Co dělat když narazíte na neproškoleného pracovníka CZECHPOINT a odmítne vám v Jindřišské vydat konverzi vašeho (dokumentu) / překladu

  • 9.8.2023

Co dělat když narazíte na neproškoleného pracovníka CZECHPOINT a odmítne vám v Jindřišské vydat konverzi vašeho (dokumentu) / překladu:

V podloubí vchodu do toho ústavu polostátních šimlů POŠTY V JINDŘIŠSKÉ jsou dveře s nápisem VEDOUCÍ 😃 – je tam zvonek a je tam případně telefon na vedoucí pošty (+420 604 221 504) 📞. Na ten zavolejte a řekněte, že jste narazili na impotentního pracovníka přepážky, který odmítl provést konverzi dokumentu. Mělo by vám být vyhověno. 😌

Impotent❓

Jestli jste někde na vesnici a za přepážkou sedí nějaká bolševická bába kvadratickém smýšlení, tak je postup stejný. 😔 Stížnost podat u vedoucí pošty. Když ani to nezabere, stěžujte si klidně u papalášů na generální ředitelství. 😠

Problém s nízkou efektivitou práce a neochotou vyhovět klientům může být v některých případech pozorován u státních zaměstnanců. 😓 Tento fenomén může být spojen s různými faktory, jako je nedostatek motivace, přehnaná byrokracie, nebo nejasná pravidla a pokyny.

  1. Nedostatek Motivace: Někteří státní zaměstnanci mohou cítit, že jejich plat a postavení nejsou dostatečně spojeny s jejich výkonem. Bez patřičných stimulů pro vyšší produktivitu může být těžké očekávat nadšení a snahu. 😞
  2. Přehnaná Byrokracie: Složité a často zbytečné byrokratické procesy mohou vést k zpomalení práce a frustraci jak zaměstnanců, tak klientů. 📑 Procesy se mohou stát tak složitými, že i dobře míněná snaha vyřídit požadavek může být zmařena. 🐌
  3. Nedostatek Odpovědnosti: Absence odpovědnosti a kontroly může vést k neochotě zaměstnanců vyhovět požadavkům klientů. Bez jasné cesty, jak podat stížnost nebo bez reálných důsledků za špatný výkon, může být těžké docílit změny. 😡
  4. Kultura Organizace: Pokud organizace nepodporuje kulturu orientovanou na zákazníka a spíše klade důraz na dodržování pravidel bez ohledu na situaci, může to vést k neochotě zaměstnanců jít nad rámec svých povinností pro uspokojení klientů. 🏢

REFORMY NEPLATÍ

Celkově platí, že zatímco ne všichni státní zaměstnanci se dopouštějí těchto křivd pramenících z vlatních mindráků (které jsou současně důvodem proč nemohou pracovat jinde než ve státním), existují oblasti, kde je potřeba zlepšení. Reformy NEPLATÍ – NUTNO VŠE STÁTNÍ VYELMINOVAT – pak se dostaví životní karma každého z nich, která bude zahrnovat lepší motivaci, zjednodušení procesů a zvýšení odpovědnosti, mohou vést k vyšší efektivitě a lepší spokojenosti jak ze strany zaměstnanců, tak klientů obracející se na soukromé firmy a agentury poskytující identické služby. 🌟

Pozn. na závěr: ani prodání všech státních podniků do soukormých rukou neřeší problém globálně – chybí prostě kvalitní lidi. Historicky byly v ČSSR a dále vylikvidováni. Problém je celospolečenský a není řešitelný jedným plošným aktem. Hnusné životy některých lidí jsou regulovatelné pouze hnusnými metodami a po zrušení SOCIÁLNÍCH VÝHOD A PROGRAMŮ PRO NEZAMĚSNATELNÉ v podobě umístění ve státní pozici s sebou musí nutně vést také přivrzení některých zákonů a zrušení veškerých forem podpory a zpřísněním zákonů a trestů za majetkovou a jinou trestnou činnost řešenou trestním zákoníkem.

Poznámka pod čarou – paní, která na uvedeném čísle zvedá telefon, tedy zřejmě vedoucí, je celkem docela fajn ! Výše popsaný příspěvek, není určitě namířen proti všem úředníkům – ti lepší pak přejdou do soukromého sektoru.

Share Button