Změny v legislativě / Notifikace PCN

  • 14.10.2021

Změna oznamovací povinnosti podle novely chemického zákona: Povinnost oznamovat dovezené/vyrobené nebezpečné směsí v harmonizovaném formátu se od 1. 1. 2021 mění. Řeší to novela zákona č. 350/2011 Sb. chemických látkách a chemických směsích s účinností od 1.1.2021. Žádáte-li provedení notifikace PCN – kontaktujte nás prosím ZDE.

Další služby v oboru

I6z format, ECHA Portal, ECHA account, Poison centres echa, EuPCS, Eupcs codes, PCN system, poison centre notification guidance, echa login, ECHA Portal, pcn: a practical guide, ECHA accoun, echa reach-it login, echa poison centre, poison centre uk, what is pcn in networking, what is a control network in surveying, process control network layers, PCN format, control networks, what is process control network, process control, network best practices, control network brain.

Co od nás zákazník získá

Pokud nám přijde poptávka na vypracování bezpečnostního listu, automaticky zákazníkovi sdělujeme případnou zákonnou povinnost / nepovinnost danou notifikaci a UFI kódy mít. Taktéž nabídneme možnost vypracování etiket k daným produktům, co do legislativního obsahu a grafické podoby, včetně správných piktogramů.

Pro rychlé informace ve věci PCN a UFI kódů nás kontaktujte prosím – ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,