Latina

Existence a nabídka tohoto jazyka, je tržními požadavky podmíněna zejména překlad těchto ustálených témat a oborů:

  • překlad latinských diplomů do českého, německého a anglického jazyka (či dalších jazyků)
  • překlad latinských textů pro  účely studia, které ještě nebyly přeloženy

PŘEKLADY DIPLOMŮ LATINSKÝCH

Share Button