Bezpečnostní list: podklady klienta pro překlad

  • 10.3.2021
Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

České a slovenské bezpečnostní listy a etikety. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

Podklad klienta legislativně jako: Datum vydání: 1.6. 2015   Zpracováno dle REACH (nařízení 1907/2006/ES, 453/2010/ES, 1272/2008/ES). Klient zadává přípravu, a koneckonců, jak ve své poptávce uvádí: ZADÁNÍ POPTÁVKY: 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST K VYPRACOVÁNÍ – ANGLICKY, s dotazem na cenu jednorázově s ohledem na vypracování listu pro 1 produkt. Podobných jednorázových poptávek na přípravu bezpečnostního listu, obdržíme za 1 týden, cca 6. Ostatní poptávky spíše odpovídají poptávce na ucelenou řadu produktů chemické výroby, nebo na výraznou část z takových řad.

ZADÁNÍ POPTÁVKY: 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST K VYPRACOVÁNÍ – ANGLICKY

Překlad 1 bezpečnostního listu dle zákonných parametrů, datujeme podobně, jako překlad jedné kratší ucelené řady produktů, tj. = 1 kalendářní týden. Za tento 1 kalendářní týden, může klient obdržet překlad listu. Je-li součástí poptávky registrace CHLaP nebo příprava frází pro etiketu a její kontrola, což je vlastně považováno za přípravu etikety (jsou-li k dispozici i informace ohledně velikosti balení), můžeme hovořit stále o 1 pracovním týdnu nutném pro přípravu požadovaného.

PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO LOKALIZACI LISTŮ

Je-li soubor produktů pro přípravu tak početný, že by si vyžádal 2-3 týdny činnosti, je řeč zpravidla o cca 10 – 30 produktech bezpečnostních listů a případný ekvivalent slovenských bezpečnostních listů k nim. Nejčastější jazykové mutace bezpečnostních listů jsou: slovenská, česká, anglická a německá. Další méně časté, ale ne vzácné mutace jsou mutace listů do dalších jazyků EU. Bezpečnostní informace z bezpečnostního listu: Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402. Informace pouze pro zdravotní rizika

Pro objednání překladu bezpečnostního listu, nebo jakéhokoliv překladu v rámci chemické výroby, nebo distribuce, nás kontaktujte ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Bezpečnostní list: podklady klienta pro překlad