Holandština

Tým exprertů pro holandský jazyk v plném nasazení. Kolegové překládají zatím všechny běžné obory žádané trhem, včetně možnosti ověřených překladů. Expresní kontakt na holandský tým: 608 666 582

Překlady z/do holandštiny: Tým expertů pro holandský jazyk v plném nasazení. Kolegové překládají zatím všechny běžné obory žádané trhem, včetně možnosti ověřených překladů. Pro bližší informace kontaktovat Pražskou linku ověřených překladů níže. Expresní kontakt na holandský tým: 608 666 582.

 • technické překlad z/do holandštiny
 • možnost ověřeného překladu
 • možnost expresního úředního překladu
 • sleva 21 % pro koncové zákazníky
 • rychlý kontakt: 608 666 582

Tým akademických překladatelů čítá také 4 experty na holandský jazyk, filology, právníky a inženýry v technických oborech pro technické překlad. Naše kapacita pro překlad z/do holandštiny (překlad z nizozemštiny) čítá 1000 NS měsíčně a jsme připraveni překládat i o víkendu.

Ověřený překlad z/do holandštiny, probíhá zpravidla NE-expresní metodou do 2-3 pracovních dnů od zadání překladu. Ověřený překlad do nebo z holandského jazyka lze objednat v Praze, nebo v E-mailovou cestou. Lokalizace bezpečnostních listů a uvedení odpovědné osoby dle zákonných parametrů.

PŘEKLADY DO HOLANDŠTINY Z RŮZNÝCH OBORŮ

V oborech věnovaných holandskému překladu, a to jak aktivně či pasivně z jazyka, vládneme:

 • 1) překladům listinných materiálů,
 • 2) překladům právních smluv (smluv s právním obsahem),
 • 3) překladům technických,
 • 4) překladům ověřeným,
 • 5) překladům lékařským – naše specializace se 4 znalci v oboru lékařství,
 • 6) překladům z medicíny a farmacie (brožury, manuály, vědecké studie),
 • 7) překladům z veterinárního lékařství,
 • 8) business překladům,
 • 9) překladům webových stránek, resp. jeho novému přepisu dle pravidel SEO do holandského jazyka.

Překlady z/do holandštiny

Překlady do holandského jazyka vypracováváme v návaznosti na 2 základní okolnosti, podmíněné jedním důležitým faktorem (b). Těmi okolnostmi jsou:

 • 1) překlad fyzický (úředně ověřený),
 • 2) překlad elektronický, nebo elektronicky dodávaný (což avšak znamená, že se může také jednat o překlad ověřený, nicméně spíše nikoliv). Faktorem b): je rozsah překladu. Rozsah určuje nějaká norma, zpravidla: 1) normovaná strana, 2) zdrojové slovo,
 • 3) běžná strana ověřeného překladu z/do holandštiny, 4) minimální strana.

Termíny překladů NIZOZEMŠTINA / HOLANDŠTINA

Holandské překlad realizujeme v kombinaci s dalšími jazyky, i jako dokumenty pro kombinovaný překlad: např. holandština + angličtina. Nizozemské texty pak zpravidla, aby mohly být spojeny s texty anglickými (klasická objednávka překladu z/do holandštiny, probíhá oficiálně přes E-mail, neoficiálně (třeba, jako avízovaná) telefonicky): potřebují 3 dny pro vyhotovení. Do holandštiny překládáme smlouvy, plné moci, rodné listy. Tyto požadavky mají obvyklou normu: 3 dny pro překlad a zaslání. Nejčastější jazykové kombinace překladu s nizozemštinou, a to jak ve věci dvojjazyčných dokumentů, tak ve smyslu směru překladu jsou: němčina-angličtina-slovenština-holandština-švédština.

Lokalizace bezpečnostních listů do holandštiny

Lokalizace bezpečnostních listů do holandštiny – „volně ložené“ fráze: Spuit niet rechtstreeks op voedsel, personen, huisdieren, planten en oppervlakken. Gespoten oppervlak onmiddellijk droogvegen. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, moeten dit product met de nodige voorzichtigheid gebruiken. Bewaar het product rechtop met de trekker omhoog. Het oplosmiddel (ethanol) is snel afbreekbaar door biologische afbraak en fotochemische oxidatie. Wijzigingen van de vorige versie van het VIB (herziening 2): Wijziging van de classificatie en etikettering van gevaarlijke mengsels (milieugevaar H412) in rubriek 2.

Texty z lokalizací – autentické příklady

Překlady – lokalizace z anglického do holandského jazyka: Verwijdering van gevarenpictogram GHS09 (milieu) en wijziging van allergene stoffen in subrubriek 2.2. Verwijdering van sommige stoffen in subrubriek 3.2. Wijziging van enkele fysische eigenschappen in rubriek 9. Verwijdering van H-zinnen (gevarenaanduidingen), Gevarenklassen en Categoriecodes die overeenkomen met stof verwijderd uit subrubriek 3.2 in subrubriek 16.1.Aanvulling van de Gevarenklasse en Categoriecode overeenkomend met de classificatie van milieugevaren van het product uit subrubriek 2.1 in subrubriek 16.1. Wijzigingen in de herziening van het Veiligheidsinformatieblad zijn onderscheiden door cursief.

NEJČASTĚJI Z/DO HOLANDSKÉHO JAZYKA:

 • policejní protokoly
 • lékařské zprávy
 • posudky a hodnocení
 • pracovní smlouvy
 • výpisy z rejstříku trestů
 • výplatní pásky
 • potvrzení o pracovní neschopnosti
 • rozhodnutí holandských soudů

Poptáváte-li překlad v jakémkoliv oboru v rámci holandštiny – kontaktujte nás ZDE.

 

 

Share Button