Překlady smluv

Překlady smluv obchodních a občanských z ruského jazyka. Překlady smluv v expesním vyhotovení. Základna více, než 15 překladatelů a soudních znalců ruského jazyka. Jeden z našich kolegů - tlumočník jazyka ruského - je vždy k dispozici pro tlumočení v a ověřené překlady. Ověřené překlady z/do ruského jazyka v pracovní dny/o víkendech. Pro expresní kontakt a informace nás volejte zde: 608 666 582

Překlady smluv obchodních a občanských z ruského jazyka. Překlady smluv v expresním vyhotovení. Základna více, než 15 překladatelů a soudních znalců ruského jazyka. Jeden z našich kolegů – tlumočník jazyka ruského – je vždy k dispozici pro tlumočení v a ověřené překlady. Ověřené překlady z/do ruského jazyka v pracovní dny/o víkendech. Pro expresní kontakt a informace nás volejte zde: 608 666 582

Když se smlouvá, je dobré mít smlouvu/Je-li smlouva, někdy je nutné jí přeložit. Kontraktů (smluv) je bezpočet. Řídí se obchodním, občanským, evropským (komunitárním), ústavním právem, ale vždy je to smlouva. Nejčastějšími případybývají překlady obchodních smluv – toliko z praxe překladatelské. Z těchto se dají citovat příklady překladů smluv kupních, zprostředkovatelských, smlouva o provedení činnosti, smlouva nájemní apod. Všechny překlady smluv probíhají na znalostní bázi dané obchodní, nebo občanské problematiky. Smlouvy se překládají v souladu s obchodním, nebo občanským zákoníkem, tedy překlad terminologicky odpovídá ekvivalentům těchto zákonů v dané zemi a v daném jazyce.

Překlady smluv – expresně

Překladatel překládající smlouvy je překladatel s vysokým povědomím o právních principech a strukturách, které ve smlouvách fungují. Je to vlastně z části právník.Například překlad smlouvy o zprostředkování obchodu z anglického, nebo italského jazyka je využito znalosti českých ekvivalentů a text překladu této smlouvy se snaží těmto ekvivalentům přiblížit. Musí býti zachována srozumitelnost textu a jeho pojetí. Překlady smluv do italštiny, ruštiny, překlad z němčiny  -i do ruštiny, angličtiny,

Realizace překladu smluv expresní metodou

Překlady smluv realizujeme v expresním i běžném módu. Překlad smlouvy realizuje v 90 % případů soudní znalec pro daný jazyk: němčina a překlad z němčiny do dalších jazyků – francouzština, angličtina, angličtina a překlad do němčiny, ruština a překlad do angličtiny, polština, švédština apod. Překlady smluv do italštiny: italští právníci. Překlady smluv do češtiny, němčiny, angličtiny, polštiny, ruštiny: soudní znalci Praha 1, Praha 2. Vypracování překladu 20 normovaných stran do 4 pracovních dní – jako standardní termín, a překlady 20 normovaných stran do 24 hodin – jako expresní termín. Předání překladů s ověřením znalcem – expresní němčina, Vinohrady.

Benefity překladů smluv:

  • Garance zachování právního obsahu a převod do anglosaského práva.
  • Vypracování znalci v oboru.
  • Vypracování v expresních termínech: všechny jazyky – individuální dohoda.
  • Dodržení termínu dodání smluv.
  • Překlady právníky.
  • Expresní překlady smluv.
  • Velmi expresní překlady smluv nebo 1 smlouvy.

Překlady smluv všeobecně

Expresní překlady smluv, realizujeme v režimu až 10 NS denně. Smlouva obecně patří k náročnějšímu textu, a je více-méně nutné, aby na ní pracoval pouze jeden odborník. U ostatních typů textů lze v extrémních případech natáhnout normu až na 20 NS / denně pro jednoho schopného odborníka, tedy práci na 24 hodin. Smlouva je tedy dokončena do 24 hodin, pokud nastane situace rozsahu kolem 10 – 12 NS a překladatel má právě čas. Expresní překlady smluv mohou proběhnout z českého nebo anglického jazyka do jazyka italského. Nadále do ruštiny, němčiny (překlad smluv do němčiny EXPRESS Praha 2), polštiny, maďarštiny. Překlady smluv do maďarštiny a polštiny v termínu 1 – 3 pracovní dny. Angličtina, němčina: 1 den nebo běžněji do 3 pracovních dnů. Překlady expresní jsou předmětem individuální dohody v každém daném konkrétním případě poptávky o tuto službu.

Žádáte-li překlad jakékoliv smlouvy, kontaktujte nás prosím ZDE. 

 

Share