Překlady maďarštiny

Vyhotovujeme odborné překlady z/do maďarštiny ve všech oborech (chemie, technika, medicína, právo, společenské vědy) žádaných na českém trhu. Poskytujeme jak překlady všeobecné, tak odborné, ale nutno říci, že ujímá-li se jakéhokoliv překladu kvalitní odborník, může být poté každý překlad odborným, záleží totiž na kvalitě jeho provedení. Maďarské překlady bychom nepřímější cestou charakterizovali jako zástupce těchto oborů a směrů: překlady z/do maďarštiny manuálů k výrobkům a technických návodů ke strojům, překlady bezpečnostních listů, etiket a dokumentací.

Technické překlady do maďarštiny

1) Rozsahem nejrozvitější kapitolou jsou překlady technické. 2) Právní překlady z/do maďarštiny: smlouvy, dohody, notářské listiny, osobní doklady, doklady o vzdělání, překlady webových stránek a firemních prezentací pro maďarské obchodní partnery, překlady marketingu a veškerých materiálů souvisejících s firemní prezentací, překlady z/do maďarštiny ze stavebnictví, překlady z/do maďarštiny diplomových prací a mnoho dalších specializací a oborů v překladech do maďarštiny.

Překlady maďarštiny: smlouvy, doklady, listiny

S maďarských překladem v ČR i do Maďarska: Překlad právních dokladů: smluv a překlady dalších listin prování naši kolegové soudní tlumočníci jazyka maďarského. (nejenom) u nás otevírá svým uživatelům dveře téměř kamkoliv. Zpravidla oficiální obchodní jazyk číslo (v kombinaci právě s právním či ekonomicko-hospodářsky-organizačním kontextem) jedna bez ohledu na domovskou zemi firmy. Žádané překlady z/do maďarského jazyka musí sedět současným požadavkům obchodní komunikace, firemní korespondence, reklamy, marketingu, techniky a tak dále. Statistika nám napovídá, že valná většina našich klientů žádá překlad do maďarského jazyka. Překládanými tématy do maďarštiny jsou: technika obecně. Subkategorie žádaných oborů pro překlad maďarštiny: strojírenství, elektro (slaboproud, silnoproud), chemie, stavebnictví, metalurgie, životní prostředí.

Pro překlad překlad z/do maďarštiny – nás naši klienti zpravidla kontaktují ZDE.

Share