬 a úrazová medicína 🤕, chirurgie 🔪, onkologie 🦠, urologie 💧, neurologie 🧠, kardio ❤️Medicínské překlad patří mezi velmi relativně často využívanou službu – pacienti, lékaři, jiná odborná veřejnost. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a francouzských lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní překlad lékařských zpráv do němčiny a angličtiny dodáváme na denní bázi – všichni spolupracující lékaři provádí klinickou praxi, ze které vychází i v překladech a dokážou tak podávat nejlepší oborný výkon.

Lékaři + farmaceuti, nelepší  odborná volba

Navíc, díky intenzivní spolupráci s našimi lékaři a farmaceuty 👩‍⚕️👨‍⚕️💊, můžeme garantovat, že každý překlad reflektuje nejnovější lékařské poznatky a standardy 💡. S důrazem na důkladnost a přesnost 🎯, naše služby pomáhají zajišťovat, že komunikace mezi lékaři a pacienty přes hranice je co nejhladší 🌍🌉. Mnoho mezinárodních klinik a lékařských institucí se na nás obrací s důvěrou 👩‍🔬🏥👨‍⚕️, ať už jde o složité lékařské záznamy, výzkumné dokumenty nebo články určené pro publikaci v odborných časopisech 📖🔍.

Je důležité si uvědomit, že medicína je dynamické pole, kde se neustále objevují nové technologie, léky a léčebné metody 💡💊🔬. Proto je naše tým neustále vzděláván a aktualizován o nejnovějších trendech a objevech 👩‍🎓📚🧑‍🎓. Ať už potřebujete rychlý překlad lékařské zprávy pro vašeho pacienta nebo komplexní dokumentaci pro mezinárodní konferenci 🌐, můžete se na nás spolehnout 🙌. Jsme zde, abychom překlenuli jazykovou bariéru a pomohli vám dosáhnout excelence v oblasti medicíny 💪🌟.

Překlady pro německé pojišťovny, AOK

Překlad speciálně dodávaný pro posudkové lékaře zahraničních a českých zdravotních a jiných pojistné plnění plnících pojišťoven. Pro expresní informace/nacenění textu/termínech, nebo systému práce nás kontaktuje tým MUDr. Schwarze, i expresně a to zde: +420 608 666 582.

Typologie překladů lékařských zpráv IKEM

• pacienti od českých lékařů směřující za další léčbou do zahraničí
• překlad do nejběžnější lékařské: angličtiny a němčiny
překlad do méně časté lékařské: ruštiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny apod.
• pacienti přicházející od zahraničních lékařů – k českým lékařům/další léčba v ČR
• čeští lékaři vydávající lékařské zprávy českým a zahraničním pacientům
• špičkové české lékařské instituty (na požádání pacientu): IKEM, Vojenská nemocnice, Masarykův onkologický ústav apod.

Žádáte-li překlad lékařské zprávy/zpráv lékařem – kontaktujte lékařský tým pro překlad zpráv ZDE.

 

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,