Změny v legislativě / Notifikace PCN

  • 14.10.2021

Změna oznamovací povinnosti podle novely chemického zákona: Povinnost oznamovat dovezené/vyrobené nebezpečné směsí v harmonizovaném formátu se od 1. 1. 2021 mění. Řeší to novela zákona č. 350/2011 Sb. chemických látkách a chemických směsích s účinností od 1.1.2021.

Další služby v oboru v anglickém, německém, slovenském a českém jazyce

I6z format, ECHA Portal, ECHA account, Poison centres echa, EuPCS, Eupcs codes, PCN system, poison centre notification guidance, echa login, ECHA Portal, pcn: a practical guide, ECHA accoun, echa reach-it login, echa poison centre, poison centre uk, what is pcn in networking, what is a control network in surveying, process control network layers, PCN format, control networks, what is process control network, process control, network best practices, control network brain.

Co od nás zákazník získá

Pokud nám přijde poptávka na vypracování bezpečnostního listu, automaticky zákazníkovi sdělujeme případnou zákonnou povinnost / nepovinnost danou notifikaci a UFI kódy mít. Taktéž nabídneme možnost vypracování etiket k daným produktům, co do legislativního obsahu a grafické podoby, včetně správných piktogramů. Pokud nám přijde poptávka na vypracování bezpečnostního listu, automaticky zákazníkovi sdělujeme případnou zákonnou povinnost / nepovinnost danou notifikaci a UFI kódy mít. Taktéž nabídneme možnost vypracování etiket k daným produktům, co do legislativního obsahu a grafické podoby, včetně správných piktogramů. Naše služby zahrnují i komplexní asistenci při plnění požadavků ECHA Portalu a dodržování legislativních požadavků v oblasti chemických látek a směsí.

Pro efektivní kontrolu a monitorování rizik spojených s chemickými látkami jsou klíčové expoziční scénáře, které mapují cestu těchto látek v pracovním prostředí. Notifikace pak umožňují sledovat a dodržovat předpisy týkající se těchto látek. A konečně, UFI kódy (Unique Formula Identifier) jsou identifikátory, které zajišťují jednoznačnou identifikaci chemických směsí. Tyto kódy jsou důležité pro sledování, komunikaci a bezpečné používání chemických produktů. Společně vytvářejí integrovaný systém, který nám pomáhá zajistit bezpečné zacházení s chemickými látkami v různých odvětvích průmyslu.

🧪📄 V oblasti chemických látek, bezpečnostní listy a etikety hrají klíčovou roli v ochraně zdraví a životního prostředí. Expoziční scénáře a notifikace nám poskytují cenné informace, které pomáhají sledovat a zajišťovat bezpečné použití těchto látek. A co jsou UFI kódy? Jedná se o jedinečné identifikátory, které zabezpečují jasnou a nezaměnitelnou identifikaci chemických směsí. To je klíčové pro zajištění bezpečnosti a správné manipulace s těmito látkami. 🌡️🔬📦📊 „Efektivní ekotoxikologické poradenství“ je naším závazkem. Pokud potřebujete konzultovat v oblasti chemického průmyslu a bezpečnosti, jsme tu pro vás. Kontaktujte nás na čísle: ☎️ 608 666 582 a rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace. Pro více podrobností navštivte naši webovou stránku na odkazu: Kontakty. Vaše bezpečí a ochrana životního prostředí jsou pro nás prioritou. 🌍👨‍🔬📝

Piktogramy – něco málo o nich

Piktogramy jsou grafické symboly používané k vizuálnímu zobrazení informací a sdělení bez nutnosti použití jazyka. Jedním z příkladů použití piktogramů jsou univerzální výstražné značky na obalech chemikálií. V dnešní globalizované společnosti se na trhu nachází množství produktů, které obsahují chemikálie, jež mohou potenciálně ohrozit lidské zdraví, infrastrukturu a životní prostředí.

Aby bylo možné jasně a srozumitelně informovat spotřebitele o nebezpečích těchto chemických látek, byly vyvinuty speciální výstražné piktogramy. Tyto piktogramy slouží k překonání jazykových bariér a poskytují rychlé a intuitivní vizuální sdělení o nebezpečích dané chemické látky.

Klasifikace látek a CLP

V roce 2009 byl v Evropské unii přijat Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS), který původně vytvořili experti OSN. Tento systém nahradil dříve používané symboly a dnes je používán ve více než 65 zemích světa. Evropské nařízení, známé jako CLP (Classification, Labeling and Packaging), stanovuje povinnost využívání těchto piktogramů na obalech chemikálií prodávaných na evropském trhu.

Díky piktogramům mohou spotřebitelé rychle a jednoduše identifikovat nebezpečné vlastnosti chemikálií, jako jsou těkavost, korozivita, toxickost nebo výbušnost. Tyto symboly slouží jako varování a upozornění, a tím přispívají k bezpečnému používání a skladování chemikálií. Piktogramy jsou tak nezbytným nástrojem pro ochranu veřejného zdraví a životního prostředí před riziky spojenými s chemickými látkami.

 Žádáte-li provedení notifikace PCN – kontaktujte nás prosím ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , , ,