Překlady smluv

Soudní a ověřené překlady rezervačních smluv: překlady usnesení, smluv. překlady souhlasů, překlady abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420...

Překlady smluv obchodních a občanských z ruského jazyka. Překlady smluv v expresním vyhotovení. Základna více, než 15 překladatelů a soudních znalců ruského jazyka. Jeden z našich kolegů – tlumočník jazyka ruského – je vždy k dispozici pro tlumočení v a ověřené překlady. Ověřené překlady z/do ruského jazyka v pracovní dny/o víkendech. Pro expresní kontakt a informace nás volejte zde: 608 666 582.

Překlady smluv a překlady dodatkům ke smlouvám. Nadále překlady související entity: překlad plné moci. Nejčastěji v centru metropole překládáme: smlouvy z/do německého a anglického jazyka. Následuje překlad smluv z/do ruštiny a z/do italštiny. Smlouvy se řídí obchodním, občanským, evropským (komunitárním), ústavním právem, ale vždy je to smlouva. Nejčastějšími případybývají překlady obchodních smluv – toliko z praxe překladatelské. Z těchto se dají citovat příklady překladů smluv kupních, zprostředkovatelských, smlouva o provedení činnosti, smlouva nájemní apod. Všechny překlady smluv probíhají na znalostní bázi dané obchodní, nebo občanské problematiky. Smlouvy se překládají v souladu s obchodním, nebo občanským zákoníkem, tedy překlad terminologicky odpovídá ekvivalentům těchto zákonů v dané zemi a v daném jazyce.

PŘEKLADY SMLUV– expresně

Překladatel překládající smlouvy je překladatel s vysokým povědomím o právních principech a strukturách, které ve smlouvách fungují. Je to vlastně z části právník.Například překlad smlouvy o zprostředkování obchodu z anglického, nebo italského jazyka (i samotné smlouvy „zprostředkovávající“ anebo spíše zajišťující právní garanci obchodního vztahu mezi cizojazyčnými subjekty, jako: Itálie – ČR, Itálie – Rusko, Itálie – Polsko apod.) je využito znalosti českých ekvivalentů a text překladu této smlouvy se snaží těmto ekvivalentům přiblížit. Musí být zachována srozumitelnost textu a jeho pojetí. Překlady smluv do italštiny, ruštiny, překlad z němčiny  -i do ruštiny, angličtiny,

Realizace překladu smluv expresní metodou

Překlady smluv realizujeme v expresním i běžném módu. Překlad smlouvy realizuje v 90 % případů soudní znalec pro daný jazyk: němčina a překlad z němčiny do dalších jazyků – francouzština, angličtina, angličtina a překlad do němčiny, ruština a překlad do angličtiny, polština, švédština apod. Překlady smluv do italštiny: italští právníci. Překlady smluv do češtiny, němčiny, angličtiny, polštiny, ruštiny: soudní znalci Praha 1, Praha 2. Vypracování překladu 20 normovaných stran do 4 pracovních dní – jako standardní termín, a překlady 20 normovaných stran do 24 hodin – jako expresní termín. Předání překladů s ověřením znalcem – expresní němčina, Vinohrady.

Benefity překladů smluv:

  • Garance zachování právního obsahu a převod do anglosaského práva.
  • Vypracování znalci v oboru (pro němčinu a angličtinu v Praze 1 a Praze 2).
  • Vypracování v expresních termínech: všechny jazyky – individuální dohoda.
  • Dodržení termínu dodání smluv.
  • Překlady právníky.
  • Expresní překlady smluv.
  • Velmi expresní překlady smluv nebo 1 smlouvy.

Překlady smluv co do NORMOVANÝCH stran a TERMÍNŮ

Expresní překlady smluv, realizujeme v režimu až 10 NS denně. Smlouva obecně patří k náročnějšímu textu, a je více-méně nutné, aby na ní pracoval pouze jeden odborník. U ostatních typů textů lze v extrémních případech natáhnout normu až na 20 NS / denně pro jednoho schopného odborníka, tedy práci na 24 hodin. Smlouva je tedy dokončena do 24 hodin, pokud nastane situace rozsahu kolem 10 – 12 NS a překladatel má právě čas. Expresní překlady smluv mohou proběhnout z českého nebo anglického jazyka do jazyka italského. Nadále do ruštiny, němčiny (překlad smluv do němčiny EXPRESS Praha 2), polštiny, maďarštiny. Překlady smluv do maďarštiny a polštiny v termínu 1 – 3 pracovní dny. Angličtina, němčina: 1 den nebo běžněji do 3 pracovních dnů. Překlady expresní jsou předmětem individuální dohody v každém daném konkrétním případě poptávky o tuto službu. Překlady smluv do dalších jazyků: jako angličtina, němčina, ruština, italština, slovenština, holandština: s ověřovacím razítkem realizujeme na území Děčína. Termíny pro dodání úředního překladu se znaleckým razítkem: expresně ihned / neexpresně 2 pracovní dny. Expresní termín pro dodání úředně ověřeného překladu: EXPRESNĚ.

Žádáte-li překlad jakékoliv smlouvy, kontaktujte nás prosím ZDE. 

 

Share Button