EuPCS kódy: Jedinečné identifikátory produktů pro komunikaci v rámci European Poison Centres System

  • 12.7.2023

EuPCS (European Poison Centres System) je důležitý systém pro sběr a výměnu informací o nebezpečných chemických látkách a směsích. Jedním z klíčových prvků systému jsou EuPCS kódy, které slouží jako jedinečné identifikátory produktů. Tento článek se zaměří na význam a funkci EuPCS kódů a jejich roli při správné komunikaci mezi výrobci, distributory, otravnými centry a zdravotnickými pracovníky.

  1. Co jsou EuPCS kódy: EuPCS kódy jsou specifické identifikátory přidělované chemickým látkám a směsím, které se používají v rámci EuPCS. Tyto kódy jsou přidělovány výrobcem nebo dovozcem a slouží k jednoznačné identifikaci produktů, které jsou přítomny na trhu. EuPCS kódy se skládají z kombinace čísel a písmen a mají standardizovaný formát.
  2. Význam EuPCS kódů: EuPCS kódy mají několik důležitých funkcí a výhod:
  • Unikátnost: Každý produkt má svůj vlastní EuPCS kód, který ho jednoznačně identifikuje. To umožňuje přesnou a spolehlivou identifikaci při komunikaci a hlášení nebezpečných incidentů.
  • Sdílení informací: EuPCS kódy slouží jako klíčový prvek pro sběr, ukládání a sdílení informací o nebezpečných látkách mezi výrobci, distributory a otravnými centry. Pomáhají zajišťovat přesnost a jednotnost dat.
  • Rychlá reakce: Přítomnost EuPCS kódu na štítku produktu usnadňuje otravným centrům rychlé vyhledání a přístup k potřebným informacím o nebezpečných látkách. To vede k rychlejší a účinnější reakci v případě otrav a nebezpečných situací.
  • ECHA portal: EuPCS kódy jsou zaznamenávány v centrálním informačním systému Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), což umožňuje jejich centrální správu a vyhledávání v rámci ECHA portálu.
  1. Použití EuPCS kódů: EuPCS kódy se používají při registraci a označování chemických látek a směsí, při komunikaci s otravnými centry, při přípravě bezpečnostních listů a v rámci harmonizovaných postupů pro hlášení nebezpečných látek. Výrobci a dovozci jsou povinni přidělit správné EuPCS kódy svým výrobkům a zajistit, že jsou tyto kódy správně aktualizovány.

Závěr: EuPCS kódy jsou důležitou součástí European Poison Centres System a hrají klíčovou roli při správné komunikaci a sdílení informací o nebezpečných látkách a směsích. Tyto kódy umožňují jednoznačnou identifikaci produktů a usnadňují rychlou reakci v případě otrav a nebezpečných incidentů. EuPCS kódy jsou nezbytné pro správnou implementaci systému EuPCS a zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí. Ve věci informací k EuPCS, nás kontaktujte ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: