Rychlé překlad italštiny v Praze

 • 2.4.2013
Překlady smluv a dohod nejenom v rámci italštiny a angličtiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

Překlady smluv a dohod nejenom v rámci italštiny a angličtiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

 • největší tým pro italské překlad
 • ověřené překlad v centru Prahy
 • sleva 21 % na překlad pro neplátce DPH
 • rychlý kontakt: 608 666 582

Tým pro překlad italštiny sestává s překladatelů italského jazyka, kteří jsou:

 • a) českými filology
 • b) italskými filology, tzv. rodilými mluvčími jazyka
 • c) soudních tlumočníků a překladatelů

Vypracováváme překlad v rámci italštiny pro klienty mající nutnost jak expresních, tak méně expresních překladů z/do italštiny. Během jednoho měsíce jsme schopni vypracovat až 5000 NS odborného překladu z/do italštiny a také samozřejmě bez omezení kapacitu pro soudní překlad z, nebo do italského jazyka. Pražský tým přijímá zakázky od veřejnosti i firem ve všední i sváteční den – dle dohody.

Překlady EXPRESNĚ italštiny: listy, vysvědčení

Překlady italštiny v Praze jsme schopni od vás přijmout doklad pro soudní překlad, nebo také samozřejmě kdekoliv jinde elektronickou cestou běžný dokument (překlad usnesení do italštiny, překlad rozhodnutí do italštiny, překlad výzev do italštiny / překlad obchodní korespondence, překlad korespondence s úřady – překlad dopisů od úřadů přímo přijatých DS, překlad E-mailové obchodní korespondence) (individuální dohoda o expresním překladu). U zákazník požadujících první variantu se jedná o klienty vyžadující především překlad těchto běžných dokladů a listin:

 • Rodné listy – překlad s ověřením z/do italštiny
 • Oddací listy – překlad s ověřením z/do italštiny
 • Maturitní vysvědčení – překlad s ověřením z/do italštiny
 • Rozsudky soudu – překlad s ověřením z/do italštiny
 • zakladatelské listiny, obchodní rejstříky, notářské zápisy apod.

Překlady smluv do italštiny – ČR

V rámci překladů neověřených (odborné překlad): překlad smluv, překlad dokumentací, překlad manuálů, překlad EU, a mnoho dalšího. Díky týmové práci a nízkým provozním nákladům dodáváme jakýkoliv překlad bez zprostředkovacích poplatků. Jinými slovy se jedná o stejný překlad, který klient zadává u agentury, s tím rozdílem, že my neúčtujeme žádné zprostředkovací poplatky. Expresní i neexpresní překlad z/do italštiny poskytujeme v těchto dalších městech: překlad s ověřením vyřizujeme do 2 dnů korespondenčně.

Překlady rodných listů do ITALŠTINY: Praha 1 a Praha 2

Pokud zadává zákazník překlad v Praze, nebo ve středních Čechách lze za expresní překlad považovat:

Překlady propouštěcích lékařských zpráv do italštiny

U metod, vyžadující si pak jiný přístup, jakými jsou překlad lékařských zpráv, nebo překlad oficiálních dokumentů / dokladů (a všude tam, kde je zájem vycházet z normované strany) se tato metoda spíše nevyužívá, a kalkuluje se cílový český nebo italský text. Překlady do italštiny: typy přijímaných dokladů (pro blíže nespecifikovanou kalkulaci):

 • Scanové kopie – oficiální dokumenty, lékařské zprávy, česká a italská maturitní vysvědčení, české oddací a rodné listy pro překlad do italštiny, rozhodnutí českých soudů pro překlad do italštiny, stanoviska italských právníků pro překlad do češtiny.
 • Technické manuály. Technické listy (které se netýkají klasicky pojímaného technického překladu, který většina zákazníků primárně chápe, jako překlad manuálu nebo příručky – ve věci překladu manuálu k zemědělským strojům do italštiny), datové listy, expoziční scénáře: tj. překlad pro chemii. Klinické studie, posudky soudních znalců. (kategorie bez vizuálního odhadu textu pro okamžitou a přímou kalkulaci rozhsahu, vyjma bezpečnostních listů nebo přípravy etiket dle legislativních parametrů, tam je na podkladě nutnosti vystavovat list zcela nový v souladu s platnou legislativou – např. bezpečnostní list v angličtině pro italské výrobky, které dodal výrobce – vydáván list zcela nový a je účtována jednotková cena za vydání českého nebo (případně) italského listu).
Překlady bez sazby 21 % DPH do italštiny

