Evropské překlady

Všeobecně za bezkonkurenční ceny. Nejenom ceny bez zprostředkovacích poplatků, ale také ceny slevové a věrnostní v případě dlouhodobě nastaleného procesu spolupráce mezi překladateli a firmou. Expresní kontakt: 608 666 582

Všeobecně za bezkonkurenční ceny. Nejenom ceny bez zprostředkovacích poplatků, ale také ceny slevové a věrnostní v případě dlouhodobě nastaleného procesu spolupráce mezi překladateli a firmou. Expresní kontakt: 608 666 582

Specializujeme se na evropské překlady a překlady evropských jazyků. V těchto jazycích dokážeme nabídnout největší možnou oborovou základnu a kapacitu neuvěřitelných 5500 NS/měsíc, a to díky týmu 27 překladatelů on-line u nás i v Evropě.

Překlady polštiny

Jazyk našich severních slovanských sousedů. Polsko jako zemí s téměř 40 miliony obyvateli je obrovskou základnou uživatelů polského jazyka: překlady se soudním ověřením z polštiny. Překlady diplomů z polštiny. Překlady certifikátů a překlady technické. Legislativní překlady bezpečnostních listů do polského jazyka pro účely polských úřadů ale především pro účely nakládání s látkami pro importéry na polský trh.

Překlady němčiny

Jazyk našich západních nepřátel i soukmenovců během staletí, kdy společná historie je pevně danou částí a základem pro budoucí moderní spolupráci. Překlady do němčiny realizujeme v Praze jako 2.-3. nejčastější jazyk ověřených překladů: ihned po němčině a někdy také ruštině nebo italštině. Dalším důležitým odvětvím překladů, jsou překlad bezpečnostních listů a problematika chemického zákona – viz legislativní překlad bezpečnostních listů. Nadále překlady lékařských zpráv (tým MUDr. Schwarze – Frankfurt) a překlady z farmacie. Překlady technické, jsou třetí nejdůležitější kategorií odborných překladů z/do němčiny.

Překlady angličtiny

Světový jazyk a jazyk obchodu a služeb na světové úrovni. K angličtině není snad ani co dodávat. Anglické překlady od akademických překladatelů u I-translators. Anglické překlady, jako nejčastější překlad v celé škále jazykových překladů. Od garantovaného lékařského překladu, až po technický a ověřený překlad. Legislativní překlad z chemie – bezpečnostní listy, expoziční scénáře. Překlady manuálů z/do angličtiny – včetně vypracované grafiky. Překlady dokumentů a matričních dokladů s ověřením v Praze. Expresní překlady v Praze. Pro-kombinace překladů s dalšími jazyky, jako angličtina-němčina, angličtina-švédština, angličtina-arabština, angličtina-holandština, angličtina-norština, angličtina-ruština apod.

Překlady italštiny

Románský jazyk a jazyk země, jejíž historie, kultura a současnost je s tou českou i přes přírodní bariéru alp silně provázána. Tým akademických překladatelů má mezi sebou i členy romanisty, tedy odborníky na italský jazyk. Překlady smluv do italštiny s ověřením (traduzioni legalizzate Praga). Překlad matričních dokladů do italského jazyka. Překlady plných mocí do italštiny v centru Prahy. Překlady technických návodů z/do italštiny. Překlady lékařských zpráv z italského jazyka pro účely další léčby – MUDr. Schwarzová, nebo překlady lékařských zpráv s ověřením pro české pojišťovny.

Překlady španělštiny

Jazyk příbuzný italštině, jazyk národa žijícího na Pyrenejském poloostrově.

Překlady ruštiny

Ano, i část Ruska leží v Evropě a proto je nutné ruštinu považovat za evropský jazyk. Překlady z ruštiny, nebo do ní, s ověřením, nebo další odborné překlady z různých oborů lidské činnosti zajišťují akademičtí překladatelé z I-translators.

Překlady Francouzštiny

Jazyk země galského kohouta a jazyk s kvalitní základnou odborníků u I-translators. Jazyk umění a jazyk sdělovacích prostředků. Jeden ze světových jazyků evropsky odlehlých oblastí ještě nedávné francouzské minulosti. Následují témata, která jsou běžnou překladatelskou praxí našich akademických překladatelů překládajících z francouzského/do francouzského jazyka se soudním ověřením. Překlady rodných listů, překlady smluv, překlady lékařských zpráv pro účely následné léčby – MUDr. Schwarz. Překlady s ohledem na legislativu ve věci francouzských bezpečnostních listů pro francouzské klienty našich klientů.

Potřebujete-li specializovaný překlad, kontaktujte nás ZDE. 

Share Button