Symbol pro nebezpečí pro oči

  • 13.7.2023

Symbol pro nebezpečí pro oči je zobrazen jako obrázek oka obklopeného výkřičníkem. Tento symbol naznačuje, že přípravek může při kontaktu s očima způsobit podráždění, vážné poškození zraku nebo jiné nebezpečí pro oči. Varuje spotřebitele, aby byli opatrní a chránili své oči při manipulaci s přípravkem. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, používat ochranné prostředky, jako jsou […]

Zařazeno do témat:

Symbol pro alergickou reakci

  • 13.7.2023

Symbol pro alergickou reakci není standardizovaným symbolem. Nicméně, alergie se často značí symbolem vykřičníku uvnitř obrázku malého zvlněného pruhu nebo vlny. Tento symbol naznačuje, že přípravek může způsobit alergickou reakci u citlivých jedinců. Je důležité pečlivě číst etiketu a varování na přípravku, abyste byli informováni o přítomnosti alergenů nebo dalších složek, které mohou vyvolat alergickou […]

Zařazeno do témat:

Symbol pro dráždivost

  • 13.7.2023

Symbol pro dráždivost je často zobrazen jako obrázek ruka/volantu obklopeného výkřičníkem. Tento symbol naznačuje, že přípravek může vyvolat dráždivou reakci na kůži, sliznicích nebo očích. Je důležité být opatrný při manipulaci s tímto přípravkem a případně používat ochranné prostředky, jako jsou rukavice nebo ochranné brýle. Symbol dráždivosti slouží k informování spotřebitelů o možném riziku podráždění […]

Zařazeno do témat:

Bezpečnostní varování pomocí symbolů, textu nebo grafických znázornění

  • 13.7.2023

Bezpečnostní varování na kosmetických přípravcích mohou být prezentována různými způsoby, včetně symbolů, textu nebo grafických znázornění. Tyto formy komunikace slouží k rychlému a jednoduchému předávání informací o možných nebezpečích spojených s používáním přípravku. Symboly: Často se používají standardizované symboly, které jsou grafickým zobrazením specifických nebezpečí. Tyto symboly jsou snadno rozpoznatelné a často mají mezinárodní platnost. […]

Zařazeno do témat:

Co jsou piktogramy – Grafické symboly

  • 12.7.2023

Piktogramy jako grafické symboly Piktogramy jsou grafické symboly používané k vizuálnímu zobrazení informací a sdělení. Tyto symboly jsou navrženy tak, aby byly co nejjednodušší, snadno srozumitelné a překonávaly jazykové bariéry. Piktogramy slouží k rychlému a intuitivnímu předávání informací bez nutnosti použití slov. Zpracování piktogramů Jako součást odborné práce s bezpečnostními listy a etiketami se zabýváme […]

Zařazeno do témat: ,

Co zahrnují informace v harmonizovaném formátu

  • 1.11.2021

kontaktní údaje překladatele (název, adresa, tel.č., e-mail) identifikátor výrobku pro směs ve smyslu části B bod 1.1 kategorizaci výrobku podle EUPCS (harmonizovaný Evropský systém kategorizace výrobků) použití (spotřebitelské, profesionální, a průmyslové) * UFI (jednoznačný identifikátor vzorce) klasifikace pokud jde o nebezpečnost pro zdraví a fyzikální nebezpečnost prvky označení (piktogramy, výstražné slovo, výstražná a bezpečnostní upozornění) […]

Zařazeno do témat: , ,

Změny v legislativě / Notifikace PCN

  • 14.10.2021

Změna oznamovací povinnosti podle novely chemického zákona: Povinnost oznamovat dovezené/vyrobené nebezpečné směsí v harmonizovaném formátu se od 1. 1. 2021 mění. Řeší to novela zákona č. 350/2011 Sb. chemických látkách a chemických směsích s účinností od 1.1.2021. Další služby v oboru v anglickém, německém, slovenském a českém jazyce I6z format, ECHA Portal, ECHA account, Poison […]

Zařazeno do témat: , , ,

Piktogramy v technickém textu

  • 10.10.2021

Konkrétně se jedná o piktogramy v souborech technické dokumentace a nebo také piktogramy na etiketách v chemickém prostředí. To první řešíme zpravidla prací grafika anebo překladem pod piktogram, to druhé řešíme, jako legislativní položku v rámci legislativního zákona, kdy provádíme samotný návrh etikety a piktogramy určujeme a upravujeme dle legislativních nároků. Žádáte-li od nás správnou […]

Zařazeno do témat: ,