Technické překlady z ruštiny a němčiny

Expresní překlady angličtiny, němčiny a dalších jazyků. Překlady angličtiny v odbornostech daných širokým protfóliem týmu překladatelů. Překlady a úpravy správnosti manuálů. Překlady v pokročilých formátech. Expresní kontakt: +420...

Expresní technické překlady angličtiny, němčiny a dalších jazyků. Překlady angličtiny v odbornostech daných širokým protfóliem týmu překladatelů. Překlady a úpravy správnosti manuálů. Technický překlad do angličtiny: z ruštiny a němčiny. Technický překlad do angličtiny z francouzštiny a italštiny. Přesná statistika překladu. Tvorba formátu a splnění grafiky na 99 – 100 %, i při nedodaných originálních PDF. Překlady v pokročilých formátech. Expresní kontakt: +420…

Proces překladu z ruštiny/ němčiny DO ANGLIČTINY: Zákazník na začátku poptá u překladatele tzv. technický překlad, nebo překlad jehož parametry odpovídají obsahu technických překladů, které se v praxi více či méně vyskytují. Takovými překlady běžně jsou technické listy z ruštiny, manuály z ruštiny, návody, technické výkresy/ situační plány, dokumentace: vše v ruském jazyce tvořeno rusky jazykově dotovanou protistranou – ta nutně nemusí při tvorbě například manuálu vycházet z předpokladu, že daný text bude kdy překládán do jakéhokoliv jazyka.

DO ANGLIČTIN – z ruštiny a italštiny

Technický překlad do angličtiny: z ruštiny a němčiny (tvorba formátů a grafiky). Technický překlad do angličtiny z francouzštiny a italštiny (tvorba grafiky a formátů). Přesná statistika překladu. Tvorba formátu a splnění grafiky na 99 – 100 %, i při nedodaných originálních PDF.

Texty technických překladů

Ruská protistrana pouze činí obsah své práce a pozdější text je prací pro překladatele, specializovaného na technický jazyk a parametry v něm, tedy jak řečeno: ty formální i méně formální. Ideální norma pro vznik technického překladu je vyjádřena pracovními dni v poměru k překládaným nebo přeloženým normovaným stranám. Překládat technickou ruštinu aktivně nebo pasivně lze v kombinaci s jazyky: angličtina, němčina, italština

Technické překlady: finalizace manuálu

Konečný překlad manuálu z ruštiny musí být překladem, tedy vlastně textem, z jehož obsahu i formy nesmí být ideálně jakýkoliv překlad „cítit“. Jedná se v podstatě o originální dílo, které si nezadá s manuálem vytvořeným českým technikem, anebo ruským technikem, který by však perfektně ovládal českou technickou mluvu. Německé technické překlady jsou přesnou disciplínou s množství možných chyb v případě, že není překlad vypracován patřičným překladatelem, nebo nebylo dostatečně odborně pojato dané téma.

Kontakty tým překladatelů

Metodika zpracování technických překladů:

 • import a reimport dat
 • práce s daty obecně
 • excelové překlady
 • odstranění duplicit z textu = redukce textu na neopakující se nutné položky
 • zapracování grafiky
 • vyřešení nedokonalých formátů
 • DTP u neoriginální PDF souborů
 • software překlady, tzn. lokalizace textů a popisků
 • DWG a trojrozměrné formáty
 • překlady technických výkresů
Jazyk technických překladů – němčina, angličtina

Německé technické překlady jsou důležitou součástí veškeré německo-české komponentistiky a souvisejích obchodních a industriálních okruhů. Pro technický překlad z německého jazyka se překladu věnuje český překladatel – akademik, nebo technik (Mgr., Ing., PhDr., PhD.): magistr v jazykovědě, inženýr ve strojírenství, stavebnictví, biotechnologii atd., doktor v jazykovědě – oba tituly přípustné. Pro technický překlad z českého jazyka se překladu věnuje rodilý mluvčí daného jazyka: němčiny, angličtiny. Český překlad z angličtiny zpracovává: český technický překladatel.

Nejčastější technické překlady:

 • medicínská technika
 • rehabilitační zařízení a pomůcky
 • laboratorní technika
 • překlady z fyziky a matematiky (statistika)
 • klasické manuály ke strojům a zařízením
 • manuály pro zemědělské stroje
 • manuály stavební dokumentace
 • překlady pro chemii

Technická němčina

Německé technické překlady jsou důležitou součástí veškeré anglicko  – české komponentistiky a souvisejích obchodních a industriálních okruhů. Pro technický překlad z anglického jazyka se překladu věnuje český překladatel – akademik, nebo technik (Mgr., Ing., PhDr., PhD.): magistr v jazykovědě, inženýr ve strojírenství, stavebnictví, biotechnologii atd., doktor v jazykovědě – oba tituly přípustné. Pro technický překlad z českého jazyka se překladu věnuje rodilý mluvčí daného jazyka: angličtiny.

