Chemický zákon 350/2011, Sb.

  • 12.7.2023

Chemický zákon 350/2011, Sb. je zákon platný v České republice, který se zabývá regulací chemických látek a přípravků. Tento zákon byl přijat s cílem ochránit zdraví lidí a životní prostředí před škodlivými účinky chemických látek. Upřednostňuje přístup k prevenci a rizikovému hodnocení, a také stanovuje povinnosti a odpovědnosti výrobců, dovozců, distributorů a uživatelů chemických látek.

Chemický zákon 350/2011, Sb. stanovuje požadavky na registraci, hodnocení, povolení, označování a zpřístupňování informací o chemických látkách. Zákon také upravuje povinnosti podniků v oblasti kontroly a omezení rizik, manipulace s chemickými látkami a přípravky, a také postupy pro případné havárie a nebezpečné události. V souladu se zákonem se provádějí pravidelné inspekce a kontroly podniků, aby se zajistilo dodržování předpisů a minimální riziko spojené s používáním chemických látek v České republice.

Žádáte-li legislativní překlad služby, specialistu v oblasti chemie – lze kontaktovat ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: