Specialisté na překlady bezpečnostních listů

Překlady bezpečnosních listů v rámci jazyků:

Tvorba nových bezpečnostních listů v jazykových mutacích: slovenština, němčina, polština, angličtina (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyků: italština, ruština, angličtina, němčina, polština, španělština, maďarština, švédština. Příprava etiket k produktům se zvýhodněnou cenou při odběru společně s datovým listem. Dodání zákonných frází pro českou etiketu a kontrola grafického návrhru. Rozměr etikety, výstražné symboly. Registrace do systémů při zavádění nových výrobků z chemického průmyslu ns CZ trh. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582

Specializujeme se na překlad bezpečnostních listů, protože 8 z našich překladatelů se jejich překladem zabývají již více, než 20 let: překlady bezpečnostních listůz/do angličtiny, překlady bezpečnostních listůz/do ruštiny, překlady bezpečnostních listů z/do němčiny, překlady bezpečnostních listů z/do italštiny, překlady bezpečnostních listů z/do polštiny, překlady bezpečnostních listů z/do švédštiny, překlady bezpečnostních listů z/do maďarštiny.

Překlady bezpečnostních listů: 110/97 Sb

Nadále mají velmi časté zastoupení listy z řad jazyků jako: bulharština, rumunština, chorvatština, slovinština (překlady do slovinštiny v rámci chemie – často s překlady do chorvatštiny a bulharštiny: stejný trh pro chemické produkty), ale také makedonština, ukrajinština (méně častěji), tedy z řad jazyků balkánských a geograficky blízkých jazyků. Velmi rychle jsme schopni dodat překlad bezpečnostního listu do bulharštiny, poté chorvatštiny a rumunštiny na třetím místě (překlady do chorvatštiny z českého jazyka, překlady do rumunštiny z podkladů v anglickém jazyce (kvalita podkladů pro sestavení nového bezpečnostního listu může být i sporná)). První z nich, cca 2 dny. Vydání nových bezpečnostních listů podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb

Bezpečnostní listy: benefity

Benefity překladu BL u nás: Za 20 let jsme přeložili bezpečnostních listy k 1800 druhům produktům. Dokážeme přeložit bezpečnostní list i za 120 minut od zadání překladu (toto pravidlo platí obecně pro všechny krátké překlady). Výrazné množstevní slevy pro překlad většího množství bezpečnostních listů.

Etikety + bezpečnostní listy

Ale především dodání MSDS do častých jazyků (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), jakými jsou: slovenština, polština, němčina, angličtina. Etikety pro bezpečnostní listy vč. kontroly grafického návrhu. Postup: 1) přijetí původního bezpečnostního listu, 2) dodání nového bezpečnosního listu (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), 3) dodání zákonných frází pro etikety a seznam výstražných symbolů, 4) kontrola grafického návrhu vytvořeného klientem. Během 5 pracovních dní jsme většinou schopni dodat celý „set“ bezpečnostních listů. Dohoda s dovozcem na ČR trh nebo hlavním distributorem je předpokladem pro stanovení individuální ceny v případě větších odběrů MSDS.

PŘEKLADY BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Menší projekty, bez ohledu na jazykový požadavek (němčina, angličtina, polština, slovenština, maďarština) realizujeme v období cca do 1 týdne od přijetí. Jedná se o rozsahy do 8 listů pro jednotlivý jazyk. Je tedy možné obdržet např. 5 x 8 listů za 5 dní činnosti znalce nebo „překladatele“ (legislativního specialisty uvádění nových produktů z chemické výroby / směsí na ČR trh). Ten pracuje od prvního dne přijetí listů a sestavuje tzv. „systém překladu bezpečnostního listu„, tzn. listy porovná a uvědomí si základní produktové rozdíly.

DALŠÍ SLUŽBY LEGISLATIVNÍ CHEMIE
 • proškolení personálu a nové výstražné symboly chemických látek
 • vysvětlení značení chemických látek na obalech
 • odborná definice tříd nebezpečnosti chemických látek
 • správně zvolené CLP symboly
 • kompozice nařízení (es) č. 1272/2008
 • zpracování ve věci: nebezpečné chemické látky a směsi
 • vyhodnocení nebezpečné vlastnosti chemických látek
 • odborná klasifikace chemických látek a směsí
 • užité značení chemických látek na obalech
 • informace pro nové výstražné symboly chemických látek
 • definování třídy nebezpečnosti chemických látek
 • osoba způsobilá dodá nové piktogramy chemické látky
 • kompletní nebezpečné chemické látky a směsi definice
 • značení chemických látek od 1.6 2017

Pro objednání překladu bezpečnostního listu, nebo jakéhokoliv překladu v rámci chemické výroby, nebo distribuce, nás kontaktujte ZDE.

Share Button