Specialisté na překlad bezpečnostních listů

S naším ekotoxikologickým centrem, bude před ČOIkou o krok napřed: 

 • lokalizace bezpečnostního listu od cca 1650 Kč / 1 list
 • revize a přípravy bezpečnostních listů
 • legislativní práce samozřejmostí
 • vypracování návrhu etikety
 • notifikace CHLAP či nově také PCN
 • dodání lokalizovaného do 1 týdne
 • možnost expresní lokalizace a dalších služeb v rámci chemické legislativy
 • notifikace PCN
 • vysvětlení značení chemických látek na obalech
 • odborná definice tříd nebezpečnosti chemických látek
 • správně zvolené CLP symboly
 • kompozice nařízení (es) č. 1272/2008
 • zpracování ve věci: nebezpečné chemické látky a směsi
 • vyhodnocení nebezpečné vlastnosti chemických látek
 • odborná klasifikace chemických látek a směsí
 • užité značení chemických látek na obalech
 • informace pro nové výstražné symboly chemických látek
 • definování třídy nebezpečnosti chemických látek
 • osoba způsobilá dodá nové piktogramy chemické látky
 • kompletní nebezpečné chemické látky a směsi definice
 • značení chemických látek dle nejnovější zákonné úpravy 2023 (dříve 2017)

Tvorba nových bezpečnostních listů v jazykových mutacích: slovenština, němčina, polština, angličtina (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). Registrace do systémů při zavádění nových výrobků z chemického průmyslu na CZ trhu. Tvorba etiket a kontrola zákonných frází. Expresní kontakt na tým překladatelů: +420 608 666 582

Specializujeme se na překlad bezpečnostních listů, protože 8 z našich překladatelů se jejich překladem zabývají již více, než 20 let: překlad bezpečnostních listů z/do angličtiny, překlad bezpečnostních listů z/do ruštiny, překlad bezpečnostních listů z/do němčiny, překlad bezpečnostních listů z/do italštiny, překlad bezpečnostních listů z/do polštiny, překlad bezpečnostních listů z/do švédštiny, překlad bezpečnostních listů z/do maďarštiny.

Nejčastější

Zpravidla se ale dá říci, že nejčastější jazykové kombinace pro lokalizaci BL jsou, tj. vytvoření legislativní mutace česká (bezpečnostní list produktu Ocean) + slovenská (z různorodých podkladů – anglicky, čínsky, polsky, italsky, španělsky) a pak druhou skupinou jsou listy, které překládáme do jazyka. Tam opět nejčastější poptátku tvoří: bezpečnostní list do polštiny, bezpečnostní list do němčiny, bezpečnostní list do angličtiny. U té slovenštiny, se vlastně jedná také o cizí jazyk a slovenské KBŮ (Ergo 9190 – Čistič a odmasťovač) dodáváme zpravidla jako párový list k vytvořeným českým mutacím (vždy pak slovenské verze se slevou).

NEJČASTĚJŠÍ LOKALIZACE MSDS DO JAZYKŮ:

 • český
 • slovenský
 • anglický
 • německý
 • následují jazyky EU: polský, italský, chorvatský apod.

Překlady bezpečnostních listů: 110/97 Sb

Nadále mají velmi časté zastoupení listy z řad jazyků jako: bulharština, rumunština, chorvatština, slovinština (překlad do slovinštiny v rámci chemie – často s překlad do chorvatštiny a bulharštiny: stejný trh pro chemické produkty), ale také makedonština, ukrajinština (méně častěji), tedy z řad jazyků balkánských a geograficky blízkých jazyků.

PŘEKLAD BEZPEČNOSTNÍCH LISTU DO BULHARŠTINY

Velmi rychle jsme schopni dodat překlad bezpečnostního listu do bulharštiny, poté chorvatštiny a rumunštiny na třetím místě (překlad do chorvatštiny z českého jazyka, překlad do rumunštiny z podkladů v anglickém jazyce (kvalita podkladů pro sestavení nového bezpečnostního listu může být i sporná)). První z nich, cca 2 dny. Vydání nových bezpečnostních listů podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb. /// 20 bezpečnostních listů dodáme v běžném termínu za 2-3 pracovní týdny či případně na expresní požadavek, o něco dříve.

🌿🌍 Valentýna, virtuální asistentka Ekotoxikologického centra, je tu pro vás! 🌿🌍 Jak vám mohu dnes pomoci v oblasti ekotoxikologie nebo jiných otázek ohledně životního prostředí? 💬🔬🌱

Bezpečnostní listy: benefity

Benefity překladu BL u nás: Za 20 let jsme přeložili bezpečnostních listy k 1800 druhům produktům. Dokážeme přeložit bezpečnostní list i za 120 minut od zadání překladu (toto pravidlo platí obecně pro všechny krátké překlad). Výrazné množstevní slevy pro překlad většího množství bezpečnostních listů.

Lokalizace

Překlad bezpečnostních listů je lokalizací, která probíhá výhradně dle národních legislativních parametrů. Nedochází doslova k překladu bezpečnostního listu do jazyka dané země, ale k sestavení nového listu dle požadovaného. Lokalizované cizojazyčné listy jsou shodné s legislativou EU a legislativou dané země. U starších bezpečnostních listů zdarma vyhodnotíme, zda-li je nutné tyto listy aktualizovat. Aktualizaci listů tedy provedeme na bázi objednávky, která plyne z nutnosti tyto listy aktualizovat či nikoliv.

Etikety

Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyků: italština, ruština, angličtina, němčina, polština, španělština, maďarština, švédština. Příprava etiket k produktům se zvýhodněnou cenou při odběru společně s datovým listem. Dodání zákonných frází pro českou etiketu a kontrola grafického návrhu. Rozměr etikety, výstražné symboly.

Etikety + bezpečnostní listy

Ale především dodání MSDS do častých jazyků (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), jakými jsou: slovenština, polština, němčina, angličtina. Etikety pro bezpečnostní listy vč. kontroly grafického návrhu. Postup: 1) přijetí původního bezpečnostního listu, 2) dodání nového bezpečnostního listu (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), 3) dodání zákonných frází pro etikety a seznam výstražných symbolů, 4) kontrola grafického návrhu vytvořeného klientem. Během 5 pracovních dní jsme většinou schopni dodat celý „set“ bezpečnostních listů. Dohoda s dovozcem na ČR trh nebo hlavním distributorem je předpokladem pro stanovení individuální ceny v případě větších odběrů MSDS.

PŘEKLADY BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Menší projekty, bez ohledu na jazykový požadavek (němčina, angličtina, polština, slovenština, maďarština) realizujeme v období cca do 1 týdne od přijetí. Jedná se o rozsahy do 8 listů pro jednotlivý jazyk. Je tedy možné obdržet např. 5 x 8 listů za 5 dní činnosti znalce nebo „překladatele“ (legislativního specialisty uvádění nových produktů z chemické výroby / směsí na ČR trh). Ten pracuje od prvního dne přijetí listů a sestavuje tzv. „systém překladu bezpečnostního listu„, tzn. listy porovná a uvědomí si základní produktové rozdíly.

Pro objednání překladu bezpečnostního listu, nebo jakéhokoliv překladu v rámci chemické výroby, nebo distribuce, nás kontaktujte ZDE.

(některé legislativní informace v blogu, nemusí být aktualizovány)

Share Button