Překlady z/do italštiny

Překlady smluv a dohod nejenom v rámci italštiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

Překlady smluv do italštiny a překlady dohod: Překlady s ověřovacím razítkem. Překlady z oblasti práva. Technické překlady – technické manuály, včetně grafických úprav: příprava dokumentu do InDesignu. Odpovídající nebo nadstandardní grafické zpracování oproti originálu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: +420 608 666 582.

  • největší tým pro italské překlady
  • ověřené překlady v centru Prahy i v nočních hodinách
  • sleva 21 % na překlad pro neplátce DPH
  • rychlý kontakt: 608 666 582

Odborné překlady z/do italského jazyka od akademických překladatelů bez zprostředkovacích poplatků prostředníků. Překlady z/do italštiny vyhotovuje tým akademických překladatelů v čele se soudním tlumočníkem v Praze. Překlady pro italský jazyka a soudní tlumočení probíhá za cenu bez zprostředkovacích poplatků jako u překladů a tlumočení jiných jazyků.

Průběh překladů do italštiny

Překlady italštiny probíhají v následujících specializacích a mimo-oborových charakteristikách. Překlady z/do italštiny Soudně ověřené, překlady z/do italštiny Odborně koncipované: (strojírenství, chemie, průmysl, technika), Překlady z/do italštiny Právně definované, Překlady z/do italštiny pro Státní správu, Překlady z/do italštiny Ekonomické, Překlady z/do italštiny Umělecké.

KOMERČNĚ PRŮMYSLOVÝ PŘEKLAD

Komerční prostředí posledních 20 let udělalo z italštiny to, čím je dnes, tedy velmi frekventovaným jazykem nemalého počtu pražských-italských firem. Italština a komerční prostředí. Itálie jako turistická destinace, jako partner pro obchod v mnoha odvětvích průmyslu (překlady manuálů do italštiny – včetně grafického zpracování pro zemědělské stroje) to vše dává prostor pro italské překlady, jejichž kvalita je u nás v ČR dnes již velmi vysoká.

DRUHY PŘEKLADŮ: 

Informace a objednávku překladu z/do italštiny naleznete ZDE.

 

Share Button