Ruština

 

Překlady z/do ruského jazyka ve všech moderních oborech současného trhu. Též soudní překlady v celé ČR bez zprostředkovacích poplatků. Expresní kontakt na překladatele ruského jazyka: 608 666 582

Praha 1: Překlady z/do ruštiny: ve všech moderních oborech současného trhu. Též soudní překlady v celé ČR bez zprostředkovacích poplatků. Expresní překlady s ověřením v centru Prahy: Dlouhá, Náměstí Republiky, Revoluční, Na Příkopech, Václavské Náměstí: ověřený překlad ruština, ověřený překlad angličtina, ověřený překlad němčina. Expresní kontakt na překladatele ruského jazyka: 608 666 582

Překlady z/do ruského jazyka ve všech moderních oborech současného trhu. Též soudní překlady v celé ČR bez zprostředkovacích poplatků. Expresní kontakt na překladatele ruského jazyka odpovídá na dotazy ohledně: termínu zpracování, ceny, způsobu/metod zpracování. Odpověď ohledně ceny překladu do ruštiny: během 30 minut (překlady z/do ruštiny v rozsahu přesahujícího 100 NS – individuální dohoda termínu a ceny). Náročnější formáty ruského textu pro překlad: analyzujeme, převedeme do formátů počitatelných (včetně čištění českého, nebo ruského textu).

Expresní překlady ruštiny s ověřením

Praha 1: Včera jsme přijali velmi expresní překlad z českého do ruského jazyka a jednalo se o překlady dvou pasportů, překlad plné moci a překlad jednotného listu (k rodným listům, jsou požadovány překlady i překlady dalších matričních dokladů do ruštiny (za matriční doklady jsou považovány všechny doklady vydávané metrikou) tj. dalších tipů listů: oddací list a překlad do ruštiny, úmrtní list a překlad do ruštiny). Objednávku na překlad jsme přijímali v 16:15 / překlad měl být realizován do 18:15 s předáním na Praze 1 Haštalská – Kotva.

OVĚŘENÉ PŘEKLADY PRAHA KOTVA / HAŠTALSKÁ / HRADEBNÍ

Klient zaslal scany dokladů a v 18:00 dle instrukcí volal referenta předávání ověřených ruských překladů v Praze 1, a posléze mu byly překlady svázány s originální kopií – tedy kopií ověřenou, která vznikla na podkladě kopie cestovního pasu (kopie cestovního pasu zpravidla přijímáme jako doklad totožnosti u cizinců při objednávce překladu anebo jako dokument požadovaný pro překlad) – dvakrát, a plné moci jednou/ a v neposlední řadě také překlad rodného listu do ruštiny. EXPRESNÍ překlady s ověřením do ruštiny probíhají zpravidla s předáním v centru PRAHY – ul. Dlouhá, Na Příkopech, Václavské Náměstí, Náměstí Republiky, Revoluční apod. Shrnutí překladů této zakázky do ruského jazyka:

PŘEKLADY PLNÝCH MOCÍ A ÚMRTNÍCH LISTŮ RUŠTINA

 • Pas Preklad_do_rustiny.pdf (překlad oficiálního dokladu: překlady z/do ruštiny)
 • Pas Preklad_do_rustiny_expresne.PDF (možnost překladu cestovního pasu se soudním ověřením: Expresně – Praha 1, 2)
 • Plná moc.docx (expresní překlad plné moci s donáškou do právních kanceláří a obchodních firem v Praze 1 a 2)
 • Úmrtní list.PDF (překlad matričního dokladu do ruštiny)
PŘEKLADY RUŠTINY V TÝMU A PŘEKLADY Z PRÁVA A Z RUKOU NOTÁŘŮ

Poskytujeme překladatelské služby v překladech z/do ruštiny (v překladech manuálů). Naše skupina má ve svém týmu 12 překladatelů ruštiny (část v oblasti Praha 1 a Praha 2 – využíváno zejména klienty ruské a ukrajinské národnosti / pro ukrajinské klienty také překlady česko-ukrajinské, často lékařské zprávy s ověřením i bez ověření) pro odborné a cenově velmi výhodné překlady na českém trhu. Překladatelské služby v rámci ruského jazyka by se daly vystihnout v následujících bodech: 1) Překlady z/do ruštiny bez zprostředkovacích poplatků prostředníkům (překlad předává referent ověřených překladů v dopoledních či odpoledních hodinách / zákazníci z business sféry – využívají i možnost předání o víkendu anebo v nočních hodinách), 2) překlady v oborech právo, notářství, smlouvy.

Překlad z ruštiny: nabídka
 • Objednání překladu z/do ruštiny v týmu
 • ověřené překlady z ruštiny k objednání v Praze
 • překlady z/do ruštiny v oborech strojírenství, technika, stavebnictví
 • překlady webových stránek a překlady marketingových nabídek pro cestovní kanceláře
 • překlady pro rusky mluvíc klientelu žijící na území ČR
 • Ceny ruských překladů bez manipulačních/agenturních poplatků
 • další množstevní slevy

Překlady do ruštiny: nejsilnější obory

 • překlady z ruštiny a do ruštiny – medicína, medicínská technika, farmacie, lékařské zprávy
 • překlady z ruštiny a do ruštiny – technika a věda
 • překlady z ruštiny do ruštiny – hospodářství, právo, diplomacie, zeměpis
 • překlady z ruštiny do ruštiny – bezpečnostní listy. tzv. MSDS (do doby hospodářských sankcí)

Ověřený Expresní překlad s předáním do 24:00

Minulý týden, jsme realizovali překlad  razítkem soudního znalce v nestandardní čas a s dodáním do 24:00 – tedy půlnoci (Překlady z/do ruštiny). Za nestandardní čas je považován noční překlad a jeho předání proběhne v noci (např. v případě náhlého nebo ne s velikým předstihem plánovaného odletu – kdy dokumenty se soudním překladem do ruštiny nebo angličtiny, klient bere na palubu letadla s sebou). Krátký překlad 2 rodných listů s apostilou – můžeme realizovat za asi 1 – 2 hodiny času. Další jazyky překladů do 24:00, tedy do půlnoci: francouzština, angličtina, němčina, italština.

Expresní překlad právního textu do ruského jazyka

Právní kancelář s poptávkou v 10:00 ohledně překladu právního textu v rozsahu 10 stran fyzických a 20 stran normovaných – pravděpodobně, se na nás obrátila dnes. Požadavek na překlad ve smyslu překladu: ještě dnes (Překlady z/do ruštiny). Na překlad může být nasazeno až 3 tlumočníci a překladatelé do ruského jazyka s právní kvalifikací. Po překladu vzniká právní text v ruštině.

Žádáte-li překlad z/do ruského jazyka od špičkových odborníků, kontaktujte nás ZDE.

Holandština

 

 

 

 

Share Button