Legislativní chemie – ekotoxikologie

 • 27.12.2020

Ekotoxikologické centrum Praha je součástí sítě konzultačních společností, které nabízejí své služby v širokém spektru legislativních požadavků pro zákazníky uvádějící na trh produkty pro průmyslové a profesionální použití, dovozce a výrobce. Primárním zaměřením jsou trhy Evropských společenství ale nabízíme sužby daleko širší včetně Spojených států amerických, Kanady, Jižní Koreje, Euro-asijské ekonomické unie.

Náš tým se skládá z odborníků lokalizovaných v České republice (Praha a Brno, Plzeň), Polsku, Slovensku, Maďarsku a České republice + spolupracovníky v dalších zemích. Experti z různých oborů zpracovávají informace z chemické a související legislativy, managementu rizik, chemického managementu, bezpečnosti kosmetických výrobků, biocidů, detergentů, průmyslových výrobků, environmentálního a zdravotního rizika, ekotoxikologie a toxikologie. Obhspodaříme komunikaci s Globálně harmonizovaným systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) nebo systém klasifikace podle směrnice o nebezpečných látkách (CLP) Evropské unie. Oznámení na bezpečnostní listy a všechny relevantní oddíly. Redefinujeme nebezpečnou směs. Uvedeme bezpečnostní pokyny ve správném znění.

Naše služby:

 • lokalizace bezpečnostního listu do legislativních parametrů dané země
 • notifikace PCN
 • české, slovenské, anglické a německé BL
 • listy lokalizované do dalších jazyků EU
 • sleva 21 % pro neplátce DPH (malé firmy)
 • lokalizovaný list již od 1650 Kč
 • registrace látky do CHLAP
 • tvorba etikety
 • expresní telefon: 608 666 582

LOKALIZACE LISTŮ A DALŠÍ SLUŽBY S TÍM SPOJENÉ

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve  znění pozdějších předpisů,  národním kontaktním místem v systému rychlého varování. Team PharmDr. Schwarze vypracovává nadále:

 • Slovenské, české, anglické, německé bezpečnostní listy: termíny vypracování do jazyka + jejich násobný počet.
 • Další bezpečnostní listy v EU jazycích.
 • Bezpečnostní listy dle nové normativy platné od roku 2015: překlad listů.
 • Větší množství BL: např. 16 listů – do pondělí, + 1 prohlášení o vlastnostech.
 • Nové bezpečnostní listy vydané v souladu s platnou normativou.
 • Registrace do systému Chlap – Registrace detergentu (Součást systému CHLAP).
 • Registrace do systému CHLAP / notifikace, etikety.
 • Prohlášení o vlastnostech.
 • Bezpečnostní listy: Spreje, bezpečnostní listy – autokosmetika.
 • Bezpečnostní listy: čistící přípravky.
 • Notifikace čisticího prostředku a nebezpečné směsi na MZ ČR.
 • Vypracování obsahové části etikety a dodání doporučení pro grafické rozvržení etikety nebezpečné směsi nebo čistícího prostředku.

Žádáte-li legislativní překlad (SZPI), specialistu v oblasti chemie – lze kontaktovat ZDE.

Aktualizace bezpečnostních listů je pro nás klíčovým procesem v souladu s nejnovějšími požadavky platnými od 1.1.2023. Nabízíme rychlou a spolehlivou službu pro zákazníky, kteří potřebují aktualizaci svých bezpečnostních listů dle nových právních norem. Pracujeme s podklady, které nám poskytnou, a zajistíme, aby jejich dokumentace byla aktuální a v souladu s nařízením Komise (EU) 2020/878. Pro více informací kontaktujte Ekotoxikologické centrum Tým akademických překladatelů na telefonním čísle +420 608 666 582. 📃📞🔍🤝

🌍 Nařízení a legislativa týkající se kosmetických výrobků: Odborná podpora pro vaši bezpečnost 🌍 1️⃣ Obecná definice CPNP: CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) představuje klíčový nástroj v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Tento online oznamovací systém byl zaveden s cílem usnadnit oznamování kosmetických výrobků na trhu EU. Jeho použití je nezbytné pro dodržení všech předpisů a povinností stanovených touto legislativou. 2️⃣ Klientova potřeba: Náš klient, který se stává distributorem kosmetických výrobků, jež jsou importovány z Itálie, nás oslovil s potřebou přeložit etikety těchto produktů do češtiny a slovenštiny. Současně provádí aktualizaci svého profilu v portálu CPNP a přiřazuje tyto výrobky ke svému účtu. Klient se také zajímá o legislativní požadavky týkající se uvádění kosmetických výrobků na trh v České republice a na Slovensku. 3️⃣ Naše role a odpovědnost: Naše úloha spočívá v zajištění toho, aby etikety kosmetických výrobků byly v souladu s příslušnými legislativními požadavky. To zahrnuje nejen překlad do češtiny a slovenštiny, ale také zajistění, že všechny povinné informace budou na etiketě v souladu s nařízením EU č. 1223/2009. 4️⃣ Závěr: Zajištění souladu s legislativními požadavky a správné označení kosmetických výrobků jsou klíčovými kroky pro bezpečné uvádění těchto výrobků na trh. Jsme zde, abychom pomohli našemu klientovi s jeho bezpečnostními a legislativními potřebami a zajistili úspěšné uvedení jeho kosmetických výrobků na trh v České republice a na Slovensku. Vaše bezpečí je naší prioritou. 💼🧪📜

Share Button
Zařazeno do témat: , , ,