Bezpečnostní listy – pravidla

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

České a slovenské bezpečnostní listy a etikety. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

  • příprava bezpečnostního listu dle zákonné legislativy
  • příprava bezpečnostního listu od 1650 Kč / list
  • příprava etikety
  • registrace produktu do CHLAP
  • sleva 21 % pro neplátce DPH
  • expresní telefon: 608 666 582

 

Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH. Nová pravidla (při překládaní, tvorbě) „nových“ bezpečnostních listů. Zdroj: interní databáze týmu překladatelů (bezpečnostní listy – pravidla).

Novela přílohy II u bezpečnostních listů

Nařízení 453/2010
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (REACH) (bezpečnostní listy – pravidla a vypracování, lokalizace, aktualizace bezpečnostních listů)
Platnost od 1. 12. 2010
Nařízení 453/2010 novelizuje přílohu II nařízení REACH
Samo, ale obsahuje přílohu I a přílohu II
Příloha I se použije pro látky od 1.12. 2010 do 1.6. 2015
Příloha I se použije pro směsi od 1.12. 2012 do 1.6. 2015
Příloha II se použije pro látky a směsi od 1.6. 2015
Příloha II se použije pro směsi při dobrovolném značení dle CLP
před 1.6. 2005 (musí být uvedeny obě klasifikace pro směs i složky)
Článek 1 oddíl 2 nařízení 453/2010
Od 1.6. 2015 se příloha II nařízení (ES) 1907/2006 nahrazuje
přílohou II nařízení 453/2010.

POKYNY SESTAVOVÁNÍ SLOVENSKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů:
Bezpečnostní list slouží k předávání náležitých informací o bezpečnosti
klasifikovaných látek a přípravků, včetně informací v CSR a informací z
expozičních scénářů sestavených na základě zpráv o chemické
bezpečnosti, bezprostředním odběratelům ve směru dodavatelského
řetězce.

 

Žádáte-li český nebo slovenský bezpečnostní list: kontakt naleznete ZDE.

Share Button