Technické překlady z ruštiny a němčiny + EN

Expresní překlady angličtiny, němčiny a dalších jazyků. Překlady angličtiny v odbornostech daných širokým protfóliem týmu překladatelů. Překlady a úpravy správnosti manuálů. Překlady v pokročilých formátech. Expresní kontakt: +420...

Expresní technické překlady angličtiny, němčiny a dalších jazyků. Překlady angličtiny v odbornostech daných širokým protfóliem týmu překladatelů. Překlady a úpravy správnosti manuálů. Technický překlad do angličtiny: z ruštiny a němčiny. Technický překlad do angličtiny z francouzštiny a italštiny. Přesná statistika překladu. Tvorba formátu a splnění grafiky na 99 – 100 %, i při nedodaných originálních PDF. Překlady v pokročilých formátech. Expresní kontakt: +420…

Proces překladu z ruštiny/ němčiny DO ANGLIČTINY (Technické překlady z ruštiny a němčiny): Zákazník na začátku poptá u překladatele tzv. technický překlad, nebo překlad jehož parametry odpovídají obsahu technických překladů, které se v praxi více či méně vyskytují. Takovými překlady běžně jsou technické listy z ruštiny, manuály z ruštiny, návody, technické výkresy/ situační plány, dokumentace: vše v ruském jazyce tvořeno rusky jazykově dotovanou protistranou – ta nutně nemusí při tvorbě například manuálu vycházet z předpokladu, že daný text bude kdy překládán do jakéhokoliv jazyka.

DO ANGLIČTINY – z ruštiny a italštiny

Technické překlady do angličtiny: z ruštiny a němčiny (tvorba formátů a grafiky). Technický překlad do angličtiny z francouzštiny a italštiny (tvorba grafiky a formátů). Přesná statistika překladu. Tvorba formátu a splnění grafiky na 99 – 100 %, i při nedodaných originálních PDF.

Texty technických překladů

Ruská protistrana pouze činí obsah své práce (technické překlady z ruštiny a němčiny) a pozdější text je prací pro překladatele, specializovaného na technický jazyk a parametry v něm, tedy jak řečeno: ty formální i méně formální. Ideální norma pro vznik technického překladu je vyjádřena pracovními dni v poměru k překládaným nebo přeloženým normovaným stranám. Překládat technickou ruštinu aktivně nebo pasivně lze v kombinaci s jazyky: angličtina, němčina, italština.

Technické překlady do angličtiny: 15 dnů / 49,5 + GRAFIKA

Poslední grafický PDF technický překlad, jsme realizovali ve věci LABORATORNÍ INVERZNÍ MIKROSKOPY (nikoliv rastrovací), v řádu základní zvětšení / pro klienta jsme řešili překlad z anglického jazyka + exkluzivní grafiku, což znamenalo, že klient dodal, jako předlohu pro samotný technický překlad, graficky velmi špatné PDF – klientovi jsme nabídli jako výsledek vylepšenou grafiku, než byla v původním dokumentu, což se nakonec zrealizovalo za celkových 15 dnů / 49,5 normovaných stran původně použitého dokumentu se překonvertovalo na text a vytvořila se poskládáním kompletně „nová grafika“ / grafik použil překladatelům zaslaný dokument a zpět jej upravil tak, aby měl rozložení originálu avšak v lepších barvách a čitelnějších textových, popisných a ikonovacích prvcích.

Technické překlady: finalizace manuálu

Konečný překlad manuálu z ruštiny musí být překladem, tedy vlastně textem (technické překlady z ruštiny a němčiny), z jehož obsahu i formy nesmí být ideálně jakýkoliv překlad „cítit“. Jedná se v podstatě o originální dílo, které si nezadá s manuálem vytvořeným českým technikem, anebo ruským technikem, který by však perfektně ovládal českou technickou mluvu. Německé technické překlady jsou přesnou disciplínou s množství možných chyb v případě, že není překlad vypracován patřičným překladatelem, nebo nebylo dostatečně odborně pojato dané téma.

Metodika zpracování technických překladů:

 • import a reimport dat
 • práce s daty obecně
 • excelové překlady
 • odstranění duplicit z textu = redukce textu na neopakující se nutné položky
 • zapracování grafiky
 • vyřešení nedokonalých formátů
 • DTP u neoriginální PDF souborů
 • software překlady, tzn. lokalizace textů a popisků
 • DWG a trojrozměrné formáty
 • překlady technických výkresů

 

Nejčastější technické překlady:

 • medicínská technika
 • rehabilitační zařízení a pomůcky
 • laboratorní technika
 • překlady z fyziky a matematiky (statistika)
 • klasické manuály ke strojům a zařízením
 • manuály pro zemědělské stroje
 • manuály stavební dokumentace
 • překlady pro chemii

Technická němčina

Německé technické překlady jsou důležitou součástí veškeré anglicko  – české komponentistiky a souvisejích obchodních a industriálních okruhů. Pro technický překlad z anglického jazyka se překladu věnuje český překladatel – akademik, nebo technik (Mgr., Ing., PhDr., PhD.): magistr v jazykovědě, inženýr ve strojírenství, stavebnictví, biotechnologii atd., doktor v jazykovědě – oba tituly přípustné. Pro technický překlad z českého jazyka se překladu věnuje rodilý mluvčí daného jazyka: angličtiny.

 

Žádáte-li vyhotovení technického překladu z/do ruštiny, nebo němčiny, kontaktujte nás ZDE.

 

Share Button