Právní překlady

Právní překlady v Praze a celé ČR. Tým překladatelů zpracovávajících překlady z oblasti práva: smlouvy a jiné materiály s právním obsahem. Právní překlady: Překlady z práva a úředně ověřené překlady smluv a úředních listin a dokumentů. Překlady notářských zápisů a tlumočení s razítkem. Expresní kontakt 608 666 582.

Právní překlady v Praze a celé ČR. Tým překladatelů zpracovávajících překlady z oblasti práva: smlouvy a jiné materiály s právním obsahem. Právní překlady: Překlady z práva a úředně ověřené překlady smluv a úředních listin a dokumentů. Překlady notářských zápisů a tlumočení s razítkem.

Vyhotovujeme právní překlady následujích typologií: 1) Překlady z práva – smlouvy, 2) Překlady z práva – právní korespondence, 3) Překlady z práva – posudky, vyjádření právních expertů, právní studie, 4) Překlady z práva – notářské listiny, 5) Překlady z práva – překlady ověřené, 6) Expresní právní překlady.

Právní překlady se nadále mohou definovat u:

Překladu smlouvy: nájemní, dodavatelské, pracovní, mandátní, provedení práce, o spolupráci, o obchodním zastoupení, hypoteční. Překladů právní korespondence: pro právníky, od právníků. Překladů posudků: pro české a zahraniční úřady. Překladů notářský listin: překlady listin, překlady notářských úkonů, překlady osobních dokladů, plných mocí.

Základní předpoklady pro právní překlady

S právem ruku v ruce, aneb adekvátní jazykově-právní koncepce. Překlady práva a obory. Pro koho jsou právní překlady určeny a kdo a jak jich využívá. Znalost příslušné legislativy pro právní překlad: Pro zhotovitele právních textů v mateřském jazyce je směrodatná. Překladatel má tentýž úkol, navíc se jeho jazykové dovednosti musí v překladech neustále snoubit s právním povědomím a vynikající stylistickou úrovní. Například při překladu návrhu na rozvod manželství pracovat s povědomím o rodinném právu, konkrétně § 24 zákona o rodině Na bezchybné vyložení právních formulací závisí efektivita jejich aplikace uživatelem v praxi.

Potřebujete-li právní překlad, překlad smlouvy či překlad s ověřením – kontaktujte nás ZDE.

 

 

 

 

Share Button