Nové ceníky překladů Týmu akademických překladatelů

  • 17.7.2023

Vyhrazujeme si absolutní právo mít poslední slovo ve věci ceny překladu v den naší komunikace se zákazníkem. Informace na stránce vznikají formou blogu a mohou být, i přes automatické aktuální datum daného článku, letité. Odvolávat se tedy na cenu v tomto blogu se nemusí potkat s úspěchem.

V dnešní digitální době, kdy je internet hlavním zdrojem informací, je důležité si uvědomit, že informace na webových stránkách, a zejména na blogu, mohou být staršího data a nemusí vždy odrážet aktuální situaci. To platí i pro informace o cenách.

Platí pouze cenová nabídka zaslaná mailem v den poptávky

Když se jedná o cenu produktu nebo služby, je nezbytné brát v úvahu, že trhy se neustále mění a ceny se mohou zvýšit nebo snížit. I když na blogu naleznete článek s uvedenou cenou, může se stát, že tato cena již není platná, protože se od doby publikace článku situace změnila.

Proto, když jednáte s poskytovatelem služeb nebo prodávajícím, je nezbytné komunikovat přímo s ním a ověřit si aktuální cenu a podmínky. Vyhrazování si práva na poslední slovo ve věci konečné ceny znamená, že poskytovatel má právo na konečné stanovisko vzhledem k ceně v okamžiku komunikace se zákazníkem.

Archivy blogu jsou zajímavým pohledem na historická data

Může se stát, že zákazník se odvolává na starší informace na blogu a požaduje cenu, která již není platná. V takovém případě může být nezbytné objasnit, že informace na blogu jsou historického charakteru a aktuální cenu je třeba ověřit přímo.

Je třeba si uvědomit, že poskytovatelé služeb a prodávající se snaží udržet si konkurenceschopnost na trhu a mohou pružně reagovat na změny. Proto je důležité komunikovat přímo s poskytovatelem, aby byly získány nejaktuálnější informace o cenách.

V závěru je třeba si uvědomit, že informace na blogu jsou cenné, ale nemusí vždy odpovídat aktuálnímu stavu. V případě cen je vždy vhodné ověřit si aktuální informace přímo od poskytovatele služeb nebo prodávajícího. Vyhrazování si práva na poslední slovo ve věci ceny služeb je opatření, které umožňuje poskytovateli upřesnit aktuální situaci a minimalizovat možné nedorozumění. Pro získání konkrétní aktuální ceny, nás prosím tedy kontaktujte ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,