Odborné překlady do češtiny

Všeobecně za bezkonkurenční ceny. Nejenom ceny bez zprostředkovacích poplatků, ale také ceny slevové a věrnostní v případě dlouhodobě nastaleného procesu spolupráce mezi překladateli a firmou. Expresní kontakt: 608 666 582

Všeobecně za bezkonkurenční ceny. Nejenom ceny bez zprostředkovacích poplatků, ale také ceny slevové a věrnostní v případě dlouhodobě nastoleného procesu spolupráce mezi překladateli a firmou. Expresní kontakt: 608 666 582

 

Při překladech z cizích jazyků do českého jazyka vzniká plnohodnotná verze překladu – dáno předpokladem, že jej vyhotovuje překladatel, který je tohoto plně schopen. Překlady do českého jazyka z jazyků cizích. Tyto schopnosti jsou především dány znalostmi jazykovými, faktickými – u technických oborů, ale celkově také poznáním sociologickým („sociologický subjekt“) – tedy schopností vnímat text jako intelektuálně ale sociální vnímavostí – který jej dokáže zařadit do správného kontextu a tento kontext převést z cizího jazyka do jazyka českého.

Do češtiny provádíme překlady z jazyků:

ODBORNÉ ČESKÉ PŘEKLADY V KATEGORIÍCH

Odborné české překlady technické – tj. překlady do češtiny, soudně ověřené překlady. Odborné lékařské překlady a překlady z chemie (chemický zákon a vystavení nových českých bezpečnostních listů). Překlady pro marketing. Expresní překlady českého jazyka (i ověřeně Praha), tel.: 608 666 582. Odborné (medicína, technika, chemie) a jazykové korektury a rychlé jazykové korektury Čj. Rychlé překlady z/do češtiny– medicína, MUDr. Schwarz. Technické překlady včetně zpracované grafiky manuálu. Překlady lékařských zpráv, protokolů a chorobopisů. Ověřené překlady do českého jazyka – kapacita pro ověřené překlady do českého jazyka = 500 NS týdně. Kapacita pro české překlady ze všech jazyků (odborné překlady do češtiny), všeobecně: 2000 stran týdně.

Soudní překlady do českého jazyka v Praze

U překladů soudně ověřených navíc vzniká „uplatnitelná reklamovatelnost“ na např. právní termíny a jejich opětné zařazení do kontextu, který je v tomto případě tím právním a musí s okolním právním prostředím dokonale ladit. Další české překlady v oborových zaměřeních na jednotlivá témata, jako překlady bezpečnostních listů, překlady technické – obecně, webové překlady atd., z nichž můžeme citovat např. tako témata:

Žádáte-li překlad odborný, nebo ověřený do češtiny, kontaktujte nás ZDE.

Share Button