Kratší překlad do italštiny s ověřením mohou být realizovány i z kraje týdne, s termínem vyhotovení např. na pondělí – ceny jsou vždy mluvní, neboť kalkulace ceny na podkladě hodnot: typ textu, rozsah textu a náročnost textu či podmínek, za kterých má vznikat, jsou vždy kauzální. Co se + 21 % DPH (či případně pokud klient není plátce/ cílovou italskou napsanou normovanou stranu textu (u soudních překladů zaokrouhlováno směrem nahoru za na celé strany) padne vždy rozhodnutí na téma: 1) je klient plátce DPH / není plátce DPH a cena za italský překlad tak může být moderována směrem dolů. Klientům neplátcům je vystavován daňový doklad za realizovaný překlad od společnosti s.r.o. – subjektu nepodléhajícímu zdanění PH.

ELEKTRONICKÉ ZASLÁNÍ ITALSKÝCH PŘEKLADŮ A CENY OPROŠTĚNÉ O DPH

Překlad: možnost zaslat elektronicky, i předat papírově v Praze. Nebo (!) expresně do druhého dne, za cenu odpovídací míře náročnosti / vs. délky textu / ale také směru jazyka překladu / případně + 21 % DPH (či případně pokud není-li poptávající a uzavírající smlouvu o překladu / zakázce plátcem, tak jen za cenu, která odpovídá ceně konečné – nestanovované s ohledem na DPH).

CÍLOVÁ STRANA VE VĚCI ITALSKÉHO PŘEKLADU a pojem normy pro finanční kalkulaci

Cílová italská strana napsaná, tedy normovaná strana bez ohledu na její 1. stranu je někdy zaokrouhlována směrem nahoru (u soudních překladů zaokrouhlováno směrem nahoru za na celé strany z titulu 1 jednotky, ta je vždy definována jako jednotka minimální pro cílovou českou nebo italskou stranu. K potvrzení překladu ze strany objednávajícího dochází slovy: „závazně objednávám překlad z italštiny„, „závazně objednávám překlad do italštiny“ „závazně objednávám překlad z češtiny do italštiny“, „závazně objednávám překlad z italštiny do češtiny“, „závazně objednávám překlad textů do italského jazyka„, „závazně objednávám překlad technických manuálů do italštiny“ atp.

Překlad stavební dokumentace

KONKRÉTNÍ ZAKÁZKA: PŘEKLAD STAVEBNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Z/DO ITALŠTINY: Pravidelný klient poptal tentokrát realizaci většího množství soudně ověřených překladů z a do italštiny. Jedná se o stavebně právní dokumentaci, jako korespondence s úřady smlouvy, Nabídka do řízení, Odpovědi úřadů, Stavební plány a mapy z katastrů a mnoho dalšího (až 300 fyzických dokumentů s přesahem do 380 stran fyzických a neznámý počet stran normovaných v konečném českém nebo italském textu) apod.

Počítání fyzických stran u překladů listin

Celkově bude potřeba pracovat s a počítat s rozsahem zcela jistě 386 fyzických stran (konečné normované strany budou pochopitelně respektovány). Klient obdržel o termínovou nabídku cenovou a termínovou, kolik lze dodat za 1, 2, 3, 4, 5 týdnů normovaných stran. Konkrétně však zhotovení prvních 200 stran překladů do 9 pracovních dnů. Další kapacity pro překlad až 450 normovaných českých nebo italských stran pro překlad.

Žádáte-li překlad italštiny v Praze, kontaktujte nás prosím ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,