Právní překlady

Právní překlady v Praze a celé ČR. Tým překladatelů zpracovávajících překlady z oblasti práva: smlouvy a jiné materiály s právním obsahem. Právní překlady: Překlady z práva a úředně ověřené překlady smluv a úředních listin a dokumentů. Překlady notářských zápisů a tlumočení s razítkem. Expresní kontakt 608 666 582.

Právní překlady v Praze a celé ČR. Tým překladatelů zpracovávajících překlady z oblasti práva: smlouvy a jiné materiály s právním obsahem. Právní překlady: Překlady z práva a úředně ověřené překlady smluv a úředních listin a dokumentů. Překlady notářských zápisů a tlumočení s razítkem.

  • rychlé překlady ve víkendovém čase
  • noční práce překladatele
  • překlady pro právní kanceláře
  • překlady s ověřenou donáškou do místa kanceláře
  • soudní ověření kdekoliv v Praze
  • jazyky: angličtina, němčina, ruština, italština, španělština, rumunština, polština a další

Vyhotovujeme právní překlady následujících typologií: 1) Překlady z práva – smlouvy, 2) Překlady z práva – právní korespondence, 3) Překlady z práva – posudky, vyjádření právních expertů, právní studie, 4) Překlady z práva – notářské listiny, 5) Překlady z práva – překlady ověřené, 6) Expresní právní překlady.

Právní překlady se nadále mohou definovat u:

Překladu smlouvy: nájemní, dodavatelské, pracovní, mandátní, provedení práce, o spolupráci, o obchodním zastoupení, hypoteční. Překladů právní korespondence: pro právníky, od právníků. Překladů posudků: pro české a zahraniční úřady. Překladů notářský listin: překlady listin, překlady notářských úkonů, překlady osobních dokladů, plných mocí.

Základní předpoklady pro právní překlady

S právem ruku v ruce, aneb adekvátní jazykově-právní koncepce. Překlady práva a obory. Pro koho jsou právní překlady určeny a kdo a jak jich využívá. Znalost příslušné legislativy pro právní překlad: Pro zhotovitele právních textů v mateřském jazyce je směrodatná. Překladatel má tentýž úkol, navíc se jeho jazykové dovednosti musí v překladech neustále snoubit s právním povědomím a vynikající stylistickou úrovní. Například při překladu návrhu na rozvod manželství pracovat s povědomím o rodinném právu, konkrétně § 24 zákona o rodině Na bezchybné vyložení právních formulací závisí efektivita jejich aplikace uživatelem v praxi.

Překlady do právní němčiny

Odborné a přesná právní texty v němčině. Jednání ve věci mezinárodní právní pomoci – expresní překlady do německého jazyka: Sehr geehrter Herr BBB, auf Grund Ihrer vorherigen Verhandlungen mit meinem Kollegen, dem Verteidiger Herrn AAA AAA und folglich auf Grund unserer gegenseitigen Gespräche und Verhandlungen, habe ich, wie ich Sie schon früher informierte, alle Informationen (právní překlady pro naše české a německé klienty) bezüglich der möglichen Auslieferung unseres Kunden Herrn AAA BBB in die Tschechische Republik, auf Grund seiner ausdrücklichen Zustimmung, übergeben.

VAZBA, OBHAJOBA – PŘEKLAD DO NĚMČINY / PRÁVNÍ TEXT

Překlad korespondence mezi právníky – Německo, Česká republika: Wie ich persönlich prüfen konnte und mich zugleich über das AAA bei den AB der Anwälte in der Bundesrepublik Deutschland selbst überzeugen konnte, ist es relativ schwierig in der kürzesten Zeit einen Termin zu vereinbaren (právní překlady), da die Möglichkeiten des Haftgefängnisses begrenzt sind und das Regime der Besuche strikt eingehalten wird.

Potřebujete-li právní překlad, překlad smlouvy či překlad s ověřením – kontaktujte nás ZDE.

 

 

 

 

Share Button