Technické překlady – angličtina

Technické překlady - angličtina: Veškeré technické překlady v rámci aktuálních i méně běžných oborů. Překlady technických manuálů a dalších prospektů v rámci jazyků: angličtina, němčina, ruština, italština, polština. Vše i s vytvořením překladové paměti pro další využití ve firemních překladech se shodnou terminologií. Expresní kontakt pro více informací na tel: 608 666 582

Technické překlady – angličtina: Veškeré technické překlady v rámci aktuálních i méně běžných oborů. Překlady technických manuálů a dalších prospektů v rámci jazyků: angličtina, němčina, ruština, italština, polština. Vše i s vytvořením překladové paměti pro další využití ve firemních překladech se shodnou terminologií. Excel, Corell. Expresní kontakt pro více informací na tel: +420 608 666…

„Technika jako průvodce lidským jednáním moderní doby/Technické překlady jako neoddělitelná součást lidského pokroku“. Technická angličtina a znalost idiomatické technické angličtiny patří současně mezi tu nejobtížnější, ale na druhou stranu jsou anglické texty nesoucí technickou informaci (manuály, výrobní listy, certifikáty) těmi nejvíce rozšířenými a z části i celkem běžně populací přijímány.

Angličtina v technických překladech

Technická angličtina pro odborné použití je však angličtinou, která si vyžaduje nejenom pochopení smyslu textu čtenářem, ale také vystižení technických detailů a dat, tak dobře, jak to zvládne jen překladatel.

600 příruček: technika

Během let 2012 a 2013, náš technický tým zpracoval více, než 600 manuálových příruček z nejrůznějších technických odvětví a jejich hlavních nadřazených oborů, jakými byly: elektrotechnika, energetika, strojařina, „chemie„, stavebnictví. Technické překlady zpravidla vykazují následnou typologii: manualistika, screens, položkové technické překlady, bezpečnostní listy, technické listy, etikety. Grafické zpracování je samozřejmou součástí překladu. Převody hodnot, taktéž.

Překlady: angličtina + další jazyky

Jázyková nabídka je dána již řadu let poptávkou trhu. Bez dalších zásahů do takového portfólia generujeme „technické překlady“ v následné shodě a četnosti: angličtina, němčtina, slovenština, ruština, polština, italština, švédština, maďarština, balkánské jazyky. V rámci technických překladů z/do angličtiny nebo dalších jazyků (zmíněné), definujeme technický překlad jako: a) překlad, jehož obsahem je vysoká technická úroveň formálního sdělení, b) zpracovatelsky náročný soubor – po stránce technické, c) nebo případně kombinace obojího.

Technické 3D překlady: formáty, termíny

Mezi nejčastější formáty technických překladů patří zpravidla Word a PDF. Zde však požadavky klientů nekončí. PDF zpracováváme v InDesignu. S obrázky si poradíme i jinou metodou, nebo s překladem vytváříme úplně nový manuál (je-li nám podklad dodán např. jen v tištěné podobě). Nadále jsou poměrně často poptávány formáty, jako 3D a jeho známé .dwg, nebo snad úplně nejčastěji formáty Excelu, kdy se jedná o velmi roszáhlé databáze, většinou exportované zpětně do programů, popisů hlášek apod. Posledně zpracovávané jazyky v technických překladech (IV. kvartál 2013): angličtina, němčina, švédština, španělština, polština.

Robotické rehabilitační zařízení: překlad manuálů z anglického jazyka

Termíny pro vypracování technického překladu: 1 až 60 dní.

Zpravidla si bereme čas nutný k vypracování překladu manuálu technickou normou, která nám dává dostatečný čas: 1) na samotný překlad, 2) kontrolu překladu „nezávislým okem“, neboť také klademe důraz na fakt, aby i technická příručka, byla patřičným způsobem dobře čtitelná a tedy i dobře uplatnitelná v provozu. Odezva překladatele zpravidla probíhá tentýž den, resp. ideálně v okamžicích následujících po vyslaném požadavku klienta na technický překlad. Není-li technický překlad předmětem prodlouženého termínu (asi 30 % případů), jednáme o rozsahu překladu, jeho ceně, s klienty týž den.

Více jazyků EU pro technické překlady: Automotive

Vzrůstající poptávka a opakovaný zájem našich klientů s požadavkem na další jazyky, dal během let vzniknout velmi stabilnímu týmu pro překlady z automotive (výroba, obchod, náhradní díly). Jsme silní především v kombinacích: němčina, angličtina, italština, španělština, polština, ruština, švédština, finština, překlady lotyštiny, norština, maďarština, slovenština, překlady z/do lovinštiny, rumunština, bulharština, chorvatština, řečtina, italština.

Technické překlady – angličtina: benefity – 50 stran

 • Kapacita pro překlad 40 až 50 stran týdně / 1 překladatel (velmi individuální, závisí na textu a formátu zpracování).
 • Použití správné terminologie/ překlady od řady inženýrů v technických oborech Rychlá odezva překladatele – přímá linka.
 • Konstantní překladatel na všechny projekty u jednoho klienta (téměř vždy / u více jazykových kombinací zpracovávají až 3 různí ale neustále stejní techničtí překladatelé).
 • Komunikace překladatele s klientem ohledně detailů v překladu (možnost dodání technické terminologie nebo vysvětlení funkcionalit).
 • V případě nároků, prováděn expresní překlad.
 • Vypracování krátkých technických překladů expresní metodou (do 6 normovaných stran v téže den).
 • Vypracování administrativních překladů do 2 NS – velmi expresně (do několika málo hodin).
 • Stabilní tým: k dispozici i pro noční či víkendové překlady (spíš standard / převážně u delších překladů – je sděleno datum vypracování).
 • Překlady – angličtina, technické manuály, lékařská technika (Lékaři, inženýři, chemici).
 • Překlady – angličtina – zpracování formátů pokročilého designu (DWG, Correll).
 • Vysoká úroveň zpracovávaného textu – angličtina (graficky i sémanticky).
 • Vysoká odborná disponibilita překladatele pro stálého klienta (disponibilita deklarována vedoucím překladatelem).

Žádáte-li technický překlad v jakémkoliv oboru v jazycích – kontaktujte nás ZDE.

 

 

 

 

Share