Charakteristika technických překladů: ruština

 • Vysoká kapacita pro překlad: až 100 stran týdně
 • Vysoká odborná úroveň překladu
 • Precizní grafické zpracování
 • Práce v pokročilých formátech
 • Garance na použité termíny v manuálech
 • Expresní objednání překladu
 • Expresní vypracování technického překladu – víkendy, svátky

Statistka technického překladu

Technické překlady realizujeme zpravidla dle četnosti v jazycích (sestupně): angličtina, němčina, polština, ruština, italština, + další jazyky. Technické překlady z angličtiny jsou předmětem cca 60 % poptávky – co do četnosti poptávek, a zhruba 80 % množstvím, co do počtu normovaných stran, které jsou nejčastější měrnou jednotkou rozsahu překladatelských prací. Na druhé místě stojí pak metoda měření: zdrojovým slovem / Source word – což je norma spíše evropského nebo světového rozměru.

Grafika technických překladů ®

Grafika je v kontextu technických překladů v našem týmu velmi důležitým pojmem. Stojí totiž na škále důležitosti prakticky vedle textové práce, která je prováděna v některých případech jedním překladatelem – tedy i tvůrcem grafiky, ale v některých složitějších případech: jazykářem + grafikem /ten zpravidla připraví „ornou půdu“ jazykáři/, který pak pracuje do přednastaveného mustru patřičně proškolen grafickým pracovníkem. Řada překladatelů pak pracuje zcela nezávisle v jednotlivých grafických modifikacích.

Technické překlady: angličtina + termíny

Tým angličtinářů pro technické překlady je velmi členitou základnou pro rozdílnou jazykovou a technickou práci = vedoucí týmu překladatelů rozhodne o vhodnosti toho daného člena pro danou práci / nebo daný úkon.
Někdy se přistupuje k metodě: Supervizující překladatel + podružný tým (u střednědobých rozsahů do 500 NS), kdy jeden překladatel řídí samostatně práci 2-3 lidí. Technickou angličtinu jsme schopni produkovat běžně s kombinaci s jazyky: švédština, němčina, finština, ruština a několik dalších jazyků.

Vedoucí týmu technických překladů

Vedoucí týmu překladatelů pak odpovídá za kvalitu překladu a dodržní termínu. Kvalita technického překladu je průběžně kontrolována, avšak dáno souběžností témat během posledních let, se podařilo vyselektovat fungující týmy a předpokládaná kvalita je spíše již formální. Kvantitativně četná témata pro technický překald angličtina: automotive, obráběcí technika, chemie, zdravotnictví, měřící technika, těžká technika.

TECHNICKÉ překlady: vedoucí grafik / GRAFIK

Grafik je v týmu Akademických překladatelů považován za „krále“ dominuje vzhledu ale i skladbě technických překladů. Zpravidla se často potkáváme s nedokonalým formátem technického textu pro překlad. Grafik tedy dává před započetím technické jazykové práce celému dílu řád. Ten spočívá v nastavení formátu pro práci, která následnou konverzí musí se shodovati s originálem nebo jej, v některých případech, třeba i předčit.

Formáty grafika nebo překladatele u technického překladu
 • InDesign 2 and CS with the Adobe InDesign Tagged Text filter
  InDesign CS2 through CS4 with the Adobe InDesign INX filter
  InDesign CS4 and higher with the Adobe InDesign IDML filter

Další technické formáty „prosté“

 • Microsoft Word 97 upto version 2003 (.doc) Microsoft PowerPoint 97 upto version 2003 (.ppt) Microsoft Excel 97 upto version 2003 (.xls) Microsoft Access (97, 2000 and 2002) but depends on db content. MS Office 2007 and later (DOCM, DOCX, DOTM, DOTX, POTM, POTX, PPTM, PPTX, XLSM, XLSX, XLTM and XLTX)
 • RTF (Rich Text Format)
 • OpenOffice 1 word processing (SXW), spreadsheets (SXC) and presentations (SCI).
 • Apache OpenOffice/LibreOffice (OpenDocument: ODC, ODF, ODG, ODI, ODM, ODP, ODS, ODT, OTC, OTF, OTG, OTI, OTP, OTS, OTT)
 • Adobe FrameMaker 5 and above MIF files
 • Adobe PageMaker 6.5 and 7 files
 • QuarkXPress 4 and higher

Technické anglické překlady

Technické překlady angličtiny jsou nedílnou součástí každodení rutine, zejména v oblasti překladů technickýc manuálů z angličtiny a do anglického jazyka. Překádáme strojní manuály a manuály medicínské techniky, manuály k rehabilitačním zařízením a texty z oblasti ortopedické protetiky, informatiky. Ideální normou pro realizaci překladu je správný poměr mezi časem a množstvím překládaného textu. Ta je pak vyjádřena základní číslovkou, která je schopna přiblížit disponibilitu překladatele a jeho případný standardní nebo nadstandardní výkon během technického překladu.

 

Žádáte-li vyhotovení technického překladu z/do ruštiny, nebo němčiny, kontaktujte nás ZDE.

 

Share