Jak funguje překladatelská agentura

  • 13.6.2023

O co jde

Práce kvalitní překladatelské agentury spočívá ve věcné dohodě se zákazníkem, kvalitní provedení překladu a jeho dodání způsobem a v dohodnutém termínu. Způsoby jsou – osobně, E-mailem. Mýty “ Řada agentur funguje jako „pošťák“ mezi klientem a překladatelem. Text k přeložení pošle zaměstnanec agentury překladateli, kterého vybral z jakési databáze. Jeho výběr je často závislý čistě na jeho dostupnosti a ne na jeho odborných kvalitách. Hotový překlad agentura zběžně zkontroluje“ – není pravda anebo je to přesně, jak je uvedeno „je to nějaká řada agentur“ (ale ne všechny). Takto fungují velké a oploštělé agentury. Středně velké agentury, s malými náklady a většinou 1-2 lidmi ve vedení, pracují na denní bázy, kdy se s překladateli důvěrně odbně znají. Důvěrně = znají přesně jeho pracovní portfólie, komunikují s ním a vyptávají se ho na názor ohledně daného textu, pokud je nějak méně standardní.

Projekty

„Na každém projektu pracuje 4 až 9 lidí dle náročnosti projektu či rozsahu objednaných prací, přičemž každý má na starosti specifickou část procesu.“ – přijde na to, ale toto tvrzení zdá se mi trošku přehnané.  Na klasickém projektu pracuje přesně tolik lidí, kolik se rozhodneme plýtvat lidskými zdroji. Pokud nepočítám překladatele (tj. počet překladatelů, kteří pracují na projektu) – je počet lidí následující: manažer / jednatel / obchodník – to je 1 osoba a má ale nemusí mít, při ruce konzultanta (překladatele), administrativní sílu (spočítá soubory, např. vyjádří svůj názor na něco). U většiny malých projektů, konzultant není třeba. Ten urychlí počáteční rozhodování, když je třeba více analyzovat a manažer nemá čas. Když se jedná o „mega projekt,“ příklad – 1000 stran odborných lékařských texů pro univerzitu či farma firmu provádějící lékové studie tak si manežer zvolí i nějakého vedoucího překladatelského týmu. Někdy může daný překlad napřímo konzultovat s více překladateli a pak jednoho vybere anebo vybral už všechny (lékaře) a konzultuje to s nimi. V tom případě se jedná o konzultanty, i překladatele současně.

Hotovo

 


 

 

Share Button